Veiligheid

Vorige maand besteedden wij in de maandbrief aandacht aan het onderwerp veiligheid. Dit thema is zowel binnen de gemeente Nissewaard als de scholen in Spijkenisse een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek. Dit is een vervolg op dat artikel.

School Veiligheid Convenant

De scholen uit Spijkenisse, de politie, jongerenwerk en de gemeente Nissewaard zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het actualiseren van het School Veiligheid Convenant. Hierin leggen zij afspraken vast die als doel hebben het verhogen van veiligheid onder jongeren op school en daarbuiten. Op donderdag 19 maart zal het convenant worden ondertekend.

De wijkagent en de school

De heer Van Steen is de wijkagent van Gildenwijk en dus ook van onze school. De afgelopen tijd hebben de school en de wijkagent hun onderlinge contact verder verstevigd. Er is gesproken over de wijze waarop de politie kan bijdragen aan de preventie en voorlichting met betrekking tot onderwerpen zoals: social media, drugs, wapenbezit en omgaan met groepsdruk. Wij bespreken of de politie hierover in klassen of groepen gastlessen zou kunnen verzorgen.

 

De school organiseert periodiek kluisjescontroles. Het doel hiervan is er toezicht op houden dat er geen onhygiënische toestanden in de kluisjes ontstaan, maar ook of zich er geen verboden zaken in bevinden. De volgende kluisjescontrole zal plaatsvinden in samenwerking met de politie.

De wijkagent vindt het belangrijk zichtbaar te zijn voor de leerlingen -en dan niet alleen naar aanleiding van een incident. Dit houdt in dat hij ernaar streeft af en toe in de pauzes langs te komen, zodat hij een praatje kan maken.

Indien u met de wijkagent in contact wilt komen, kan dat via zijn contactformulier. Of volg hem via Instagram (@wijkagent_groenewoud). Als u hem telefonisch wilt spreken, bel dan naar 0900-8844 en vraag naar Bart van Steen.

Preventief fouilleren

U zult er in de plaatselijke media waarschijnlijk al over hebben gelezen: Burgemeester Foort van Oosten heeft in samenspraak met politie en het Openbaar Ministerie vier gebieden in Spijkenisse aangewezen, waar de politie preventief mag fouilleren op messen en andere wapens. De maatregel is op 22 februari 2020 ingegaan. Het gaat om de gebieden rondom de drie metrostations, inclusief het centrum van Spijkenisse en winkelcentrum Waterland.
Op de site van de gemeente Nissewaard leest u hierover meer.

Het gebied rondom de school is een van de plekken waar preventief gefouilleerd mag worden en vooralsnog geldt dit tot eind augustus. Vorige week donderdagochtend gebeurde dat voor het eerst en afgelopen woensdag was de tweede ‘actie’ waarbij leerlingen en medewerkers van de school preventief gefouilleerd konden worden.
Het fouilleren gebeurt aselectief en mensen die door de politie gefouilleerd zijn, krijgen een flyer met informatie over de actie. Preventief fouilleren mag alleen op de openbare weg en dus niet in het schoolgebouw.