Schoolgids 2022-2023

Dit is de digitale schoolgids voor de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van de openbare scholengemeenschap De Ring van Putten. Wij hebben in deze schoolgids alle belangrijke informatie over het schooljaar 2022-2023 opgenomen: belangrijke data, vakanties, financiële zaken, overgangsnormen enz. Misschien zal deze informatie niet op al uw vragen antwoord geven. Als u nadere informatie wenst, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Wij wensen u en uw zoon of dochter veel succes in het komende schooljaar.

Jeroen Werleman,
rector

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
E-mail

Groenewoudlaan 25, 3201 LP Spijkenisse
Postbus 175, 3200 AD Spijkenisse
0181 – 457144
info@deringvanputten.nl