Examenleerlingen havo en atheneum op excursie in Rotterdam!

Voor het vak aardrijkskunde gingen de leerlingen uit de examenklassen vijf havo en zes atheneum op donderdag 25 januari op excursie naar Rotterdam.

De uitdagingen van een grote stad werden in de praktijk onderzocht. Hoe kun je als stad met de hitte omgaan of juist met grote hoeveelheden water in de vorm van stortbuien (zoals de afgelopen maanden)?
Hoe los je vraagstukken rond wonen op en hoe maak je van een verpauperde omgeving een hele aantrekkelijke buurt voor jong en oud? Onderwerpen die allemaal onderdeel uitmaken van het centraal examen aardrijskunde, werden in de praktijk bekeken. Het was even aanpoten voor de leerlingen om alle opdrachten te kunnen maken, maar ze hebben het heel goed gedaan! Met gemiddeld 15.000 stappen kwamen zij moe maar voldaan weer terug op De Ring van Putten om het werk in te leveren. Er volgden mooie cijfers!

Marloes Willemstijn, docent aardrijkskunde