Het rooster van De Ring na de zomervakantie 2024

De Ring van Putten wil altijd het beste onderwijs bieden. Soms maken we daarom kleine of grotere aanpassingen in ons onderwijsmodel.

Om onze onderwijsdoelen nog beter te kunnen bereiken, gaan we het rooster na de zomervakantie aanpassen. Waarom wij dat doen en hoe dat er precies uitziet, lezen jullie in de bijlage bij deze e-mail.

  • Er is ook een podcast over dit onderwerp gemaakt. Deze is hier te beluisteren.
  • Kijk hieronder naar de animatie en lees daaronder verder.


Hieronder vertellen wij aan jou als leerling en aan u als ouder over de aanpassingen die na de zomervakantie van 2024 ingaan.
Er is veel te kiezen

Iedere week kiezen onze leerlingen de vakuren, werkuren en talenturen die bij hen passen. Ons flexibele lesrooster zorgt ervoor dat er dagelijks ruimte is voor deze keuzes. Iedereen is uniek en met ons onderwijsmodel kunnen wij zoveel mogelijk maatwerk leveren.

Af en toe maken we kleine aanpassingen en zo wordt ons onderwijs steeds beter. Na de zomervakantie zetten wij een volgende stap.

De leerlingen staan centraal

We hebben ons de volgende vragen gesteld: -

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de lessen nog effectiever zijn?
- Wat is nodig om ervoor te zorgen dat onze leerlingen altijd de keuze-uren kunnen kiezen die voor hen belangrijk zijn? en
- Hoe bereiken we deze doelen zonder dat we heel veel moeten aanpassen?
Hoe ziet het er na de zomervakantie uit?
De lessen duren 60 en 30 minuten

De klassikaal ingeroosterde lessen -nu 80 minuten per les- duren met ingang van het nieuwe schooljaar 60 minuten en de keuze-uren gaan van 40 naar 30 minuten.

Waarom?
- Het blijkt dat veel leerlingen zich beter kunnen concentreren in lessen van 60 minuten.
- Er passen méér lessen van 60 minuten in het rooster dan lessen van 80 minuten. In veel klassen kunnen veel vakken hierdoor vaker per week gegeven worden. Zo kan lesstof meer herhaald worden en is er vaker contact tussen leerlingen en docenten.
- Er ontstaat zo meer ruimte voor leerlingen om bewuste keuzes te maken: vakuren, werkuren en talenturen. De nieuwe lestijden zorgen ervoor dat deze keuzeruimte ook in de bovenbouw altijd wordt gegarandeerd.

Door slim te roosteren, duurt de dag niet veel langer dan nu

Vanaf volgend schooljaar zijn dit de lestijden:

- In de eerste twee flexibele uren is ruimte voor eventuele lessen, begeleidingsuren, enzovoort.
- Iedereen is het zevende en achtste uur beschikbaar voor keuze-uren.

Wat betekent dit voor de keuze-uren?
- De vakuren worden ingedeeld naar leerjaren: brugklas; klas 2-4 mavo; onderbouw havo-atheneum en bovenbouw havo-atheneum.
- Er zijn geen lessen op de momenten waarop leerlingen hun keuze-uren kiezen, waardoor de beschikbaarheid toeneemt. Leerlingen kunnen dus ‘altijd’ naar de gewenste keuze-uren!

Binnenkort zal er ook in de klas meer over deze aanpassing worden verteld.

Vragen?

Mail naar: pln@deringvanputten.nl

De school heeft deze plannen de afgelopen tijd uitgebreid besproken met de medezeggenschapsraad van de school. Hierin zijn leerlingen, ouders en medewerkers van de school vertegenwoordigd. De MR heeft ingestemd met deze verbeteringen.