Ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig om hun doelen te bereiken. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, adhd, autisme, faalangst, of depressie. Op De Ring staan wij deze leerlingen bij en hebben wij ondersteuning beschikbaar. Lees hier hoe wij deze ondersteuning hebben georganiseerd en bij wie ouders met hun vragen hierover terecht kunnen.

Basisondersteuning

Wanneer leerlingen (dreigen te) stagneren in hun leer en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, is het belangrijk dat er zo snel en laagdrempelig mogelijk ondersteuning wordt geboden. Deze basisondersteuning bieden wij op verschillende manieren:

• Inzetten op preventie:

Alle leerlingen worden in de brugklas gescreend op signalen van dyslexie en faalangst. Ook worden SVL-lijsten afgenomen, om zicht te krijgen op het welbevinden van de leerlingen. Wanneer er aanleiding toe is, kan een leerling kosteloos deelnemen aan één van de interne trainingen of worden doorverwezen naar één van onze externe partners.

• Aandacht voor groepsdynamica:

Tijdens de begeleidingsuren is er ruim aandacht voor de sfeer in de klas. Er wordt gewerkt aan de groepsvorming en de onderlinge communicatie. Wanneer dit niet voldoende is, kan er voor worden gekozen om voor een hele groep een training, zoals rots- en watertraining, in te zetten.

• Expertise in huis:

De Ring van Putten kiest er bewust voor om zoveel mogelijk ondersteuning binnen school te hebben. Daarom worden docenten getraind in het geven van Rots en water-, en Ik Leer Leren training. Zij zijn bekend met de schoolse structuur en hebben korte lijntjes met zowel de leerlingen als de docenten/afdelingscoördinatoren.

Protocollen:
In het school ondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij de ondersteuning uitgebreid beschreven. Tevens wijzen wij u graag op de diverse protocollen waarin de specifieke ondersteuning wordt uitgelegd.

Download hier de protocollen voor: verdriet en rouw, dyslexie, dyscalculie, en anti pesten.


Extra ondersteuning

Als blijkt dat de basisondersteuning voor een leerling onvoldoende toereikend is, kan er extra ondersteuning beschikbaar worden gesteld vanuit het samenwerkingsverband. Deze extra ondersteuning wordt een arrangement genoemd. Binnen De Ring van Putten hebben wij bijvoorbeeld leerlingbegeleiders die extra ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden.

Ondersteuningscoördinator

Alle aanvragen voor leerlingen die (mogelijk) behoefte hebben aan ondersteuning, gaan via onze ondersteuningscoördinator mevrouw J. Wittenberg. De ondersteuningscoördinator adviseert en ondersteunt collega’s, ouders en leerlingen op gebied van passend onderwijs en is contactpersoon voor externe partijen. Ook is zij anti-pestcoördinator en Ik Leren Leren coördinator. Heeft u vragen? Neem dan contact op via wtb@deringvanputten.nl

Externe Samenwerkingspartners op school:

De Ring van Putten heeft verschillende externe samenwerkingspartners die ondersteuning op school aanbieden. Hieronder leggen wij dit aan u uit:

Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit Enver is Darisha Pinas als schoolmaatschappelijk werker aan De Ring van Putten verbonden. Het schoolmaatschappelijk werk biedt ondersteuning en coaching aan leerlingen met sociaal-emotionele-, gedrags- en of gezinsproblemen. De ondersteuning is preventief en kortdurend van aard, met gemiddeld 7 gesprekken per aanmelding. Mocht blijken dat een meer intensieve hulpverlening nodig is, kan zij begeleiden naar het Jongeren Ondersteuning Team en/of huisarts voor passende hulpverlening.

De afdelingscoördinator meldt een leerling aan bij de ondersteuningscoördinator die de aanvraag beoordeelt. Voor leerlingen tot 16 jaar is toestemming van de leerling en ouders noodzakelijk. Voor leerlingen vanaf 16 jaar is alleen toestemming van de leerling voldoende.

Contactgegevens:
Darisha Pinas
0659823662
darishapinas@enver.nl
Werkdagen: dinsdag tot en met donderdag

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond kun je terecht voor informatie en advies over alles wat te maken heeft met jouw gezondheid, ontwikkeling, gevoelens of de situatie thuis en op school. Ook vragen over bijvoorbeeld jouw lichaam, seksualiteit, of het gebruik van alcohol, drugs en (sociale) media kun je aan ons stellen. Daarnaast kijken we op verschillende momenten of jij je goed ontwikkelt. Dit doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school.

Jij en je gezondheid

In klas 2 van het voortgezet onderwijs sturen we jou en je ouders een aankondiging om een digitale vragenlijst in te vullen en een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens een lesuur vraagt de doktersassistent of jeugdverpleegkundige aan alle leerlingen de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid in te vullen. De vragen gaan over gezondheid en gezond gedrag. Na het invullen volgt gelijk een persoonlijk gezondheidsprofiel. Op een later moment bespreekt de jeugdverpleegkundige de antwoorden uit de vragenlijst met jou. Ook meet de jeugdverpleegkundige dan je lengte en het gewicht.

In klas 4 krijg je tijdens een lesuur, net als in klas 2, de digitale vragenlijst Jij en je gezondheid om in te vullen (hierover heb jij vooraf een brief gekregen). Hieruit volgt een gezondheidsprofiel. Het kan zijn dat je naar aanleiding van jouw antwoorden een uitnodiging krijgt voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Als je zelf graag een afspraak wilt, kun je dit aangeven.

Als het niet lukt om naar school te komen
Het CJG wil samen met de school meer aandacht geven aan jou, als je door ziekte en/of andere omstandigheden niet naar school kunt komen. Langdurig of veel afwezig zijn kan gevolgen hebben voor schoolprestaties en de gezondheid. Als je lang of vaak niet op school bent geweest, word je daarom door school, met toestemming van de jou en je ouder(s) aangemeld bij de jeugdverpleegkundige van het CJG.

Het zorgteam
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die verbonden zijn aan de school. Samen bespreken zij leerlingen. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hiervan word je altijd op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op jouw school
Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden, waar je jouw vragen aan kan stellen. Bijvoorbeeld over pesten, voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. Samen met jou zoeken we naar een antwoord. Of naar de juiste deskundige in ons netwerk. Geen vraag is te gek!

· Voor de Ring van Putten zijn dit Eefje Prins en Marit van Tilborgh.

· Telefoonnummer: 088 – 20 10 000.

· E-mail: info@cjgrijnmond.nl

Geen vraag is ons te gek! Bij ons kun je terecht voor informatie en advies over alles wat te maken heeft met jouw gezondheid, ontwikkeling, gevoelens of de situatie thuis en op school. Onze professionals zoals jeugdartsen jeugdverpleegkundigen staan voor je klaar. Ken je jouwggd.nl al? Gemaakt voor en door jongeren, boordevol betrouwbare informatie over onderwerpen die in jouw leven spelen. Ook kun je er (anoniem) chatten met professionals.

Jongeren Op Zuid
Op dinsdag en vrijdag zijn er jongerencoaches van het JOZ op De Ring van Putten aanwezig. In de pauzes maken zij door middel van het organiseren van activiteiten contact met de leerlingen. Mocht het nodig zijn kunnen zij ook individuele gesprekken voeren met leerlingen. Naast dat het JOZ op De Ring van Putten te vinden is, hebben zij ook iedere dag activiteiten in één van de twee jongerencentra in Nissewaard. Meer informatie vind u op https://stichtingjoz.nl/jongerenwerk-nissewaard/

Toch nog vragen?
Neem contact op!

Versturen
Formulier verzonden! We nemen zo snel mogelijk contact met jou op.
Oeps! Er ging iets mis, probeer het later opnieuw.