Presentatie Media & Design

Dinsdag 6 en donderdag 8 juni was het in het handvaardigheidlokaal een drukte van jewelste! De leerlingen met het keuzevak Media & Design van 1a2, 1a1 en 1b1 presenteerden aan hun ouders en belangstellenden hun project waar ze ongeveer anderhalve maand bij dit vak mee bezig zijn geweest.

De opdracht die de leerlingen hadden meegekregen was; ontwerp een huis dat -gezien de waterproblematiek waar Nederland mee te maken gaat krijgen- kan drijven.
Naast dat de leerlingen een maquette van het drijfhuis moesten maken begonnen ze in eerste instantie met het maken van een onderzoeksrapport waarin de probleemstelling nog eens duidelijk onderzocht omschreven werd.
Dat de leerlingen dit serieus hadden aangepakt, bleek wel uit de aanbevelingen van de leerlingen hoe  dit het beste aan te pakken.

Na de reguliere lessen bleven de meesten op school om nog de puntjes op de i van de maquettes te zetten en nog een keer de presentaties met elkaar door te nemen. Om 18:30 uur stroomde het lokaal vol met familieleden en belangstellenden. We kwamen tot de ontdekking dat er best een heleboel mensen in het lokaal passen! Er was ook een echte architect aanwezig om de maquettes te bekijken en te beoordelen.
De leerlingen hebben het ondanks hun zenuwen erg goed gedaan. Met gepaste trots presenteerden ze hun creaties en vertelden ze over wat er tijdens hun onderzoek naar voren was gekomen.
De ouders kregen ook gelegenheid vragen te stellen en dat werd dan ook fanatiek gedaan.

Al met al kunnen we terugkijken op twee erg geslaagde en gezellige avonden. Leerlingen hebben niet alleen hun ontwerpkwaliteiten kunnen laten zien, maar ook dat ze kunnen samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben,  kunnen presenteren en een onderzoek kunnen doen.

Charles Julien
Docent beeldende vorming, media & design