Uitwisseling Badajoz, Spanje

In de week van 7 t/m 13 maart hebben 4 leerlingen van De Ring, te weten Sorsha van der Ark, Sanne Gleijm, Jawed Azim en Olaf Kramer onder leiding van de heer Wempe en mevrouw Noordzij een bezoek gebracht aan de Spaanse plaats Badajoz, gelegen in de provincie Extremadura in Zuid Spanje, vlakbij de Portugese grens. Deze reis heeft plaatsgevonden in het kader van het Europese uitwisselingsprogramma “Erasmus + “ met als onderwerp “ duurzame ontwikkeling “.

De leerlingen hebben dagelijks lessen en/of workshops gevolgd over het gebied Dehesa, een prachtig natuurgebied aldaar. Tijdens deze lessen en workshops is er kennis overgebracht met betrekking tot verschillende soorten vogels en andere dieren die in dat gebied leven. Zo kregen de leerlingen onderwijs in het herkennen en determineren van schedels, veren, uitwerpselen, enz. Deze kennis kon later , gedurende een lange wandeling, in de natuur worden toegepast aan de hand van vragenboekjes die de leerlingen moesten invullen.

Ook werden de economische aspecten van de in de Dehesa voorkomende dieren belicht. Behalve de belangrijke rol van de natuur in deze reis is er uiteraard ook aandacht besteed aan verschillen in cultuur. Zo verbleven de leerlingen deze week in gastgezinnen waar zij o.a. konden genieten van typisch Spaanse gerechten, waar ze kennis konden maken met vele Spaanse leeftijdgenoten en waar zij een aantal Spaanse woorden hebben kunnen leren, ook al was de voertaal steeds Engels.

Al met al kunnen we concluderen dat het een zeer geslaagde reis was waar zowel leerlingen als docenten met veel plezier op terug kijken.
(mevrouw C. Noordzij)