Brugklas

De Ring heeft een aparte brugklasafdeing. Dat is een stukje van de school, speciaal bedoeld voor de eersteklassers van De Ring van Putten. Dat is fijn, want daar kun je samen met je klasgenoten rustig wennen aan je nieuwe school. Je voelt je snel bij ons thuis. Iedere leerling heeft een eigen coach. Die helpt je bijvoorbeeld bij bij het plannen, keuzes maken en leren-leren.

Een kleine school in een grote school

Uniek: het gebouw van De Ring van Putten heeft een speciale brugklas afdeling. Hier voelen de leerlingen zich snel thuis. Dit deel van de school is exclusief voor onze eersteklassers. Zij hebben hun eigen schoolplein, fietsenstalling, overblijfruimte (pauzeruimte) en zij volgen er veel van hun lessen. De afdelingsleider, afdelingscoördinatoren, coaches en de medewerkers van de brugklasbalie zijn inde brugklasafdeling eenvoudig bereikbaar. Zo kunnen wij de leerlingen goed begeleiden en zij kunnen met hun vragen altijd bij ons terecht.

Een vroege kennismaking
Al vóór de zomervakantie maken de aankomende brugklassers kennis met hun klasgenoten en hun klassencoach. Dat maakt de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs veel makkelijker.

De plaatsing in de brugklas
Alle leerlingen van alle basisscholen zijn van harte welkom op onze school mits zij geplaatst kunnen worden in een van onze drie soorten brugklassen op basis van het schooladvies in het onderwijskundig rapport van de basisschool:

• de mavo-/havo-brugklas
• de havo-/atheneumbrugklas  
• de atheneumbrugklas.

Omdat wij de leerlingen in de brugklas in mengklassen (ook wel ‘dakpanklassen’ genoemd) plaatsen, kunnen wij gedurende het eerste leerjaar zorgvuldig de tijd nemen voor de juiste plaatsing in klas twee. Zo bieden wij alle leerlingen de gelegenheid zich in de brugklas te ontwikkelen en hebben wij een juist beeld van hun capaciteiten en mogelijkheden, zodat wij recht doen aan iedere leerling. Leerlingen met een havo advies kunnen in onze mavo-/havo-brugklas of de havo-/atheneumbrugklas geplaatst worden. Dit doen we aan de hand van het advies van de basisschool. Vanaf de tweede klas komen de leerlingen in een mavo-, havo-, of atheneumklas.

De brugklassen van De Ring
• de mavo-/havo-brugklas (m/h)
De leerlingen in deze brugklas volgen les op mavo-/havo-niveau. De toetsen die zij maken, zijn op m/h-niveau en worden op één niveau becijferd: het m/h-niveau.
• de havo-/vwo-brugklas (h/v)
De leerlingen in deze brugklas volgen les op havo-/atheneumniveau. De toetsen die zij maken, zijn op havo-/atheneumniveau en worden op één niveau becijferd: het havo-/atheneumniveau.
• de atheneumbrugklas.
De leerlingen volgen les op vwo niveau. De toetsen die zij maken, zijn op atheneumniveau en worden op één niveau becijferd: het atheneum niveau.

De plaatsing in de 2e klas
Gedurende het brugklasjaar worden er statusbrieven gemaakt. In deze brieven kan het thuisfront aflezen hoe het op school gaat en wat het verwachte plaatsingsniveau gaat worden. Vanaf de tweede klas komen de leerlingen in een mavo-, havo-, of atheneumklas. Aan het einde van de brugklas worden op basis van de resultaten de leerlingen geplaatst op het niveau dat passend is. Om vanuit een mengklas naar het hogere niveau te worden bevorderd geldt: geen onvoldoendes, maximaal één 6 (voor de 7 theorievakken) en een gemiddelde rond de 7,5.

Je eigen coach

Elke brugklas heeft een eigen klassencoach. Deze begeleidt de leerlingen gedurende het hele jaar. De leerlingen kunnen altijd bij de klassencoach terecht. De coach is ook degene die de leerlingen helpt met het maken van de juiste keuzes. Er valt namelijk op De Ring veel te kiezen. Het is belangrijk de leerlingen hierbij te begeleiden. Wij leren ze de keuzes te maken die bij hen passen.

De coach geeft ook elke week drie begeleidingslessen. In deze (wekelijkse) begeleidingslessen wordt er veel tijd besteed aan studievaardigheden en gaat het onder andere over: leren-leren, leren plannen (op De Ring werken wij met onze eigen, unieke planningsagenda), leren keuzes maken en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de zogenaamde COL-gesprekken (coach-ouder-leerling) die de coach met leerlingen en ouders heeft, gaat het bijvoorbeeld over de doelen en de vorderingen van de leerlingen.

Iedereen heeft zijn eigen coach.

Toch nog vragen?
Neem contact op!

Versturen
Formulier verzonden! We nemen zo snel mogelijk contact met jou op.
Oeps! Er ging iets mis, probeer het later opnieuw.