Absentie en ziekmelding

Wij letten er iedere les zorgvuldig op of onze leerlingen op school zijn. Daarom is het belangrijk dat ouders of verzorgers het de school op tijd laten weten wanneer hun kind door ziekte, of een andere reden niet naar school kan komen.

Andere links
Misschien ook
interessant

AFWEZIGHEIDSMELDING

Als een leerling door ziekte of omstandigheden niet naar school kan komen, belt de ouder of verzorger voor 08:00 uur naar de school om de afwezigheid door te geven. Het telefoonnummer van de school is: 0181-457144.
Let op! Dit mag niet per e-mail.

WEER-BETER-MELDING

Wanneer een leerling na ziekte hersteld is en weer naar school komt, kan de ouder of verzorger een e-mail sturen naar: beter@deringvanputten.nl.

AFSPRAKEN ONDER SCHOOLTIJD

Om te voorkomen dat leerlingen lessen missen, is het verstandig om afspraken met de huisarts, tandarts, orthodontist, enzovoort zoveel mogelijk buiten schooltijd in te plannen. Soms is dat niet mogelijk. Dan meldt de ouder of verzorger dit uiterlijk op de dag van afwezigheid -maar liever eerder. Dit kan per e-mail, of telefonisch. Geef de datum en het tijdstip van de afspraak door en ook het tijdstip waarop de leerling vermoedelijk weer terug is op school.
E-mail: absentie@deringvanputten.nl. Telefoon: 0181-457144.

VERLOFAANVRAGEN

Voor bijzondere gelegenheden kan de school aan leerlingen verlof verlenen. Hierbij houdt de school de regelgeving aan uit de wet op de leerplicht. Ouders of verzorgers kunnen hun verlofverzoek per e-mail , of telefonisch bij de afdelingscoördinator doen.
E-mail: absentie@deringvanputten.nl. Telefoon: 0181-457144.

Belangrijk:
Vermeld in alle communicatie over verzuim:
- Voor- en achternaam en
- de klas van de leerling.
Als een leerling tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, meldt deze zich eerst af bij de balie. Vervolgens neemt de school contact op met de ouders of verzorgers.
Als een leerling regelmatig ongeoorloofd verzuimt of te laat komt, geeft de school dit door aan de leerplichtambtenaar.

Toch nog vragen?
Neem contact op!

Versturen
Formulier verzonden! We nemen zo snel mogelijk contact met jou op.
Oeps! Er ging iets mis, probeer het later opnieuw.