Verandering verstrekken boekenpakketten

U bent gewend dat uw kind bij aanvang van het schooljaar een boekenpakket van de school ontvangt met daarin alle benodigde schoolboeken voor dat jaar. Met ingang van het komende schooljaar gaat de organisatie van het verstrekken en beheren van het boekenpakket veranderen.

Uit het oogpunt van kostenbesparing en efficiëntie besteden wij de werkzaamheden die met de boekenpakketten te maken hebben uit aan een bedrijf met veel ervaring op dit terrein: de firma Van Dijk uit Kampen.
Voor u betekent het dat u zelf via de website van Van Dijk het pakket voor uw kind zult moeten bestellen. Het heeft overigens geen gevolgen voor de kosten van het boekenpakket: het pakket blijft gratis voor u.

Half juni ontvangt u per post nadere informatie van ons over deze overstap. U leest hierin hoe alles in zijn werk gaat en waar u terecht kunt met eventuele vragen.
Alvast een belangrijke datum: 29 juli.
Voor dat moment moet u het boekenpakket besteld hebben.