Presentaties profielwerkstukken 44

Op 24 februari was het dan eindelijk zover. De leerlingen van 4 mavo presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek dat zij hebben gedaan in het kader van het profielwerkstuk. Het profielwerkstuk staat in het teken van de oriƫntatie op studie en beroep en is het eerste examenonderdeel dat leerlingen in zijn volledigheid moeten afsluiten. Minimaal een voldoende scoren was hierbij de opdracht. Onze leerlingen zijn geruime tijd op een serieuze manier bezig geweest zichzelf beter te leren kennen. Tijdens het onderzoek ontdekten de leerlingen waar zij goed in zijn, welke motivatie ze hebben bij het maken van keuzes, waar zij in het beroepenveld op hun plek zijn, hoe ze denken daar te komen en welke personen zij kunnen inschakelen voor hulp om hun doelen te bereiken. Alles bij elkaar zeer waardevolle informatie om een belangrijke keuze te maken in hun loopbaan. Wij vonden de belangstelling vanuit de ouders geweldig. Veel ouders waren aanwezig om de presentaties van hun zoon/dochter bij te wonen. Wij kijken als school met enorm veel trots terug op de gegeven presentaties en de weg die onze leerlingen hebben afgelegd om de loopbaancompetenties te bereiken.

Mark Bubberman, loopbaancoƶrdinator