Schoolgids 2023-2024

Dit is de schoolgids voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. In deze schoolgids kunt u alle belangrijke informatie vinden over het schooljaar 2023-2024: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen. Misschien zal deze informatie niet op al uw vragen antwoord geven. Als u nadere informatie wenst, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik u en uw kind veel succes in het komende schooljaar.

Jeroen Werleman,
rector

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail

Groenewoudlaan 25, 3201 LP Spijkenisse
Postbus 175, 3200 AD Spijkenisse
0181 – 457144
info@deringvanputten.nl