Oproep uitwisselingen 2024-2025 

De Ring van Putten is een geaccrediteerde Erasmus+ school en is tevens lid van het UNESCO-scholennetwerk wereldwijd. Door deze accreditatie kunnen wij gesubsidieerde uitwisselingen in kleine groepen naar het buitenland organiseren en werken wij zowel in de reguliere als streamlessen aan diverse (UNESCO) thema’s zoals de Sustainable Development Goals, duurzaamheid, intercultureel leren en vrede en mensenrechten. Via uitwisselingen leren de leerlingen over tolerantie, culturele verschillen en over burgerschap; we doen dit met veel plezier en succes. Ook aankomend schooljaar hebben wij weer een tweetal uitwisselingen gepland staan rondom projecten en die gerelateerd zijn aan de UNESCO thema’s. Leerlingen die twee vakken van de international stream hebben gevolgd, krijgen een Europass en daarmee voorrang op de uitwisselingen.

Hoe gaat een uitwisseling in zijn werk?
Zodra een leerling zich heeft opgegeven en is toegelaten, krijgt de leerling een of meerdere voorbereidingsbijeenkomsten in de keuze-urentijd. De leerling gaat 7 dagen (2 reisdagen en 5 projectdagen) naar een school in het buitenland. Dit gebeurt doorgaans in kleine groepen (5 tot 7 leerlingen met twee begeleidende docenten van De Ring); de leerlingen logeren dan een week bij een gastgezin. Daarna komen de buitenlandse leerlingen naar onze school voor een week en logeren ze een week bij de leerling. Ouders moeten daarom ook akkoord zijn met de deelname. De leerlingen kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar hgs@deringvanputten.nl met de voorkeur voor welk project.  

Project 1: History, Human Rights, Radio & Development (Bavaria, Duitsland) leeftijd: 12-17 jaar.  

Project 2: Cultural heritage, ecological footprint, digital innovation & inclusion (Palermo, Italië) leeftijd: 11-15 jaar.

Leerlingen die zich aankomend schooljaar voor het UNESCO streamuur (voorheen global perspectives) aanmelden, hebben ook voorrang bij het meedoen bij de uitwisselingen. Als blijkt dat teveel mensen zich opgeven, wordt er geloot. De school is nog in afwachting van een derde project, maar aangezien het niet zeker is of dit project goedgekeurd gaat worden, staat dit project niet in deze oproep. Leerlingen kunnen meedoen vanaf jaar 1 t/m de leeftijd van 17 (met uitzondering van examenklassen). Wil uw zoon/dochter zich aanmelden en bent u daarmee akkoord? Laat hem/haar dan mailen naar hgs@deringvanputten.nl. Via dit mailadres kunt u ook uw vragen stellen over de uitwisselingsprojecten van onze school.

Maxime Hoogstad, UNESCO- en internationaliseringscoördinator