Spaans in de bovenbouw van het vwo

Met dit bericht willen wij u alvast informeren over de invoering van het vak Spaans in de bovenbouw van het vwo.

De leerlingen van De Ring van Putten kunnen via de streams al een paar jaar kiezen voor het vak Spaans. Via de groep voor beginners maken zij kennis met de Spaanse taal en de cultuur van verschillende Spaanstalige landen en via de groep voor gevorderden kunnen leerlingen zelfs trainen voor de externe examens. Door de populariteit van de stream zijn wij gaan kijken of er mogelijkheden zijn om het vak Spaans op te nemen in de lessentabel van onze vwo-klassen. In schooljaar 2024-2025 starten wij met het vak Spaans elementair in de bovenbouw van het vwo. Dat betekent dat de leerlingen van schooljaar 2023-2024 (het aankomende schooljaar) in klas 3 bij de profielkeuze, ook voor het vak Spaans elementair kunnen gaan kiezen als keuzevak. Elementair betekent in dit geval, dat het vak afgesloten wordt met een schoolexamen in klas vijf van het vwo. Het is een volwaardig examenvak en dus sluiten de leerlingen met Spaans elementair al een deel van het eindexamen af in leerjaar vijf. In het examenjaar volgen zij dan een vak minder, waardoor er meer tijd besteed kan worden aan de overige vakken. In deze variant vervangt het vak Spaans niet de verplichte moderne vreemde taal, waardoor er dus altijd examen wordt gedaan in of Duits of Frans als tweede moderne vreemde taal. Tijdens de voorlichting over de verschillende profielen en de verschillende vakken die in het derde leerjaar zal plaatsvinden, krijgen de leerlingen alle details en uitleg over de verschillende keuzes die er gemaakt kunnen worden. Mochten er op dit moment ook al vragen zijn, kunnen leerlingen zich altijd richten tot de coach, de decaan of de afdeling.