Verkiezingsuitslag vierde klassen

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen heeft de vakgroep maatschappijleer een aantal activiteiten georganiseerd. Zo is op 21 februari een verkiezingsdebat geweest voor leerlingen en doet De Ring mee met de scholierenverkiezing die wordt georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Bij maatschappijleer hebben alle vierdeklassers de mogelijkheid gehad om te stemmen op een van de partijen die in Nissewaard verkiesbaar zijn. De leerlingen hebben daar in ruime mate gebruik van gemaakt. De opkomst was erg hoog met 88%. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alle leerlingen in Nissewaard wonen en een klein deel van de leerlingen omwille van verschillende redenen afwezig was.

De leerlingen hebben zich tijdens de lessen voorbereid. Natuurlijk heeft een groot deel ook het verkiezingsdebat meegemaakt.

De uitslag is hieronder te lezen.

Rob van Beek