Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders 2022-2023

Jaarlijks neemt onze school in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek af onder zowel leerlingen uit de brugklas, de derde klassen en de examenklassen én hun ouders als onder medewerkers. De uitkomsten daarvan gebruikt de school om conclusies te trekken en speerpunten en beleid te bepalen.

Hier vindt u het factsheet met de belangrijkste resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders. Omdat wij een landelijk toegepaste vragenlijst gebruiken, is in het overzicht te zien hoe de onderdelen door de leerlingen en ouders van De Ring van Putten worden beoordeeld in vergelijking met andere scholen in het land; de ‘benchmark’.

Het valt op dat ouders en leerlingen het in dit tevredenheidsonderzoek niet altijd met elkaar eens zijn. Zo vinden de ouders dat de school de leerlingen goed voorbereidt op hun overstap naar een vervolgopleiding, terwijl de leerlingen van De Ring van Putten hun school op dit punt lager beoordelen dan landelijk. Verder zijn ouders positief over de informatie die zij van de school ontvangen over de vorderingen van hun kind, maar zijn zij kritisch over het zicht dat zij hebben op de ontwikkeling. Vanwege dat laatste gaat de school onderzoeken wat er in de informatievoorziening aan ouders kan worden verbeterd.

Een ander punt voor verder onderzoek is de tevredenheid onder examenleerlingen. Dit is onder de benchmark, terwijl hun ouders er juist boven zitten. Brugklasleerlingen scoren laag wanneer het gaat om hun tevredenheid over hun cijfers. Deze cijfers maken deel uit van de plaatsing in klas twee en over de informatievoorziening daarover zijn de ouders weer positief.
Verder valt het op dat ouders bij het thema ‘diversiteit’ hoger scoren dan de leerlingen zelf. Om hiervan een goed beeld te krijgen, zal de school in gesprek gaan met de leerlingvertegenwoordiging.