Overzicht voorlichtingsavonden

Hieronder treft u een overzicht aan van alle voorlichtingsavonden en de informatieavonden voor de buitenlandse reizen van de vierdeklassers die in september plaatsvinden.