Coronaberichten 2020-2021

#3 - e-mailbericht van maandag 21 september 2020

Als de school een melding van een Covid-19-besmetting ontvangt

De school kan op twee manieren te horen krijgen dat er sprake is van een Covid-19-besmetting:

 1. De besmette persoon of een ouder meldt het zelf (omdat het om medische informatie gaat, is men overigens niet verplicht dit te melden).
 2. De GGD meldt zich bij de school voor een bron- en contactonderzoek.

Als de school de melding ontvangt:

 • informeert zij de personeelsleden en de ouders van de leerlingen. De school moet hierbij rekening houden met de privacyregelgeving en zal daarom in de informatievoorziening geen persoonlijke gegevens bekend maken;
 • de school brengt altijd de GGD van een besmetting op school op de hoogte;
 • de GGD kan besluiten om tot een ‘bron- en contactonderzoek’ op de school over te gaan. De GGD doet dit bijvoorbeeld wanneer zij naar aanleiding van een gesprek met de besmette persoon vindt dat het belangrijk is om zo’n onderzoek uit te voeren. In dat geval kan de GGD contact opnemen met leerlingen en medewerkers van de school.
 • De GGD kan er ook voor kiezen om de leerlingen en de ouders via een brief te informeren.

Wat te doen als er op school een besmetting is?

 • De maatregelen die de school treft, hangen af van de situatie en het advies dat wij van de GGD krijgen.
 • Indien het om een enkele besmetting gaat en/of uit een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD komen geen bijzonderheden, zullen de maatregelen beperkt blijven. De school informeert de betrokkenen, beantwoordt vragen en ziet erop toe dat de coronamaatregelen nageleefd blijven worden.
 • Op gezag van de GGD of de gemeente kunnen in bijzondere gevallen verdergaande maatregelen getroffen worden. Hierover worden de leerlingen en hun ouders dan geïnformeerd.
 • Ook bij een eventuele besmetting op de school, geldt het algemene uitgangspunt: indien je (vage) ziekteklachten hebt, blijf je thuis. Als je een huisgenoot hebt die ziek is, blijf je thuis. Als je geen klachten hebt en de GGD heeft geen aanvullende maatregelen opgelegd, dan kun je gewoon naar school komen. Hieronder staat nog eens opgesomd in welke situaties je niet naar school mag komen.

Wanneer blijf je thuis?

 • Wanneer een leerling behoort tot de medische risicogroepen, of indien hij/zij gezinsleden heeft die tot de medische risicogroepen behoren, kan de leerling vrijgesteld worden van onderwijs op school. Ouders/verzorgers overleggen hierover met de coach.
 • Indien bij een leerling na een test een besmetting met Covid-19 is vastgesteld, informeren de ouders/verzorgers de school hierover. De leerling blijft vervolgens thuis en de GGD zal vertellen wat de besmette persoon en de mensen om hem/haar heen moeten doen.
 • Een leerling blijft thuis wanneer deze zelf luchtweg- en ziekteklachten heeft en bij koorts boven de 38°C, of indien een van de huisgenoten deze klachten heeft. Je gaat pas weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de medewerkers van de school.
 • Als je tijdens de schooldag klachten ontwikkelt, meld je je ziek bij de receptie of brugklasbalie en ga je ‘ziek naar huis’. Eventuele broers of zussen op onze school worden dan ook geïnformeerd en naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld. Dat gebeurt ook als een leerling op school verkouden is en veel snottert.

Vragen en zorgen
Het is heel begrijpelijk dat leerlingen, ouders en personeelsleden bezorgd zijn wanneer zij horen dat iemand van de school besmet is. Wij beantwoorden hun vragen daarom graag.

Leerlingen en ouders kunnen altijd bij hun coach terecht. Ouders die met vragen naar de school bellen, worden in contact gebracht met een van de medewerkers die hen verder kan helpen.

#2 - e-mailbericht van woensdag 9 september 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) , 

De school is nu ruim een week ‘volledig open in coronatijd’. Dat betekent dat de school functioneert zo gewoon als mogelijk is, maar dat wij met een behoorlijk aantal maatregelen rekening moeten houden.

Begin deze week hebben wij voor het eerst te maken gehad met de melding van een Covid-19-besmetting onder een van onze leerlingen. De ouders van de leerlingen uit de klas van die besmette leerling hebben wij hierover inmiddels geïnformeerd. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en hun ouders weten wat de school doet als wij een melding van een Covid-19-besmetting ontvangen.

Als de school een melding van een Covid-19-besmetting ontvangt
De school kan op twee manieren te horen krijgen dat er sprake is van een Covid-19-besmetting:

 1. De besmette persoon of een ouder meldt het zelf (omdat het om medische informatie gaat, is men overigens niet verplicht dit te melden).
 2. De GGD meldt zich bij de school voor een bron- en contactonderzoek.

Als de school de melding ontvangt:

 • informeert zij de personeelsleden en de ouders van de leerlingen. De school moet hierbij rekening houden met de privacyregelgeving en zal daarom in de informatievoorziening geen persoonlijke gegevens bekend maken;
 • de school brengt altijd de GGD van een besmetting op school op de hoogte;
 • de GGD kan besluiten om tot een ‘bron- en contactonderzoek’ op de school over te gaan. De GGD doet dit bijvoorbeeld wanneer zij naar aanleiding van een gesprek met de besmette persoon vindt dat het belangrijk is om zo’n onderzoek uit te voeren. In dat geval kan de GGD contact opnemen met leerlingen en medewerkers van de school.

Wat te doen als er op school een besmetting is?
De maatregelen die de school treft, hangen af van de situatie en het advies dat wij van de GGD krijgen.

 • Indien het om een enkele besmetting gaat en/of uit een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD komen geen bijzonderheden, zullen de maatregelen beperkt blijven. De school informeert de  betrokkenen, beantwoordt vragen en ziet erop toe dat de coronamaatregelen nageleefd blijven worden.
 • Op gezag van de GGD of de gemeente kunnen in bijzondere gevallen verdergaande maatregelen getroffen worden. Hierover worden de leerlingen en hun ouders dan geïnformeerd.
 • Ook bij een eventuele besmetting op de school, geldt het algemene uitgangspunt: indien je (vage) ziekteklachten hebt, blijf je thuis. Als je een huisgenoot hebt die ziek is, blijf je thuis. Als je geen klachten hebt en de GGD heeft geen aanvullende maatregelen opgelegd, dan kun je gewoon naar school komen. Hieronder staat nog eens opgesomd in welke situaties je niet naar school mag komen.

Wanneer blijf je thuis?

 • Wanneer een leerling behoort tot de medische risicogroepen, of indien hij/zij gezinsleden heeft die tot de medische risicogroepen behoren, kan de leerling vrijgesteld worden van onderwijs op school. Ouders/verzorgers overleggen hierover met de coach.
 • Indien bij een leerling na een test een besmetting met Covid-19 is vastgesteld, informeren de ouders/verzorgers de school hierover. De leerling blijft vervolgens thuis en de GGD zal vertellen wat de besmette persoon en de mensen om hem/haar heen moeten doen.
 • Een leerling blijft thuis wanneer deze zelf luchtweg- en ziekteklachten heeft en bij koorts boven de 38°C, of indien een van de huisgenoten deze klachten heeft. Je gaat pas weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de medewerkers van de school.
 • Als je tijdens de schooldag klachten ontwikkelt, meld je je ziek bij de receptie of brugklasbalie en ga je ‘ziek naar huis’. Eventuele broers of zussen op onze school worden dan ook geïnformeerd en naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld. Dat gebeurt ook als een leerling op school verkouden is en veel snottert.

 Vragen en zorgen
Het is heel begrijpelijk dat leerlingen, ouders en personeelsleden bezorgd zijn wanneer zij horen dat iemand van de school besmet is. Wij beantwoorden hun vragen daarom graag.

Leerlingen en ouders kunnen altijd bij hun coach terecht. Ouders die met vragen naar de school bellen, worden in contact gebracht met een van de medewerkers die hen verder kan helpen.

Met vriendelijke groeten,
namens de schoolleiding,

 Jeroen Werleman,
rector

 

#1 - e-mailbericht van woensdag 27 augustus 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We gaan weer beginnen!

De zomervakantie is bijna voorbij. Op maandag 31 augustus start het schooljaar 2020-2021. Een bijzondere start, want na de schoolsluiting, het onderwijs op afstand en het 1,5 meteronderwijs gaat de school nu volledig open!

Net als tijdens het 1,5 meteronderwijs zullen wij rekening moeten houden met een aantal coronamaatregelen. Dit zijn maatregelen uit het landelijke coronaprotocol. Alle scholen in Nederland moeten hiermee in hun werkwijze rekening houden.

1,5 meter afstand

 • Sinds 1 juli hoeft er tussen leerlingen uit het voortgezet onderwijs –ongeacht hun leeftijd- onderling géén 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • De klassen tellen daarom weer het gebruikelijke aantal leerlingen (geen halve klassen).
 • Leerlingen en personeelsleden en personeelsleden onderling moeten wèl 1,5 meter afstand houden.

Daarom:

 • De brugklasleerlingen gebruiken de brugklasingang en de overige leerlingen de hoofdingang. Personeelsleden gebruiken de expeditie-ingang.
 • Er zijn looprichtingen in de gangen en in de trappenhuizen aangegeven.
 • In de klaslokalen is met lijnen op de grond aangegeven welke delen van het lokaal alleen voor de docent beschikbaar zijn (bijvoorbeeld: voor het bord en bij het bureau).
 • In de overblijfruimten zijn ‘surveillancevakken’. Deze zijn alleen bedoeld voor personeelsleden die toezicht houden tijdens de pauzes.
 • De ‘stilteaula’ is ingericht als extra personeelskamer en is daardoor niet beschikbaar als overblijfruimte voor leerlingen.

Hygiëne en veiligheid

 • Wanneer een leerling behoort tot de medische risicogroepen, of indien hij/zij gezinsleden heeft die tot de medische risicogroepen behoren, kan de leerling vrijgesteld worden van onderwijs op school. Ouders/verzorgers overleggen hierover met de coach.
 • Ben je in ‘oranje gebied geweest? –> Ga dan in quarantaine!(minimaal tien dagen na terugkomst). Doe dat ook in het geval van een negatieve test achteraf (bijvoorbeeld op het vliegveld) in verband met de incubatietijd. Lees meer op de website van de Rijksoverheid. Indien een leerling in quarantaine moet, informeren de ouders/verzorgers de school hierover.
 • Een leerling blijft thuis wanneer deze zelf luchtweg- en ziekteklachten heeft en bij koorts boven de 38°C, of indien een van de huisgenoten deze klachten heeft. Je gaat pas weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de medewerkers van de school.
 • Als je tijdens de schooldag klachten ontwikkelt, meld je je ziek bij de receptie of brugklasbalie en ga je ‘ziek naar huis’. Eventuele broers of zussen op onze school worden dan ook geïnformeerd en naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld.
 • Thuis en school houden elkaar op de hoogte van eventuele coronabesmettingen.
 • In het geval van een coronabesmetting meldt de school dit bij de GGD.
 • Regelmatig handen wassen/ontsmetten: bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze en na toiletbezoek, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en niet aan je gezicht zitten.
 • Om de lokalen te ventileren, staan ramen en deuren open.
 • De docenten lopen zo min mogelijk door het lokaal.
 • De kantine is geopend. De cateraar werkt volgens coronarichtlijnen. Wij verzoeken de leerlingen bij betaling te pinnen.
 • Het schoonmaakbedrijf werkt volgens aangepaste richtlijnen.

Ventilatie 

De school is door een extern bedrijf geïnspecteerd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in binnenmilieu en gaat vaststellen in hoeverre het gebouw voldoet aan het bouwbesluit en of er aanbevelingen zijn met betrekking tot de ventilatie. Na afloop van het onderzoek heeft men aangegeven dat het gebouw maandag gewoon in gebruik genomen kan worden. In afwachting van eventuele verdere aanbevelingen wordt het gebouw geventileerd via de bestaande apparatuur en door ramen en deuren geopend te houden. Leerlingen zullen hun kledingkeuze hierop moeten afstemmen. Sommigen zullen het misschien koud vinden.

Mondkapjes

Op basis van de inspectie, het landelijke coronaprotocol en de RIVM-richtlijnen is het niet verplicht om in of rondom het schoolgebouw een mondkapje te dragen. Leerlingen of personeelsleden die van een mondkapje gebruik willen maken, kunnen dat vanzelfsprekend doen.

Ouders/verzorgers op school

 • Bezoekers moeten bij de receptie of de brugklasbalie een ‘triageformulier’ invullen. Hierop worden naam en contactgegevens geregistreerd en gevraagd of men klachten heeft. Deze gegevens worden alleen gebruikt om vast te stellen of bezoekers klachten hebben en om bezoekers te kunnen informeren bij een onverhoopte uitbraak. Deze gegevens worden na een maand vernietigd.
 • De informatieavonden voor ouders/verzorgers worden aangepast aan de RIVM-voorschriften. Dat kan betekenen dat deze avonden niet op school zijn, maar online. De afdelingsleiding informeert de ouders/verzorgers hierover.

Tot slot

Alle betrokkenen bij de school zorgen er samen voor dat er op een veilige manier gewerkt en geleerd kan worden in coronatijd. Het is niet ondenkbaar dat nieuwe ontwikkelingen en inzichten leiden tot aanpassingen van de richtlijnen. Vanzelfsprekend houdt de school leerlingen en hun ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.

Als er vragen of opmerkingen zijn over de volledige opening van De Ring van Putten, bespreek deze dan met de coach.

 

De medewerkers van De Ring wensen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een gezond en goed nieuw schooljaar toe!