Verslag groot internationaal project nearly zero energy buildings (NZEB)

Een grote groep buitenlandse leerlingen en docenten op De Ring tijdens de projectweek

Het kan niemand zijn ontgaan. Tijdens de projectweek bovenbouw in december waren er 70 leerlingen en 16 docenten uit Finland, Denemarken, Frankrijk, Italië, Bulgarije, Roemenië en Turkije te gast op de Ring. Samen met 80 leerlingen uit 4 havo en 5 vwo hebben zij gewerkt aan het project Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). Dit project gaat over energie en het bouwen van energiezuinige gebouwen. Op uitnodiging kwamen er enthousiaste sprekers op De Ring vertellen over fusie-energie, zonne-energie, windenergie en NZEB materialen en gebouwen. De sprekers waren professoren en deskundigen van de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit Leiden en het bedrijf SBRCURnet.

Na een lezing gingen de leerlingen in internationale groepjes werken aan een verwerkingsopdracht of gingen zij met studenten van de Universiteit Delft een energie-eiland ontwerpen. Tijdens de excursiedag zijn de leerlingen met de bus naar de energiecentrale van Essent geweest in Geertruidenberg. Daar kregen zij een presentatie over hoe een energiecentrale werkt en een rondleiding over het terrein. Later op de dag gingen zij naar Futureland. Dit is een informatiecentrum op de Maasvlakte 2, waar de leerlingen informatie kregen over duurzaamheid in de haven.

Het hoogtepunt voor velen waren de natuurkundepractica. De leerlingen gingen in internationale groepen in de praktijk aan de slag met isolatieproeven, lichtbronnen, diverse zonnepanelen en windenergie. Dit waren lange dagen, maar ze waren erg leerzaam. Sommige leerlingen moesten na de projectweek een toets maken over dit onderwerp en het gemiddelde cijfer van deze toets lag heel hoog.

Aan het eind van de week hebben de leerlingen een aanbevelingsbrief geschreven aan onze directeur. Ze hebben daarin alle informatie die ze die week hebben gekregen verwerkt in een aantal adviezen om onze school energiezuiniger te maken. We kunnen terugkijken op een geslaagde en leerzame week. Veel leerlingen hebben internationale vrienden gemaakt en goed de Engelse taal kunnen oefenen. In april gaat een aantal leerlingen van onze school naar onze partnerschool in Finland om verder te werken aan dit project. In de tussentijd werken de leerlingen via de online leeromgeving verder met alle leerlingen van alle andere scholen.

(werkgroep internationalisering)