Politiek debat

'16 maart, stem Jong Nissewaard’

Nieuwe politieke partij gaat in Nissewaard met de stemmers aan de haal

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van komende week meldden vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke partijen in de gemeente Nissewaard zich –traditioneel, want alweer voor de derde keer- in de aula van OSG De Ring van Putten om met elkaar het debat aan te gaan. Een debat waarbij de deelnemers een aantal politiek-maatschappelijke stellingen kregen voorgelegd, om zo de ‘first time voters’ van De Ring –leerlingen uit de hoogste klassen- het belang van het ‘stemmen’ te laten inzien, volgens docent maatschappijleer en drijvende kracht achter de organisatie Rabin Jagram.

Maar liefst acht vertegenwoordigers van politieke partijen, keurig verdeeld in vier ‘landelijke’ en vier plaatselijke, probeerden de leerlingen te overtuigen van hun standpunten en ambities. Namens het College waren de wethouders Wouter Struijk (Jeugd en Onderwijs, PvdA), Igor Bal (Ruimte Ordening, Verkeer en Vervoer, VVD) en Martijn Hamerslag (financiën, Sport en Recreatie, ONS), niet toevallig ooit hun carrière begonnen op De Ring, aanwezig. Daarnaast betraden Jong Nissewaard (Vincent Korbee, ex-Ring), Voor Nissewaard (Stefan van Uden), Nissewaard Lokaal (Fred Seker), het CDA (Daan van de Pols) en Christenunie/SGP (Timo Tiggelman) de politieke arena.

De acht kregen van debatleider en docente Nederlands Franciske van Vugt precies 90 seconden om zichzelf te introduceren en aan te geven welke politieke speerpunten hoog op hun lijstje stonden: betaalbaar wonen, een goede bereikbaarheid (aanleg A4-Zuid), meer aandacht en voorzieningen voor de jeugd. Jong Nissewaard maakte zich als enige partij hard voor de ‘coffee shop’, die er volgens Tiggelman ‘nu juist niet moet komen’. Hij opteerde voor ‘veilig, sociaal en groen’.

Over de eerste stelling –Nissewaard moet meer Oekraïense vluchtelingen opvangen dan de Veiligheidsregio eist – liepen de opvattingen niet veel uiteen: die moeten er gewoon komen. Wethouder Hamerslag plaatste er wel een kanttekening bij. ‘Waar en hoe gaan we dat doen? Het moet namelijk voor langere tijd zijn.’ Opvallend was dat slechts 17 procent van de ‘zaal’ het met deze stelling eens was.

Meer verschil van mening was er over de strekking van de tweede stelling. Als kiezer kun je beter op een landelijke partij stemmen in plaats van op een van de lokale. Van de Pols (CDA): ‘Wij kunnen sneller schakelen met onze landelijke afdelingen.’ Tiggelman beaamde dat: ‘We kunnen altijd terugvallen op de kennis van het partijbureau.’ Van Uden was het daar niet mee eens: ‘Toen in het Mallebos een bomenkap dreigde, hebben we contact opgenomen met Staatsbosbeheer. Die kap is toen niet doorgegaan. Wij weten echt wel hoe we de juiste instanties kunnen bereiken.’ Wethouder Struijk wees er met een glimlach op dat hij ‘in Spijkenisse geboren en getogen was en dus eigenlijk ook een ‘local’. Hij kreeg er de lachers mee op zijn hand …

‘Er moet vaker preventief op wapenbezit gecontroleerd kunnen worden om de veiligheid van de inwoners van Nissewaard te kunnen garanderen.’ 71 procent van de leerlingen was het niet met deze stelling eens. De privacy moet zwaarder wegen. ‘Inspelen op preventie is belangrijker (Nissewaard Lokaal).’ Een zwaar middel, volgens Struijk. ‘En intimiderend.’ ‘Meer preventie, maar aanpakken waar nodig (Bal).’

Na afloop van het debat mochten de leerlingen hun politieke voorkeur uitspreken: Met bijna 35 procent van de stemmers was Jong Nissewaard de grote winnaar, met de PvdA als goede tweede (23 procent). Collegepartijen ONS en VVD waren de grote verliezers van de dag: zij wisten slechts 3,8 procent van de kiezers van hun standpunten te overtuigen.