Schoolgebouw

Welke eisen stelt ons onderwijsmodel aan de inrichting en de faciliteiten van het schoolgebouw? Oost 17 wordt een onderzoek- en ontwikkellokaal. Verder worden er initiatieven onderzocht waardoor theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kunnen belangrijke doelstellingen van ons onderwijs worden gerealiseerd, zoals: toekomstgericht onderwijs verzorgen, leerlingen uitdagen en motiveren en hen zelf keuzes laten maken bij het bereiken van hun doelen. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Wij zullen het ook laten weten indien er onderdelen zijn waarbij wij de hulp van ouders zouden kunnen gebruiken.