De telefoon de klas uit

Het Ministerie van Onderwijs (OCW) heeft afgelopen zomer in overleg met leerling-,ouder- en onderwijsorganisatie afgesproken dat mobiele telefoons zoveel mogelijk uit de klaslokalen geweerd moeten worden.

Deze partijen zijn het erover eens dat mobiele telefoons weliswaar een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven zijn, maar dat het niet-educatief gebruik van mobiele telefoons in de klas niet bijdraagt aan een leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen concentreren en betrokken kunnen zijn. Met ingang van 1 januari 2024 geldt daarom voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland:

Mobiele telefoons en andere devices zijn niet toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt in de les. Op De Ring van Putten staat al een geruim aantal jaren in het Schoolreglement de regel ‘In alle klaslokalen en in de mediatheek is het gebruik van een mobiele telefoon [...] verboden, tenzij de docent daar toestemming voor heeft gegeven. We willen ze in de klas dus niet zien en niet horen.’ (Schoolreglement, artikel 20, lid 6).Deze schoolregel komt overeen met de landelijke afspraak en deze blijft met ingang van 1 januari 2024 in enigszins geactualiseerde vorm gelden. De belangrijkste aangepaste afspraak is dat alle leerlingen tijdens de les hun telefoon in de telefoontas moeten opbergen die in de klas hangt. De telefoon mag dus niet in de tas, of (broek)zak worden opgeborgen. Natuurlijk kunnenleerlingen ervoor kiezen de telefoon in hun kluisje te bewaren, of niet mee te nemen naar school. Bij overtreding van de telefoonregels wordt de telefoon ingenomen en deze kan na afloop van de schooldag (15:45 uur) weer worden opgehaald. De volledige telefoonregels staan in het Schoolreglement dat binnenkort op de website van de school staat. Het aangepaste Schoolreglement is tijdens de laatste vergadering van de medezeggenschapsraad goedgekeurd door leerlingen, ouders en medewerkers.