Schooltuin

In februari is de eerste stap gezet naar het realiseren van de schooltuin (aan de kant van het Medisch Centrum). In de tuin is een kas geplaatst. Deze kas zal voor diverse lessen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld informatica (sensoren uitlezen en regelsystemen bouwen) en natuurlijk biologie. In de tuin zelf zullen diverse elementen worden geplaatst zoals een buitenlokaal, een wadi, kruidenspiraal, zitplekjes en er zal gebruik worden gemaakt van diverse grondsoorten. Het realiseren van de schooltuin zal een langere tijd duren maar uiteindelijk kan de tuin worden ingezet als leer-tuin voor diverse vakken. De bedoeling is dat de opbrengsten uit de tuin voor diverse doeleinden binnen én buiten de school worden gebruikt en dat we de tuin opzetten in samenwerking met leerlingen, docenten en andere betrokkenen.

Mocht u op een manier een bijdrage kunnen en willen leveren, dan bent u van harte welkom om contact op te nemen omdat we deze realisatie zo breed mogelijk willen inzetten. U kunt contact met ons opnemen via mail kru@deringvanputten.nl.

Sara Kraus, docent scheikunde