Staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Beste leerlingen, heer/mevrouw,

De onderwijsvakbonden hebben hun leden opgeroepen te gaan staken op donderdag 30 en vrijdag 31 januari as.

De meerderheid van de medewerkers van De Ring van Putten neemt deel aan de staking. Het is daardoor niet mogelijk op een verantwoorde wijze onderwijs te verzorgen.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zullen alle lessen voor alle leerlingen van onze school vervallen.

Wij realiseren ons dat het ingrijpend is de lessen van twee dagen te laten vervallen en wij kunnen ons voorstellen dat dit ongemak oplevert. Tegelijkertijd is dit het gevolg van zo’n grote stakingsactie.

Wat betekent de staking voor de keuze-uren in de week van 27 t/m 31 januari?

 • Maandag 27 januari is de laatste week van de toetsweek en donderdag en vrijdag zijn stakingsdagen. Daarom geldt er bij wijze van uitzondering in die week géén minimumaantal keuze-uren.
 • Leerlingen bepalen deze week zelf of zij buiten de ingeroosterde uren keuze-uren kiezen.

De volgende punten uit de jaarplanning worden vanwege de staking verplaatst:

 • Informatieavond vakkenpakket 3 mavo: gaat naar donderdag 20 februari
 • Inleveren herkansing toetsweek 2: gaat naar dinsdag 11 februari
 • Herkansingen toetsweek 2: gaat naar woensdag 19 februari

Vragen?

 • Indien er vragen zijn over het bovenstaande neem dan contact op met de coach;
 • meer informatie over de onderwijsstaking is te vinden op de website van de vakbonden:
  AOB
  CNV
  Leraren In Actie

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector