Stadsproject 2017

Het stadsproject voor tweedeklassers brengt de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en beeldende vorming samen. Eerst verzamelden de leerlingen alle informatie over de steden Zierikzee, Delft en Schiedam. Er werd vooronderzoek gedaan naar de historie van de stad en de huidige omstandigheden. De opdracht luidde: “Organiseer een weekend voor een groep van ongeveer tien personen. Laat de historie van de stad, via een stadswandeling, aan bod komen. Zet ook een fietstocht uit met behulp van Google Maps”.

De leerlingen zijn zeer actief en enthousiast aan de slag gegaan met de verschillende onderdelen. In het achterhalen van informatie bleken ze dit jaar erg spitsvondig! De leerlingen speurden op het internet, belden met diverse instanties en hielden interviews met bewoners en toeristen die ze in de stad tegen het lijf liepen.

Woensdag 31 mei bezochten de klassen de verschillende steden om ter plekke veldonderzoek te doen. Klas 25-1 en 25-3 gingen naar Schiedam, terwijl de klassen 25-2 en 26-2 een bezoek brachten aan het zonnige Delft. Ook de klassen 26-1 en 26-3 gingen op pad en deden Zierikzee aan. De dag verliep zonder problemen en terug op school gingen de leerlingen aan de slag met de enorme hoeveelheid gevonden informatie. Ze verwerkten de informatie tot presentatiemateriaal. Sommige werkstukken zouden zo als promotiemateriaal door de plaatselijke VVV gebruikt kunnen worden. De informatieve brochures zijn met veel enthousiasme in elkaar gezet.

Wij willen ons dan graag aansluiten bij de opmerking die deze weken regelmatig in de docentenkamer te horen was: “Wat hebben wij toch leuke leerlingen op De Ring van Putten!”

Henk Stengs