Topklas afgesloten

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft onze school de Topklas voor groep 8 georganiseerd. Dit is een programma van zes woensdagmiddagen voor de goede leerlingen uit groep 8. Dit zijn leerlingen die waarschijnlijk naar de atheneum- of tto-brugklas zullen gaan. Zij hebben op De Ring door het volgen van de vakken kunst en b├Ęta kennisgemaakt met het atheneumonderwijs op onze school.

Afgelopen woensdag sloten zij in de aula van de school dit programma af. Aan de hand van een b├Ętapresentatie voor hun ouders en een filmpje over het vak kunst lieten zij zien waarmee zij zich de afgelopen weken hebben beziggehouden. Het was leuk dat naast veel ouders ook een aantal groep 8-leerkrachten aanwezig was!

De middag werd afgesloten met het overhandigen van het Topklasgetuigschrift.