Unesco

Wat is UNESCO?

UNESCO is de afkorting voor “United Nations Educational Scientific and Cultural Organization”. Deze organisatie van de Verenigde Naties houdt zich bezig met het  het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Hun bekendste actie is het beschermen van werelderfgoederen.

 

Wat zijn UNESCO-scholen?

UNESCO-scholen zijn scholen (basisscholen, middelbare scholen, maar ook hoger onderwijs) die zich hebben aangesloten bij het wereldwijde scholennetwerk van UNESCO.

De doelstellingen van de UNESCO-scholen zijn internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. De UNESCO-scholen werken aan een schoolklimaat waarin leerlingen en docenten (vanuit verschillende achtergronden) harmonieus kunnen samenwerken en op respectvolle wijze kennismaken met de wereld om hen heen. Dit doen door:

 • Leren
  De leerlingen te laten leren over de wereld om hen heen en hoe de verschillende UNESCO-thema’s een rol spelen, lokaal en internationaal.
 • Doen
  De leerlingen te stimuleren om zich in te zetten voor de wereld om hen heen door hen in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met het initiëren en organiseren van projecten, doen van onderzoek, en deelname aan discussie en debat.
 • Samenleven
  Het schoolklimaat te verbeteren en teamgeest, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit uit te dragen.
 • Zijn
  De ruimte voor eigen ontplooiing van leerlingen bieden en hen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en invulling geven aan hun verantwoordelijkheid als (wereld)burger.

 

De bovenstaande doelstellingen zijn door UNESCO in de volgende thema’s verwerkt:

 • Wereldburgerschap
 • Intercultureel leren
 • Duurzaamheid
 • Vrede en mensenrechten

 

De Ring van Putten is een oriëntatieschool van UNESCO

De Ring van Putten houdt zich al jaren bezig met het creëren van dit bewustzijn bij de leerlingen d.m.v. internationaliseringsprojecten, vakoverstijgende projecten, Global Perspectives en tal van andere activiteiten waarbij leerlingen actief bezig zijn met het leren en accepteren van andere culturen en het samenwerken aan projecten met internationale thema’s. UNESCO biedt ons hierbij een kapstok waar wij onze internationale georiënteerde activiteiten aan kunnen ophangen.

Wat kan en weet een leerling die op een UNESCO-school heeft gezeten meer of anders dan een leerling op een niet-UNESCO school?

Een leerling die op De Ring van Putten les volgt zal:

 • meer weten over de wereld om zich heen en zijn positie hierin.
 • meer ervaring krijgen met andere culturen en zienswijzen van andere landen, verschillen en overeenkomsten hierin zien en meer respect voor elkaars cultuur en zienswijzen verkrijgen.
 • Zich verantwoordelijk voelen voor de wereld waarin hij leeft.

Wat doet Unesco voor middelbare scholen? (jongerencommissie)