Thema-avond oudervereniging op 7 november

Op donderdagavond 7 november organiseert de Oudervereniging een thema-avond met als thema ‘Hoe praat ik met mijn kind over sociale media?’. Tijdens deze interactieve avond leert u meer over het online leven van uw kind, en hoe u hier met uw kind over in gesprek kan gaan.

De uitnodiging heeft u per e-mail ontvangen op maandag 14 oktober.

Hieronder de inhoud van deze mail.

 

Uitnodiging thema-avond Ouder-vereniging op donderdag 7 november 

“Ik beloof dat ik de hele dag niet op mijn telefoon zit, als ik wel om 18.00 uur de ´likes´ op mijn Instagram mag bijwerken. Oké?”

Om heldere afspraken te maken over het telefoon- of internetgebruik van je puberende kind, is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren niet altijd zin hebben om deze wereld met hun ouders te delen. De Oudervereniging biedt daarom in samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Log In aan: een interactieve avond over het online leven van de jongere van nu. Toepasbaar en een feest der herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind.

De online wereld van jouw kind
Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en persoonlijke informatie uit te wisselen . De anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber maar er kleven ook risico’s aan, zoals cyberpesten, intimidatie en sexting. Hoe helpen we jongeren zich in deze wereld staande te houden, zichzelf te zijn en grenzen aan te geven?

De werkwijze van PlayBack
Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze een spiegel voor. De acteurs gaan, aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, in gesprek met hun publiek. PlayBack traint ouders om op een gelijkwaardige, maar wel begrenzende manier met hun kind in gesprek te gaan. In een interactieve groepsdiscussie blijven de acteurs in hun rol en vertolken de stem van de jongere van nu.

“Veel dank voor een fantastische avond: leerzaam, inspirerend, herkenbaar! Wat een enthousiaste acteurs en gespreksleidster, die zo knap ouders en pubers voor ons neerzetten.” Toïta Henry, ouderraadslid Coornhert Gymnasium, Gouda

“Een mooie interactieve manier om met jongeren in gesprek te gaan”. Frank Broersen, adjunct-sectordirecteur Regius College

Aanmelden
Wij nodigen u van harte uit om de ouderavond Log In bij te wonen. Deze vindt plaats op donderdag 7 november om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)  in de aula van onze school.

Aanmelden kan door uiterlijk 31 oktober een mail met het aantal personen waarmee u de avond wilt bezoeken te sturen naar oudervereniging.rvp@deringvanputten.nl. Uiteraard zijn er geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze thema avond.

Jaarvergadering
Aansluitend aan de voorstelling Log In zal de jaarvergadering van het bestuur van de Oudervereniging De Ring van Putten plaatsvinden. Als ouder bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Wilt u weten wat wij als bestuur dit jaar gedaan hebben om u te vertegenwoordigen bij de schoolleiding? Blijf dan na de voorstelling nog zeker even zitten; de jaarvergadering zal niet lang duren, maar geeft u wel een goede indruk van wat de Oudervereniging inhoudt en wat het bestuur voor u kan betekenen.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Oudervereniging De Ring van Putten;
Robert Kieboom
Karin Tabink
Jessica Sooijs
Lyndsey Mans