Waarom je juist nu kiest voor De Ring

Dat De Ring ‘klaar is voor de toekomst’, is nu nog meer van toepassing dan ooit. De school speelt volledig in op de behoeften van aankomende brugklasleerlingen door uitgestelde plaatsing in de brugklas, coaching en keuzemogelijkheden op maat.

Mengklassen in de brugklas: voldoende tijd voor de juiste plaatsing

Op De Ring van Putten worden brugklassers in een mavo-/havo-brugklas, een havo-/vwo-brugklas of in een vwo-brugklas geplaatst. Juist in deze tijd is het niet altijd eenvoudig om leerlingen vanuit groep 8 meteen op het passende onderwijsniveau in de brugklas in te delen. Daarom is het goed om te weten dat De Ring van Putten uitgebreide ervaring heeft met mengklassen in de brugklas en zo zorgvuldig kan vaststellen welk niveau het beste bij een leerling past. Bij deze plaatsing heeft de brugklasafdeling van De Ring van Putten altijd goed overleg met de basisschool; het basisschooladvies is leidend.

De coach is een rots in de branding

De brugklassers van De Ring worden gestimuleerd om zo optimaal mogelijk te presteren. Iedere leerling heeft een coach die hierbij helpt. Zo starten de brugklassen een aantal dagen per week met een begeleidingsles door hun coach waarin het bijvoorbeeld gaat over doelen stellen, plannen en ‘hoe leer ik leren?’ Leerlingen kunnen op De Ring keuzes maken die aansluiten bij hun persoonlijke onderwijsontwikkeling: vakuren, werkuren en talentlessen. Dat vraagt om een persoonlijke begeleiding; ook daarbij speelt de coach een belangrijke rol.

Op De Ring valt er veel te kiezen

Ieder kind is anders en heeft eigen talenten. Bovendien heeft iedereen een eigen manier om zich het beste te ontwikkelen. De Ring van Putten snapt dat en houdt daar rekening mee. Zo kunnen leerlingen voor vakuren kiezen: extra les in vakken waarmee zij nog wat moeite hebben, of juist vakken waarin zij nog beter willen worden. Werkuren zijn bedoeld om in de gestructureerde omgeving van de school onder toezicht te kunnen werken aan huiswerk of (groeps)opdrachten. Leerlingen die hun talent willen ontdekken of willen ontwikkelen kunnen kiezen uit uitdagende talentlessen: filosofie, dans, media en design, science lab, mode en nog veel meer. Leerlingen die een ‘worldstudent’ willen worden, kunnen op De Ring kiezen voor The International Stream.

De Ring, klaar voor de toekomst

Ook na de brugklas blijven de leerlingen op De Ring van Putten de keuzes maken die bij hen passen. Op die manier leren zij doelen stellen en kunnen zij bepalen wat zij nodig hebben om deze doelen te bereiken: extra verdieping, ondersteuning of uitdaging. Dit zijn belangrijke vaardigheden die zij ook tijdens hun vervolgopleiding en in onze snel veranderende wereld nodig hebben.

Jouw toekomst begint op De Ring.