Veel belangstelling voor De Nieuwe Ring tijdens informatieavond voor ouders 

Op dinsdagavond 28 mei organiseerde onze school in samenwerking met de oudervereniging een informatieavond over De Nieuwe Ring, het onderwijsconcept dat de school met ingang voor het komende schooljaar invoert.

Het was een drukbezochte avond. Op twee locaties binnen de school woonden belangstellenden een presentatie bij en na afloop konden zij hun vragen stellen aan medewerkers van De Ring van Putten.

Was u verhinderd om de avond bij te wonen, of was u er wel en wilt u de informatie nog eens nalezen? Hier vindt u de inhoud van de presentatie over De Nieuwe Ring.