De Ring van Putten en het hitteplan

Vandaag (woensdag 24 augustus) treedt het Nationale Hitteplan van het RIVM in werking. De temperatuur kan dusdanig hoog oplopen, dat mensen de nodige voorzichtigheid in acht moeten nemen. De Ring van Putten neemt in dit kader enkele maatregelen. De school:

  • laat op woensdag 24 augustus voor klas 2 en hoger het zevende en achtste lesuur vervallen. Het kennismakingsprogramma van de brugklassen blijft ongewijzigd;
  • houdt op donderdag 25 augustus een veertig-minutenrooster aan en laat het zevende en achtste lesuur en de tweede pauze vervallen;
  • houdt op vrijdag¬†26 augustus een veertig-minutenrooster aan.

Dit alles betekent concreet dat de laatste les op woensdag om half drie is afgelopen, en op donderdag en vrijdag om een uur.