Start programma Schoolsteward

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Ring van Putten

De Ring van Putten start na de herfstvakantie met het programma Schoolsteward.
Wat dat inhoudt en waarom de school dat doet, leest u in het onderstaande artikel.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
sectordirecteur

Samen verantwoordelijk voor een veilige, schone school

Het is een vertrouwd beeld: twee keer per dag blijft er na afloop van de pauze een enorme hoeveelheid afval achter op plekken waar leerlingen pauzeren. De medewerkers van De Ring zijn er inmiddels aan gewend geraakt en ook de leerlingen lijken niet beter te weten: na de pauze ruimt een corveeploeg alles weer netjes op. Dus je afval op de grond gooien, lijkt de norm te zijn.

De Ring start met schoolstewards
Mede daarom start onze school na de herfstvakantie met het programmaSchoolsteward. Kenmerkend voor dit programma is dat een hoofdrol is weggelegd voor de leerlingen zelf.
Schoolsteward houdt in dat leerlingenkoppels tijdens de pauzes toezicht houden binnen de school. Zij spreken waar dat nodig is andere leerlingen aan op hun gedrag; bijvoorbeeld over troep die op de grond ligt. Zij doen dit vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief.

Waarom?
De school heeft in haar algemene visie en in de visie op de onderlinge omgang een paar belangrijke waarden vastgelegd. Onder andere: leerlingen nemen verantwoordelijkheid, leren elkaar aan te spreken en dragen bij aan een veiliger klimaat. Schoolsteward helpt ons om dit in de praktijk te brengen.
Dat straks de school na afloop van iedere pauze netjes achterblijft, is een prettige bijkomstigheid!

Een beproefd programma
Misschien vraagt u zich af of het Schoolstewardprogramma wel werkt. Hoewel wij het spannend vinden om ermee te gaan starten, hebben wij er veel vertrouwen in. ‘Op IJgen Weize’ is de organisatie die het heeft ontwikkeld en die onze school gaat begeleiden bij de invoer. Zij hebben inmiddels positieve ervaring opgedaan op tientallen scholen in Nederland.
Voordat De Ring besloot met het programma te starten, hebben we er uitgebreid over overlegd met Op IJgen Weize, maar ook met de leerlingenraad. Daarnaast zijn we met een paar leerlingen op een van onze collegascholen in Brielle naar Schoolsteward in de praktijk gaan kijken. Daar hebben wij met eigen ogen gezien: het is een programma dat goed werkt.

Welke leerlingen worden Schoolsteward?
In de brugklasvleugel zijn brugklassers de Schoolstewards. In de rest van het gebouw gaat het om leerlingen uit klas 3 mavo, klas 4 havo en klas 4 atheneum. Het vaststellen wie er aan de beurt is, gaat op een vergelijkbare wijze als bij corvee. Er wordt wekelijks een rooster opgesteld waarin staat welke leerlingen aan de beurt zijn om Schoolsteward te zijn. En net als bij corvee zijn leerlingen een paar keer per jaar aan de beurt.

Voorbereiding en begeleiding
De trainers van ‘Op IJgen Weize’ komen álle leerlingen en de betrokken medewerkers voorbereiden op de nieuwe manier van werken. Dit gebeurt in de week na de herfstvakantie in een klassikale training van één lesuur. Daarnaast krijgen de leerlingen die daadwerkelijk als Schoolsteward gaan optreden in dezelfde week ook nog een praktijktraining van één lesuur.
Verder heeft de school nu een schoolstewardcoördinator die alle zaken rondom het programma regelt en twee schoolstewardcoaches die de leerlingen begeleiden tijdens hun taak in de pauze.

Tot slot enige korte punten over Schoolstewards op De Ring

  • In de week van 24 t/m 28 oktober: Schoolstewardtrainingen voor alle leerlingen.
  • In de week van 7 november starten wij met de Schoolstewards tijdens de pauzes.
  • In de brugklasvleugel zijn brugklassers de Schoolstewards. In de rest van het gebouw gaat het om leerlingen uit klas 3 mavo, klas 4 havo en klas 4 atheneum.
  • De Schoolstewards lopen in duo’s in de school op de plekken waar leerlingen mogen pauzeren. Er is een schoolstewardcoach die de Stewards begeleidt bij hun taak tijdens de pauze.
  • Leerlingen uit de hierboven genoemde klassen zijn 1 à 2 maal per jaar een week als steward aan de beurt. Zij verlaten dan iets eerder de les voorafgaand aan de pauze en komen de les na de pauze wat later terug. Zo kunnen zij even rusten en eten.
  • De pauzesurveillance door medewerkers van de school blijft behouden. De formele verantwoordelijkheid voor het toezicht ligt per slot van rekening bij de school.
  • In het begin zullen de corveediensten blijven bestaan. Deze zullen afgebouwd worden en uiteindelijk verdwijnen.
  • Meer informatie vindt u op www.schoolsteward.nl.