Coronaberichten 2019-2020

#31 - 2 juni

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn weer begonnen!

De afgelopen weken zijn er veel voorbereidingen getroffen om volgens de 1,5 meterregels de lessen te kunnen hervatten. Vandaag was het zover en zijn alle klassen weer naar school gekomen.

Zowel de leerlingen als de medewerkers van de school vonden het fijn dat ze weer naar school konden. Onze leerlingen verdienen een compliment! Zij hebben de maatregelen en regels goed in acht genomen: zij kwamen via de juiste ingang het gebouw binnen en zij gingen meteen naar hun lokaal. Omdat veel klassen alle lessen in hetzelfde lokaal zitten, is het rustig in de school: er wordt tussen de lessen maar door een paar klassen van lokaal gewisseld.

De mogelijkheden van het aangepaste rooster
Het rooster is zo opgesteld dat we nu klein beginnen en de mogelijkheid hebben uit te breiden als de omstandigheden dat toelaten. Zo zijn wij nu aan het kijken of we binnenkort kunnen uitbreiden met gym op het sportveld. Vervolgens zouden we ook weer andere activiteiten -zoals vakuren- kunnen inroosteren; desnoods online.

Achterstanden in beeld brengen
De periode tot aan de zomervakantie staat in het teken van het in beeld brengen van de achterstanden op individueel en klassenniveau. Hierop kan dit jaar nog ingespeeld worden en er zal het komende schooljaar rekening mee gehouden moeten worden in de lesprogramma’s en de PTA’s. Met uitzondering van de voorexamenklassen zullen de leerlingen voor toetsen de rest van dit schooljaar géén cijfers krijgen.

Leerlingen of hun ouders/verzorgers die vragen of opmerkingen hebben over de herstart van ons onderwijs op school kunnen hiermee bij de coach terecht. Het werkt het snelst om hem of haar een e-mail te sturen.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

 

#30 - 27 mei

Praktische informatie over de start van de lessen op 2 juni

Na tweeëneenhalve maand noodgedwongen gesloten te zijn, is op het dinsdag 2 juni zover: De Ring opent haar deuren weer! Weliswaar voor lessen volgens een aangepaste manier van werken, maar iedereen is blij dat er weer ‘gewoon’ les gegeven kan worden.

Zoals iedereen weet, gelden de regels van 1,5 meteronderwijs. In de informatie die op 20 maart jl. is ge-e-maild is hierover meer verteld en in dit bericht staat wat nadere, praktische informatie.

Tijdens de eerste les zal de docent de bijzonderheden van het 1,5 meteronderwijs met de klas doornemen.

Rooster
Er is een nieuw lesrooster dat vanaf donderdag 28 mei 12:00 uur in Zermelo is te zien. Daar is ook zichtbaar in welke groep een leerling zit: in de groep die om 09:00 uur start met de lessen, óf in de groep die om 11:30 uur met de lessen start.

In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, wisselen deze groepen niet per week.

Kijk voordat je van huis vertrekt goed in Zermelo. Als het eerste uur vervalt, kom dan niet naar school, als het laatste uur vervalt, ben je eerder uit.

Kun je niet meer in de app van Zermelo (bijvoorbeeld door een nieuwe telefoon)?

Maak dan een nieuwe koppeling aan:

 • Log via een pc in op de website van Zermelo;
 • maak via de QR-code een koppeling

Voor het inloggen op de site van Zermelo is een wachtwoord nodig. Die hebben de leerlingen begin dit jaar via de schoolmail ontvangen. Als dit niet lukt, kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd bij de heer Qureshi, systeembeheerder.

​​​​​​​Hoe laat kom je naar school?

 • Kom vanaf 15 minuten vóór aanvang van de les op het schoolterrein en ga dan meteen naar het lokaal.
 • Na afloop van de laatste les, moet je binnen 15 minuten het schoolterrein verlaten hebben.

Zo kruisen vertrekkende en aankomende leerlingen elkaar niet.

Lokalen
Klassen/groepen zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal. De docenten komen naar hun klas toe. Op die manier wordt het aantal leerlingbewegingen in het gebouw beperkt.

Soms is het niet te vermijden dat leerlingen naar een ander lokaal moeten -dat komt door de verschillende vakkenpakketten. In het lokalenrooster is ervoor gezorgd dat het volgende lokaal dan in de buurt is.

‘Praktijkvakken’, zoals beeldende vorming en muziek, worden in een theorielokaal gegeven. Dat betekent dat deze lessen een andere vorm en inhoud kunnen hebben dan gebruikelijk.

​​​​​​​Welke ingang moet je gebruiken en waar zet je je fiets?
Het lokaal waarin je de dag start, bepaalt de ingang waardoor je het gebouw binnenkomt. Het lokaal waarin je de dag eindigt, bepaalt de uitgang waardoor je het gebouw verlaat:

Eenrichtingsverkeer in het gebouw
Door het lokalenrooster en de splitsing in een vroeg en laat rooster, zullen de leerlingen elkaar vrijwel niet kruisen. Toch is er op veel plaatsen in het gebouw eenrichtingsverkeer. Volg de richting van de pijlen en houd rechts. In de gemeenschappelijke ruimtes zijn ‘rotondes’. Volg ook daar de aangegeven looprichting.

Brengen en halen
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen op eigen gelegenheid naar school komen. Dat kan betekenen dat zij door een ouder/verzorger met de auto worden gebracht en gehaald. Wij verzoeken ouders/verzorgers vriendelijk om gebruik te maken van de Hoepelmaker, tegenover de school. Op die manier worden drukte en gevaarlijke situaties bij de krappe ingang van het schoolterrein voorkomen.

Ouders/verzorgers mogen niet op het schoolterrein komen.

Extra schoonmaak

 • Leerlingen maken zelf bij binnenkomst en bij vertrek hun eigen tafeltje schoon. Het gebruikte schoonmaakpapier gaat in de prullenbak.
 • Leerlingen en medewerkers desinfecteren hun handen bij binnenkomst van het lokaal en bij vertrek. Voor het lokaal en op verschillende plaatsen in het gebouw is handgel aanwezig.
 • Er wordt extra personeel ingezet voor de tussentijdse schoonmaak van bijvoorbeeld toiletruimten en het legen van prullenbakken.

Sommige lessen ‘op afstand’
Sommige docenten behoren tot een risicogroep en mogen niet op school werken. Zij geven ‘les op afstand’. Dit zijn videolessen: de klas is volgens rooster in het lokaal en volgt de les van hun eigen docent die via het scherm in de klas te zien en te horen is. Er is een toezichthouder in de klas aanwezig.

Voorlopig geen lo
Vooralsnog wordt er geen gym gegeven. De school onderzoekt op welke manier de gymlessen op termijn ingeroosterd kunnen worden.

Let op!
Om drukte in het gebouw te voorkomen en rekening te houden met 1,5 meter afstand:

 • de kluisjes mogen niet gebruikt worden;
 • neem je jas mee in de klas en hang deze over de stoel;
 • er zijn geen pauzes;
 • de kantine blijft gesloten;
 • de mediatheek is -voorlopig- gesloten;
 • probeer toiletbezoek te beperken. Wacht niet tot de lessenwisseling om naar het toilet te gaan, maar doe dit tijdens de les. Zo wordt de drukte gespreid.

Enquête
Wij zijn benieuwd hoe de leerlingen het onderwijs op afstand ervaren. Wat gaat goed en wat kan beter? Om dit vast te stellen, is er naar alle leerlingen het verzoek gemaild om deel te nemen aan een enquête. Wij stellen het op prijs wanneer ouders/verzorgers deze vragenlijst samen met hun kind(eren) invullen.

Tot slot
Iedereen zal moeten wennen aan het 1,5 meteronderwijs. In het begin zullen er vast wat dingen nog niet helemaal soepel verlopen. Wanneer iedereen hiermee begripvol omgaat en rekening met elkaar houdt, komen wij er samen wel uit!

In de loop van de tijd zal de school vaststellen of er activiteiten kunnen worden toegevoegd -vakuren, bijvoorbeeld. Verder kan blijken dat er zaken bij nader inzien zullen moeten worden aangepast.

 

#29 - 25 mei

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

2 juni: aangepaste start van de lessen
In de e-mail van 20 mei staat uitgebreid beschreven hoe De Ring van Putten op dinsdag 2 juni in aangepaste vorm de lessen hervat. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de groepsindeling en aan het rooster. Verder worden er aanpassingen gedaan aan de inrichting van het gebouw om tegemoet te komen aan de 1,5 meterregels.

Leerlingen die buiten een straal van 8 kilometer van de school wonen
De overheid vreest voor extra druk op het openbaar vervoer als op 2 juni de middelbare scholen weer opengaan. Daarom geldt de richtlijn dat scholieren ‘op eigen gelegenheid’ naar school moeten komen:

 • lopend,
 • op de fiets of de scooter, of
 • gebracht met de auto door een ouder/verzorger

Dit geldt in ieder geval voor de leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer van de school wonen -dat zijn vrijwel alle leerlingen.

Voor leerlingen die buìten een straal van 8 kilometer van de school wonen en die echt niet op eigen gelegenheid kunnen reizen, zal de school naar een oplossing zoeken. De ouders/verzorgers van de leerlingen die op deze afstand wonen, hebben inmiddels een e-mail van de school ontvangen.

Het nieuwe rooster
Het nieuwe rooster is binnenkort via Zermelo in te zien.

Leerlingen kunnen dan ook zien of zij deel uitmaken van de groep die de eerste serie lessen van de dag volgt, of van de groep die de tweede serie lessen van de dag volgt.

LET OP: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving wisselen deze groepen NIET wekelijks van tijd. Een leerling behoort dus tot de zomervakantie tot dezelfde groep.

Rooster met uitbreidingsmogelijkheden
Wij starten op dinsdag 2 juni met een rooster waarin alleen ‘gewone’ lessen zijn opgenomen. De school heeft de mogelijkheid deze uit te breiden met aanvullende activiteiten zoals vakuren. Wanneer dit gebeurt en de manier waarop, hangen onder andere af van de ervaringen van de komende tijd.

Les tot en met 10 juli
Er zijn tot en met vrijdag 10 juli lessen volgens het nieuwe rooster. De week erna is een organisatieweek. Leerlingen komen dan alleen naar school om de boeken in te leveren en op afspraak voor afrondende zaken.

De leerlingen uit de voorexamenklassen hebben een toetsweek. Hierin ronden zij hun examendossier af. Het rooster hiervan volgt.

 

#28 - 20 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond heeft premier Rutte tijdens een persconferentie aangekondigd dat de middelbare scholen in Nederland op dinsdag 2 juni in aangepaste vorm de lessen op de school hervatten.

Dat is goed nieuws!

Wat betekent dat voor De Ring?
Hieronder staat beschreven hoe het ‘1,5 meteronderwijs’ van De Ring van Putten er uitziet.

Volgende week zal er nog wat aanvullende informatie komen, zodat iedereen op 2 juni kan starten met het laatste deel van een onwerkelijk schooljaar.

Namens de medewerkers van De Ring van Putten wens ik iedereen een paar prettige vrije dagen toe!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

De Ring van Putten start op 2 juni met 1,5 meteronderwijs

Het is erg fijn dat de Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs op 1 juni weer open
mogen! Na weken van onderwijs op afstand staan leerlingen en medewerkers van De
Ring van Putten te trappelen om weer gewoon naar school te gaan.

Bij het hervatten van de lessen moeten wij aan veel voorwaarden voldoen om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Dit zijn eisen die worden gesteld door de overheid en het RIVM. Tegelijkertijd moeten scholen goed onderwijs bieden. Dat zijn twee lastig te combineren zaken. Hieronder staat hoe onze school zal herstarten met ‘1,5 meteronderwijs’. Deze manier van werken is afgestemd met de medezeggenschapsraad van de school.

Vooraf
De wereld bevindt zich in een situatie die zich in de recente geschiedenis niet eerder heeft voorgedaan. Dat betekent voor scholen dat zij de afgelopen periode niet het onderwijs hebben kunnen aanbieden op het niveau dat zij gewend zijn en wat van ze verwacht mag worden. Dat zal ook gelden voor de periode vanaf 1 juni en mogelijk ook na de zomervakantie. Alle betrokkenen zullen daarmee met hun verwachtingen rekening moeten houden.
Desalniettemin zal de school zich tot het uiterste inspannen om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen.

Een andere klassensamenstelling en een aangepast lesrooster
1 juni is het Tweede Pinksterdag; de lessen starten daarom op dinsdag 2 juni 2020.
Een belangrijke richtlijn hierbij is dat iedereen binnen de school 1,5 meter afstand moet houden.
Dit betekent voor het onderwijs vanaf 2 juni:
De klassen worden in kleinere groepen gedeeld. Voor vrijwel alle klassen betekent dit
dat de klas dan uit twee groepen bestaat. Elke leerling gaat iedere dag voor een aantal
korte lessen naar school.

 • Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zo vaak mogelijk op school zijn en zoveel mogelijk van hun vakken volgen.
 • De school moet zich houden aan het protocol Opstart voortgezet onderwijs dat in opdracht van de overheid is opgesteld.

Kleinere groepen:

 • Per klaslokaal is vastgesteld hoeveel leerlingen er maximaal in het lokaal mogen. Elk lokaal is ingericht zodat met de 1,5 meterregel rekening gehouden wordt.
 • Daarom moet er met kleinere klassen/lesgroepen gewerkt worden, zodat de leerlingen in de aangepaste lokalenindeling passen. Voordat de leerlingen van start gaan, krijgen zij te horen wat dit voor hen betekent. De klassenindeling geldt voor de rest van het schooljaar en kan niet worden aangepast.

Een ander rooster:

 • Iedere klas heeft een volledig nieuw lesrooster.
 • De lesuren duren 40 minuten, zodat er meer, kleine groepen per dag les kunnen krijgen.
 • Ieder klas krijgt maximaal drie lessen per dag.
 • Om alle leerlingen dagelijks naar school te kunnen laten komen, wordt hetzelfde rooster per klas twee maal per dag gegeven (start om 09:00 uur en start om 11:30 uur). Het ene deel van de klas volgt het eerste deel van het rooster en het andere deel van de klas volgt het tweede deel van het rooster.

Een voorbeeld van een rooster:

Toelichting bij het rooster:

 • Het rooster zal gepubliceerd worden in Zermelo.
 • Alle vakken worden in het rooster opgenomen. Alleen lo wordt voorlopig niet gegeven. Dit laatste heeft te maken met de geldende beperkingen rondom sporten (omkleden, 1,5 meter, buiten sporten, enz.).
 • Het aantal gebruikelijke contactmomenten per week wordt zoveel mogelijk aangehouden (alleen in een aantal bovenbouwklassen past dit niet in het rooster en zijn er voor enkele vakken minder contactmomenten).
 • Er wordt in een klas wekelijks gewisseld tussen het 1e deel en het 2e deel van het rooster: de groep die de ene week om 09:00 uur start, start de week erop om 11:30 uur en andersom.

Het onderwijs

 • De periode tot aan de zomervakantie gebruiken wij om vast te stellen welke achterstanden er zijn op leerlingniveau en op klassenniveau. Met de resultaten hiervan passen wij ons onderwijs en de planning ervan nu en na de zomervakantie aan.
 • Binnenkort gebruiken wij de tijd na de lessen voor het verzorgen van vakuren: extra uren ter ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben.
 • Toetsweek 3 wordt niet ingehaald.
 • Toetsweek 4 is alleen van toepassing voor de voorexamenklassen (3 mavo, 4 havo en 5 vwo). Nadere informatie hierover volgt.

De bevordering naar het volgende leerjaar
De gebruikelijke bevorderingsnormen kunnen wij dit jaar niet toepassen: er zijn na 15 maart geen representatieve en objectief te beoordelen cijfers meer behaald. Wij werken daarom met een ‘noodsysteem’ dat door onze medezeggenschapsraad is goedgekeurd.

De school kan zich in deze situatie niet uitsluitend baseren op ‘harde gegevens’ (rapportcijfers). De leerlingen mogen niet de dupe zijn van de ontstane situatie en ook de komende tijd zullen zij de kans krijgen te laten zien waartoe zij in staat zijn. Daarop zal de school zich tot de zomervakantie richten.

De afdelingsleiding besluit aan het einde van het schooljaar over de bevordering van de leerlingen op basis van alle ter beschikking staande resultaten, zoals:

 • De gegevens uit het onderwijskundig rapport (vooral in de brugklas);
 • de cijfers tot 15 maart;
 • de indrukken van inzet en resultaten van de leerlingen gedurende de periode van ‘onderwijs op afstand’ en
 • de indrukken van de periode vanaf 2 juni.

De afdelingsleiding zal binnenkort per leerling aangeven of deze:

 • vooralsnog bevorderd is naar het volgende leerjaar, of
 • nog niet bevorderd is naar het volgende leerjaar.

Bovendien zullen er leerlingen zijn voor wie ‘maatwerk’ geldt (leerlingen die overstappen naar een andere onderwijsvorm of iets dergelijks).

Leerlingen die ‘vooralsnog bevorderd’ zijn, zullen ook in de komende periode moeten blijven aantonen dat zij naar het volgende leerjaar kunnen.
Leerlingen die nog niet bevorderd zijn, krijgen de gelegenheid te laten zien dat zij alsnog naar het volgende leerjaar bevorderd kunnen worden.

De school zal leerlingen bevorderen die kansrijk kunnen deelnemen aan het volgende leerjaar en houdt hierbij rekening met de bijzondere omstandigheden.

Halen en brengen
De leerlingen komen bij voorkeur op eigen gelegenheid naar school: lopend of met de fiets (of scooter). Indien leerlingen door hun ouder(s)/verzorger(s) met de auto gebracht en gehaald worden, maken zij gebruik van de parkeerplaats aan de Hoepelmaker tegenover de school. Hier is meer ruimte om in en uit te stappen dan op het schoolterrein.

Niet naar school?
Indien een leerling (enige tijd) niet naar school kan komen, omdat hij/zij of een van de huisgenoten tot een medische risicogroep behoort, geef dit dan door aan de coach. Als een leerling tijdelijk niet naar school kan komen vanwege (milde) ziekteklachten, meld de leerling dan op de gebruikelijke wijze ziek (telefonisch doorgeven aan de school: 0181-457144)

Het gebruik van het gebouw
Voor het gebruik van het gebouw gelden onder andere de volgende maatregelen:

 • Iedereen houdt op het schoolterrein en in het gebouw 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De bekende hygiënemaatregelen gelden (geen handen schudden, regelmatig handen wassen / desinfecteren, hoesten en niezen in de elleboog, bij (milde) ziekteklachten of zieke huisgenoten / huisgenoten met koorts: niet naar school).
 • De leerlingen komen kort voor aanvang van hun rooster naar school en gaan dan meteen naar het lokaal.
 • Na afloop van de lessen gaan zij meteen naar huis.
 • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende, vaste in- en uitgangen.
 • Er gelden looproutes in het gebouw.
 • Klassen zitten zoveel mogelijk in een vast lokaal; de docenten gaan naar hun klassen toe.
 • Leerlingen die het lokaal verlaten, maken hun tafel schoon. Leerlingen die in een lokaal komen, maken ook hun tafel schoon. Er zijn hiervoor schoonmaakmiddelen in het lokaal.
 • Leerlingen wassen bij het binnenkomen van het lokaal hun handen.
 • Prullenbakken worden tussendoor geleegd.
 • Er is extra aandacht voor schoonmaak.
 • Deuren en ramen moeten tijdens de les geopend zijn ten behoeve van ventilatie.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kluisjes.
 • Leerlingen hangen hun jas over hun stoel.
 • Leerlingen beperken toiletbezoek zoveel mogelijk. Indien zij naar het toilet moeten, gebeurt dat tijdens de les, om drukte tijdens de leswisseling te voorkomen.
 • De mediatheek is vooralsnog niet geopend.
 • De kantine is gesloten.
 • Er zijn geen pauzes.
 • In het geval van afwezigheid van een docent wordt de klas in het lokaal opgevangen om tussenuren te voorkomen.

De leerlingen ontvangen over de gang van zaken bij de start van de lessen meer informatie.

Tot slot
Hoewel wij goed hebben nagedacht over de herstart van de lessen en over de aandachtspunten die hierbij belangrijk zijn, sluiten wij niet uit dat wij in de praktijk met onvoorziene zaken te maken zullen krijgen. Wij zullen onze leerlingen en hun ouders op de hoogte houden van eventuele aanpassingen.
Andersom horen wij het graag wanneer er vragen of opmerkingen zijn. Geef deze door aan de coach.

Wij kijken ernaar uit de school weer te openen en wij wensen iedereen veel succes toe met de hervatting van de ‘gewone’ lessen!

 

#27 - 15 mei

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vorige week woensdag zijn we weer begonnen met ons onderwijs op afstand. In mijn bericht van 25 april staat dat de VO-scholen -naar verwachting- op 2 juni weer op een aangepaste wijze van start gaan. Op dit moment zijn wij druk bezig om hieraan vorm te geven. Hieronder staat meer over de stand van zaken.

2 juni: start onder voorbehoud
De maatregelen om de verspreiding van corona te beteugelen, worden stap voor stap wat versoepeld. De basisscholen zijn afgelopen maandag gestart met de hervatting van het fysieke onderwijs. De eerste ervaringen hiermee lijken gunstig te zijn. Op 2 juni zijn de scholen voor voortgezet onderwijs aan de beurt (maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag). Onze heropening van 2 juni is in aangepaste vorm en onder voorbehoud. Zoals voor elke ‘terug te draaien’ maatregel geldt ook hier dat een week van tevoren door de overheid wordt vastgesteld of het daadwerkelijk mogelijk is.

De herstart op De Ring
Voor de meivakantie heeft de schoolleiding gesproken over een aantal scenario’s die kunnen worden aangehouden bij het gedeeltelijk hervatten van de lessen.

Op dit moment zijn wij de volgende zaken rondom anderhalvemeteronderwijs aan het uitwerken:

 1. Gebouwzaken: het aanpassen van de inrichting en het gebruik, zodat het tegemoetkomt aan de eisen van onderwijs op anderhalve meter die gesteld worden door het RIVM en het kabinet;
 2. Roosterzaken: binnen de school moeten alle betrokkenen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dat betekent dat er geen hele klassen in een lokaal passen en dat vraagt om een rooster dat hierop is afgestemd. Verder moet er rekening gehouden worden met veiligheids- en hygiënemaatregelen;
 3. Bevordering: rekening houdend met de resultaten tot 15 maart, de periode van onderwijs op afstand en de periode vanaf 1 juni;
 4. Lange termijn: het is niet ondenkbaar dat er na de zomervakantie nog niet volgens de normale manier gewerkt kan worden;

Het uitwerken van het bovenstaande is een intensieve klus is en de verschillende onderdelen hebben invloed op elkaar. Wij hebben moeten wachten op de kaders die er gelden voor de herstart van het onderwijs.

Wij zorgen ervoor snel te kunnen vertellen hoe de uitvoering eruit komt te zien.

De laatste schoolexamens
Maandag worden de laatste schoolexamens afgenomen. Binnenkort zal bekend zijn wat de examenuitslag is.

Diploma-uitreiking
Dit bijzondere moment voor onze eindexamenleerlingen komt er dit schooljaar heel anders uit te zien dan andere jaren. We doen er alles aan om er onder de huidige omstandigheden een feestelijke gebeurtenis van te maken.

Vrije dagen
Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 22 mei: dag na Hemelvaartsdag
Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector De Ring van Putten

 

#26 - 25 april

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Dit bericht is ook aan u verzonden via de e-mail.

Afgelopen dinsdag heeft minister-president Rutte bekendgemaakt dat de basisscholen met ingang van 11 mei weer opengaan. Dat was goed nieuws! Het voortgezet onderwijs volgt zoals het er nu naar uitziet op 1 juni.

Nog even wachten
Het is jammer dat het nog zo lang duurt voordat onze leerlingen weer -op een aangepaste manier- écht naar school kunnen. Het thuiswerken heeft inmiddels lang genoeg geduurd.

Wij zijn trots op onze leerlingen die thuis met hun schoolwerk bezig zijn en dat doen zonder de gezelligheid van hun vrienden en vriendinnen en zonder de ‘live-ondersteuning’ van hun docenten. Wij hebben ook veel waardering voor hun ouders/verzorgers. Veel van hen moeten niet alleen hun kind(eren) begeleiden en motiveren, maar zijn ook zelf thuis aan het werk. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd eenvoudig is!

Mark Rutte gaf dinsdag ook aan dat de scholen voor voortgezet onderwijs zich moeten voorbereiden op ‘anderhalvemeteronderwijs.’

Anderhalvemeteronderwijs?
Als wij op dinsdag 2 juni (1 juni is een vrije dag vanwege Pinksteren) de deuren weer openen, zal dat een aangepaste vorm van onderwijs inhouden. De richtlijnen kunnen de komende weken nog wijzigen en het RIVM doet onderzoek naar de rol van jongeren bij de verspreiding van het virus. Maar wij weten in ieder geval dat net als op andere plekken het onderwijs rekening moet houden met ‘anderhalve meter’.

Dit betekent onder andere:

 • Het lesrooster zal aangepast moeten worden: geen volledige klassen tegelijk les;
 • in het schoolgebouw kan een beperkt aantal leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn;
 • er moet aandacht zijn voor hygiënemaatregelen;
 • er moeten looproutes zijn waardoor mensen in de school elkaar niet in de weg lopen.

Hoewel de details nog worden uitgewerkt, gaan wij bij het hervatten van de lessen op school van het volgende uit:

 • Het is bedoeld voor àlle leerlingen, behalve voor de examenleerlingen. De leerlingen uit de examenklassen hebben hun schoolexamens inmiddels afgerond, of doen dat in de periode direct na de meivakantie;
 • zoveel mogelijk vakken worden aangeboden en
 • er wordt rekening gehouden met de richtlijnen die het RIVM stelt. Dat betekent naast de inmiddels bekende hygiënemaatregelen, dat leerlingen en medewerkers die tot een risicogroep behoren, ziek zijn, milde ziekteverschijnselen hebben of huisgenoten met koorts hebben niet naar school mogen komen.

Tot 1 juni: onderwijs op afstand
Na de meivakantie zal er nog drie-en-een-halve week onderwijs op afstand gegeven worden. De leerlingen zijn dus thuis bezig met hun schoolwerk.

Het onderwijs op afstand vindt na de meivakantie plaats op dezelfde manier als voor de vakantie.

Bevordering naar het volgende leerjaar
Nu wij weten dat de VO-scholen vanaf 1 juni weer opengaan, zullen wij de rest van het schooljaar gebruiken om de leerlingen voor te bereiden op het volgende leerjaar. Wij zullen leerlingen en ouders informeren over de wijze waarop wij met de overgang naar het volgende jaar omgaan.

Lesprogramma’s en PTA’s
Wij bevinden ons in een bijzondere situatie. Dat betekent onder andere dat de school haar onderwijsdoelen dit jaar niet allemaal kan behalen. Hiermee zullen wij in het programma of het PTA van de rest van het schooljaar en dat van volgend schooljaar rekening moeten houden.

Er wordt op landelijk niveau gesproken of er aanpassingen in het examen(programma) van volgend schooljaar gedaan moeten worden.

De toekomst
Ook na de zomervakantie zullen wij allemaal rekening moeten blijven houden met voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat geldt dus ook voor de scholen. Het is nu nog onduidelijk in welke mate dat zal zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor ons onderwijs. Ook op scholen zal gewerkt moeten worden volgens het ‘nieuwe normaal.’ Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, maar als wij ons er allemaal voor inzetten, gaat het lukken.

Tot slot
De komende tijd zal blijken of de VO-scholen daadwerkelijk vanaf 1 juni weer in aangepaste vorm open kunnen, of dat nieuwe inzichten tot een ander besluit leiden. Wij bereiden ons er in ieder geval op voor.

Namens alle medewerkers van De Ring van Putten wens ik de leerlingen van onze school en hun ouders/verzorgers voor nu een prettige voortzetting van de meivakantie toe!

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Werleman,
rector De Ring van Putten

 

#25 - 17 april

Fijne meivakantie!
Namens de medewerkers van De Ring van Putten: een fijne meivakantie toegewenst!

Hoe nu verder na de meivakantie?
We gaan de meivakantie in met nog allerlei onzekerheden over de nabije toekomst.

 • Blijven de scholen gesloten?
 • Gaan de scholen open met inachtneming van ‘anderhalvemetermaatregelen’ voor iedereen?
 • Gaan de scholen open met anderhalvemetermaatregelen die wél van betrekking zijn op volwassenen en niet op de leerlingen?

Over deze zaken denkt u ongetwijfeld na, net zoals wij. In de meivakantie (dinsdag 21 april) vindt er een persconferentie van de overheid plaats. Naar verwachting zal er dan meer bekend gemaakt worden over de schoolsluiting. Binnen onze onderwijsgroep en binnen De Ring van Putten wordt vervolgens besproken wat de gevolgen hiervan voor ons zijn.

Dit zou kunnen betekenen dat de school na de meivakantie nog gesloten blijft, of dat wij op een of andere wijze de lessen hervatten. Dat laatste zal dan gefaseerd gebeuren met inachtneming van de maatregelen die het RIVM stelt. Op dit moment zijn wij een scenario aan het uitwerken dat wij hierbij kunnen hanteren. Zodra hierover duidelijkheid is, zal de school dit laten weten.

Bevordering naar de volgende klas
Hierover zijn veel vragen gesteld. Door leerlingen, ouders/verzorgers, maar ook door docenten. Hoe wij met de bevordering naar het volgende leerjaar omgaan, is onder andere afhankelijk van de duur van de schoolsluiting. Wij zullen moeten vaststellen in hoeverre wij het besluit over de bevordering kunnen baseren op de tot nu toe behaalde resultaten en op welke wijze nog te behalen resultaten hierbij een rol kunnen spelen. Ook over de beslissingen rondom de bevordering zullen wij u nader informeren, zodra hierover meer bekend is.

Examendossier voorexamenklassen
Door de sluiting van de school is er een aantal toetsen uit het examendossier van de voorexamenklassen nog niet afgenomen. Hoe wij hiermee omgaan, is afhankelijk van het verdere verloop van dit schooljaar.

Uitslag schoolexamens en diploma-uitreiking
Onze school heeft ervoor gekozen om de eindexamenkandidaten op 20 mei te informeren of zij al dan niet geslaagd zijn. Dit is zo snel als mogelijk nadat bij alle eindexamenkandidaten de laatste schoolexamens zijn afgenomen. We hebben geprobeerd om in deze bijzondere omstandigheden onze eindexamenleerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen naar het einde van hun middelbareschooltijd. Ook denken wij na over de diploma-uitreiking.

De dag tegen pesten
Zondag 19 april is het de dag tegen pesten. Ook wij van De Ring zijn tegen pesten en zouden hier vandaag op school aandacht aan besteden. Ondanks dat wij nu onderwijs op afstand geven, willen wij als school deze dag toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Samen met enkele personeelsleden en leerlingen hebben Mark Bubberman en Myrthe Dukers een filmpje gemaakt waarin wij vertellen waarom wij tegen pesten zijn.

6 mei: huiswerkvrij
Woensdag 6 mei is een huiswerkvrije dag!

Geniet van de vakantie, hoewel deze anders dan anders zal zijn!

 

#24 - 10 april

Prettige paasdagen!
Namens de medewerkers van De Ring van Putten: prettige paasdagen!

Studie kiezen in coronatijd
Normaal gesproken vinden in deze weken de laatste Open Dagen plaats voor mbo’s, hbo’s en universiteiten. Dit zijn dagen waarop nog twijfelende studiekiezers kunnen kijken of de studie die ze willen ook echt bij ze past. Vanwege het coronavirus zijn al die dagen afgelast, en dus wordt naar andere manieren gezocht om toekomstige studenten toch van advies te kunnen dienen.

Vervolgopleidingen kiezen op dit moment voor online Open Dagen en voorlichting. Studiekiezers kunnen chatten met docenten of studenten, een digitale les krijgen of geholpen worden met hun keuzes. Zoals het Zadkine (Zadkine), de Hogeschool Rotterdam (Hogeschool Rotterdam) en de Erasmus Universiteit (EUR).

Studenten helpen
Ook huidige studenten springen bij om voorlichting te geven, zoals via de pas opgerichte sites kiezeninquarantaine.nlvraaghetdestudent.nl of studievisie.nl. Ze hebben hetzelfde doel: jongeren die nu al studeren zijn een digitale vraagbaak voor scholieren die komend schooljaar een nieuwe opleiding moeten kiezen.

Tot slot zijn de decanen nog steeds bereikbaar voor advies, het beantwoorden van vragen, etc.

Gang van zaken schoolexamens, herkansingen, enzovoort
Nu de aangepaste slaag-zakregeling bekend is gemaakt, kunnen wij onze examenkandidaten en hun ouders/verzorgers informeren over de gang van zaken rondom het afronden van de schoolexamens, de herexamens, de uitslag en de ‘resultaatsverbeteringstoetsen’.
Deze informatie wordt door de examensecretaris per e-mail verzonden.

 

#23 - 9 april

Onderwijs op afstand
De meeste leerlingen hebben inmiddels contactmomenten met hun docenten gehad. Het ‘persoonlijke’ contact wordt door veel van de docenten en de leerlingen als positief ervaren. Sommige docenten werken vanuit huis en andere geven les in een leeg klaslokaal.

Wanneer er technische problemen zijn, geef deze dan door aan de docent. Er kan dan gekeken worden naar een oplossing.

 

#22 - 8 april

De slaag-zak regeling is bekendgemaakt
In zijn brief aan de Tweede Kamer die de minister van Onderwijs aan het begin van de middag heeft verstuurd, maakt hij de ‘slaag-zak regeling voortgezet onderwijs’ bekend die tegemoetkomt aan de huidige situatie.

De examenleerlingen ontvangen deze regeling per e-mail van onze examensecretaris. Later deze week zullen zij informatie krijgen over de gang van zaken rondom de herkansing van de schoolexamens.

Informatie van de Rijksoverheid
De scholen in Nederland hebben vandaag van minister Slob van Onderwijs een brief ontvangen waarin het onder andere gaat over de ondersteuning waar scholen en ouders/verzorgers gebruik van kunnen maken. Daarom wijzen wij de ouders/verzorgers van de leerlingen van De Ring op de volgende twee onderwerpen:

Hulp bij onderwijs op afstand
Vanwege de aanpak van de coronacrisis is ook onze school tot en met de meivakantie fysiek gesloten. Leerlingen krijgen geen les op school, maar het onderwijs vindt plaats op afstand.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt veel van onderwijspersoneel, leerlingen maar zeker ook van hun ouders/verzorgers. Om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk door te laten gaan, wordt er op verschillende manieren ondersteuning geboden. Vanuit onze school, maar gelukkig ook vanuit de overheid. Wij wijzen u hierbij graag op de website https://ouders.lesopafstand.nl/ die ondersteund wordt door het ministerie van OCW. Hier vindt u allerlei tips. Doe er uw voordeel mee.

Veilig Thuis
Zoals gezegd, vraagt de uitzonderlijke situatie waarin we nu leven veel van ouders/verzorgers. Voor sommigen kan dat soms te veel zijn. Voor een aantal leerlingen is de school namelijk een belangrijke veilige plaats in hun leven. Deze veilige plaats is er nu niet meer. De overheid biedt ook hierin ondersteuning. Het ministerie van OCW omschrijft het als volgt: ‘Zijn er zorgen over de veiligheid van een kind thuis? Neem dan in het belang van de veiligheid van het kind contact op met https://veiligthuis.nl/ volgens de meldcode.’

 

#21 - 7 april

Onderwijs op afstand
Vanaf deze week voert de school een aantal aanpassingen door in het onderwijs op afstand. In de laatste berichten is daarover informatie gegeven. Zoals gezegd: de leerlingen ontvangen van hun docent een bericht over het moment waarop zij een ‘online-les’ kunnen verwachten.

Uit de eerste ervaringen blijkt dat dit vaak goed gaat, maar nog niet overal vlekkeloos verloopt. Voor een deel heeft dat met onwennigheid van zowel de leerlingen als de docent te maken en soms met de techniek. We zullen over en weer een beetje geduld en begrip moeten hebben.

Hoewel wij merken dat onderwijs op afstand meer mogelijkheden biedt dan wij vooraf bedachten, kan het fysiek onderwijs niet vervangen.

Computers
Indien in een gezin geen of te weinig computers zijn om thuis aan school te kunnen werken, zal de school kijken of hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Neem in dat geval contact op met de coach.

Resultaten schoolexamens
Op basis van de resultaten van de schoolexamens zullen scholen moeten vaststellen of een leerling al dan niet geslaagd is. Hierop is een ‘zak-slaagregeling’ van toepassing. Deze regeling wordt door de overheid opgesteld en is op dit moment nog niet bekend. Totdat daarover meer duidelijk is, zullen de resultaten nog niet worden gepubliceerd.

 

#20 - 6 april

Nieuwsberichten rechtstreeks op de website
Tot en met afgelopen vrijdag werden de dagelijkse nieuwsberichten per e-mail naar de leerlingen en hun ouders/verzorgers gemaild. Met ingang van vandaag plaatsen wij deze berichten rechtstreeks bij de nieuwsberichten op de website van de school.

De schoolexamens zijn vandaag gestart
De examenkandidaten kunnen de laatste schoolexamens in twee perioden maken. De eerste periode is vandaag gestart en de tweede begint op 7 mei. De afname van de toetsen vindt plaats volgens de RIVM-richtlijnen. Zo houden wij ons strikt aan de afspraken over hygiëne, voldoende tussenruimte en de wijze van het inleveren van het gemaakte werk.

 

Onderwijs op afstand volgens het lesrooster
Afgelopen vrijdag hebben wij verteld wat de aanpassingen zijn in ons onderwijs op afstand. Een van de kenmerken is dat hierbij uitgegaan wordt van het lesrooster zoals dat in SOM staat. Via de docent horen de leerlingen met ingang van wanneer deze manier van werken per vak van kracht is. Het vraagt nog wat voorbereidingen en aanpassingen, maar het streven is hiermee in de loop van deze week van start te gaan. Mochten wij ook na de meivakantie nog onderwijs op afstand moeten verzorgen, dan is de school hierop voorbereid.

Pasen en meivakantie
Wij schreven het al eerder: hoewel de leerlingen niet naar school gaan, is het geen vakantie. Het is echter begrijpelijk dat de huidige situatie soms wel als vakantie aanvoelt -zeker als het zulk mooi weer is. Binnenkort is het écht vakantie:

– Maandag 13 april: Tweede Paasdag
– Maandag 20 april tot en met dinsdag 5 mei: Meivakantie
Voor de volledigheid: Aanstaande vrijdag 10 april – Goede Vrijdag is géén vrije dag.

Het eerste online schoolfeest
Soms levert deze crisis ook mooie dingen op, zoals het eerste online schoolfeest van afgelopen donderdagavond. Via een livestream op YouTube organiseerde De Beste Schoolfeesten een online schoolfeest. Het was het eerste schoolfeest waarbij ook de ouders een kijkje konden nemen.

 

#19 - 3 april

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

 • Dit is het laatste ‘coronabericht’ per e-mail. Vanaf maandag zijn de berichten te vinden op de nieuwspagina van onze website.
 • Maandag starten de eerste examenleerlingen met het afleggen van de laatste schoolexamens. De medewerkers van De Ring wensen hen veel succes!
 • Dit bericht staat in het teken van de aanpassingen in ons ‘onderwijs op afstand’ -gisteren is dit al aangekondigd.

Kern van het verhaal is: in de loop van de komende week gaan wij ‘lesgeven’ volgens het ‘gewone’ rooster (zie SOM) met de starttijden uit het rooster. Deze manier van werken komt meer tegemoet aan de situatie indien de scholen onverhoopt ook na de meivakantie nog gesloten zijn.

LET OP: deze manier van werken is niet voor ieder vak al meteen op maandag 6 april beschikbaar; hier en daar zijn nog voorbereidingen nodig en er zijn docenten die worden ingezet voor de afname van schoolexamens.

Prettig weekend en met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

Aanpassingen in onderwijs op afstand: les volgens het rooster
Nu duidelijk is dat de schoolsluiting nog voortduurt, passen wij de wijze waarop wij onderwijs op afstand organiseren aan. Wat dat inhoudt, staat hieronder:

 1. Het gewone lesrooster (dat staat in SOM) wordt aangehouden voor de online-lessen die gegeven worden. De docent geeft in de lesplanner per klas aan welk lesuur in de week het ‘contactmoment’ is (de ‘les’). Er wordt per vak per klas in ieder geval één online-les per week gegeven. Zo is er een duidelijke structuur en een lesritme. Bovendien biedt het de mogelijkheid tot interactie tussen leerlingen en docent.
  – De docent geeft aan met ingang van wanneer deze manier van werken start voor zijn/haar les. In verband met de voorbereidingen zal dat niet meteen vanaf maandag 6 april zijn. – Tijdens de les is de docent 40 minuten voor de klas beschikbaar. – Daarna is er eventueel ruimte voor aparte afspraken en vragen. – De docent geeft tijdens dat moment bijvoorbeeld een online-les (live of opgenomen), of stelt leerlingen in de gelegenheid vragen te stellen over stof die zij al hebben gemaakt of hebben moeten bestuderen, of geeft een toelichting naar aanleiding van het werk dat leerlingen al hebben ingeleverd, enzovoort.
 2. Er wordt per klas per vak een lesplanner gemaakt voor de periode tot en met 17 april (daarna is het meivakantie). Deze manier van werken is erop ingericht dat deze ook in het geval van een eventuele schoolsluiting ná de meivakantie toegepast kan blijven worden.
 3. De afspraken die hierbij horen, worden door de docent in SOM gezet.
 4. De docenten maken afspraken met hun klassen over de opdrachten die moeten worden ingeleverd en hoe deze moeten worden ingeleverd. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, Fronter of eventueel via de digitale methode indien deze gebruikt wordt.
 5. De online lessen vinden plaats via MS Teams. Alle leerlingen beschikken namelijk over Office 365. Aan leerlingen die het vak programmeren volgen, wordt uitgelegd hoe zij te werk moeten gaan.
 6. Indien dit nog niet het geval is, geven docenten aan hun leerlingen aan op welke manier zij -buiten de online lessen- feedback krijgen op het ingeleverde werk.
 7. De coaches hebben contact met hun leerlingen: gaat alles goed? Zijn er zaken onduidelijk? Leerlingen en ouders kunnen vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met de coach als dat nodig is.
 8. Buiten de ingeroosterde lessen werken de leerlingen zelfstandig aan hun taken -net zoals dat tot nu toe het geval is.

Gedragsregels bij online-lessen
Bij de online lessen (‘live’ of opgenomen) gelden de volgende regels voor leerlingen:

 • Je maakt geen (scherm)opnames van de lessen en ze worden ook niet op welke manier dan ook gedeeld met anderen. Alleen de docent is bevoegd de les op te nemen en in Teams te plaatsen.
 • Je zet je eigen webcam uit. Zo is alleen de docent of de lesstof in beeld en wordt niemand afgeleid door wat je aan het doen bent.
 • Zet je eigen microfoon op ‘mute’/dempen. Het is heel vervelend als iedereen elk kuchje van je hoort.
 • Gebruik het chatvenster aan de zijkant van je scherm alleen om vragen aan je docent te stellen.
 • Blijf fatsoenlijk en netjes.
 • Reageer alleen inhoudelijk op berichten .
 • Kijk of de vraag die jij wilt stellen al eerder is gesteld, stel aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp onder die betreffende vraag.
 • Houd je aan de specifieke afspraken en indeling die in jouw Team is afgesproken.
 • Als de les klaar is, hang je op.

Voorexamenklassen: examendossier
Leerlingen die nu in een voorexamenklas zitten (3 mavo, 4 havo of 5 vwo) hebben in hun programma van toetsing en afsluiting (PTA) toetsen staan die meetellen voor hun examendossier. Wij laten later weten hoe wij met het afronden van deze toetsen zullen omgaan. Wij zijn nog in afwachting van eventuele maatregelen die hierover vanuit de overheid genomen worden.

 

#18 - 2 april

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Les op afstand in ontwikkeling
Op dit moment maken wij de laatste afspraken over de aanpassingen in onderwijs op afstand. Deze zijn nodig nu wij weten dat de schoolsluiting ook na deze week nog doorgaat.

Het is goed om te merken dat veel ouders hierover met ons meedenken. Hartelijk dank voor uw tips en aanbevelingen! Aangezien wij aanpassingen snel willen doorvoeren, kiezen wij voor het gebruik van systemen waarmee de docenten en hun leerlingen min of meer ervaring hebben. Wij kunnen het ons nu niet permitteren om nieuwe methodieken in te voeren.

Op basis van de ervaringen tot nu toe zijn de uitgangspunten van de aanpassingen: zorgen voor structuur en duidelijkheid, gebruik maken van een beperkt aantal platforms en zorgen voor interactieve communicatie.

Zoals het er nu naar uitziet, laten wij hierover morgen meer weten.

Na de meivakantie?
De huidige overheidsmaatregelen duren voor scholen tot en met de meivakantie. Wat er daarna gebeurt, wordt waarschijnlijk in de meivakantie duidelijk. Wij bereiden ons voor op drie scenario’s: de scholen blijven gesloten, de scholen blijven gedeeltelijk gesloten en de scholen gaan helemaal open.

Morgen het laatste ‘coronabericht’ per e-mail
De afgelopen weken zijn de leerlingen van De Ring en hun ouders dagelijks op de hoogte gehouden via de coronaberichten van de school.

Er komt veel informatie op iedereen af, dus wij moeten waken voor overdaad. Daarom staan de nieuwsberichten vanaf maandag direct op het nieuwsgedeelte van onze website. Daar zijn overigens ook de voorgaande coronaberichten te vinden.

Overigens: belangrijke brieven en mededelingen blijven per e-mail verzonden worden.

Maandbrief
Morgen zou de maandbrief van april verschijnen. Wij hebben de ouders/verzorgers van onze leerlingen de afgelopen weken met nieuwsberichten via e-mail op de hoogte gehouden. Daarbij is er vanwege die schoolsluiting niet veel gebeurd. Kortom: de maandbrief van april komt te vervallen.

Leencomputers
De afgelopen dagen is het aantal verzoeken om gebruik te maken van een leencomputer door leerlingen behoorlijk opgelopen. De apparaten die door school kunnen worden uitgeleend, zijn inmiddels op. Wij zijn in afwachting van een aantal computers die na een aanvraag bij OCW in bruikleen worden gegeven. Helaas kan dit ongeveer twee weken duren. Hoewel het niet ideaal is, kunnen leerlingen veel van de online-lesactiviteiten ook via hun mobiele telefoon volgen.

Indien er ouders/verzorgers zijn die ons (via hun werk, bijvoorbeeld) in contact kunnen brengen met bedrijven of instellingen die computers of laptops in bruikleen kunnen geven voor leerlingen bij wie thuis geen of te weinig computers zijn: wij houden ons aanbevolen!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#17 - 1 april

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De scholen blijven tot en met de meivakantie gesloten
U heeft het gisteren in de persconferentie van het kabinet gehoord: de scholen blijven tot en met de meivakantie gesloten.

 • De afname van de schoolexamens blijft ongewijzigd en vindt plaats zoals eerder al is verteld;
 • leerlingen en ouders worden op de hoogte gesteld van de aanpassingen op ‘onderwijs op afstand’ die de verlenging van de schoolsluiting tot gevolg heeft;
 • De vrije Tweede Paasdag en de meivakantie blijven gewoon van kracht:
  – maandag 13 april: Tweede Paasdag
  – maandag 20 april tot en met dinsdag 5 mei: meivakantie
  – Let op: Goede Vrijdag (10 april) is géén vrije dag (en was dat ook niet in de vakantieregeling)

Beperkt aantal laptops voor bruikleen beschikbaar
Via een ondersteuningsmaatregel van het ministerie van OCW heeft onze onderwijsgroep laptops aangevraagd die ten behoeve van onderwijs op afstand in bruikleen gegeven kunnen worden aan leerlingen uit huishoudens waarin geen of onvoldoende devices beschikbaar zijn. De belangstelling voor deze regeling was groot in Nederland en de vraag overstijgt het aanbod. Wij kunnen binnenkort over een beperkt aantal apparaten beschikbaar die wij in bruikleen kunnen geven.

Indien in een gezin geen of te weinig computers zijn, geef dit dan door aan de coach. De school kan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#16 - 31 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Wij besteden veel tijd aan de afronding van de schoolexamens en de organisatie die de afname hiervan onder de huidige bijzondere omstandigheden vraagt.

Onder de niet-examenleerlingen en hun ouders/verzorgers is hiervoor begrip, maar zij willen vanzelfsprekend ook weten hoe het voor hen verdergaat na 6 april.

Na 6 april
Indien wij vanavond van de overheid te horen krijgen dat de scholen ook na 6 april gesloten blijven, moeten wij vaststellen of onze huidige manier van onderwijs op afstand nog voldoende volstaat. Hierover is binnen de school al overleg.

Wij krijgen via een deel van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers en natuurlijk ook via onze docenten een beeld van het huidige verloop van onderwijs op afstand.

Wat blijkt hieruit? Veel gaat goed en er zijn ook punten die wij mogelijk kunnen aanpassen.

De ervaringen

 • Er zijn verschillende manieren waarop docenten hun lesstof opgeven aan de leerlingen. Sommige leerlingen kunnen goed met deze verschillen omgaan en andere vinden dat lastiger.
 • Er zijn ook verschillende manieren waarop docenten ‘lesgeven’. Sommigen doen dat ‘live’ via teams, anderen via een filmpje en sommigen met een opdracht die gemaild wordt. Ook hier geldt dat niet iedere leerling dezelfde manier prettig vindt.
 • Veel leerlingen blijken serieus met hun schoolwerk bezig te zijn en leveren regelmatig hun werk in, zodat hun docenten het kunnen beoordelen. Er zijn ook leerlingen die (nog?) niet zo hard werken en wat meer gestimuleerd moeten worden.
 • Sommige kinderen missen de persoonlijke uitleg, terwijl andere goed zelfstandig aan de slag kunnen.

Kortom: uit de ervaring die wij nu opdoen, blijkt dat er verschillen zijn in de manieren waarop er met onderwijs op afstand wordt omgegaan en in de wijzen waarop dit wordt beleefd.

Verder hadden wij het al eerder over een aantal praktische zaken waarover de scholen in Nederland zich moeten buigen:

 • Hoe gaan wij om met de overgang naar de volgende klas?
 • Hoe gaan wij straks om met leerlingen die een paar weken geen les op school hebben gekregen?

Veel van de vragen die onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben, stellen wij ons ook op De Ring van Putten. De komende tijd zullen wij er een aantal van kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#15 - 30 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De schoolexamens
Zoals inmiddels bekend is, worden de laatste schoolexamens voor de leerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 6 vwo in twee perioden afgenomen:

 • De eerste start op 6 april en
 • de tweede op 7 mei

De leerlingen kunnen zelf kiezen in welke periode zij welke toets willen afleggen. Wij willen dit van tevoren weten. In een bericht dat de examenkandidaten vandaag per e-mail hebben ontvangen, staat hoe zij hun keuze moeten opgeven.

Voor de gang van zaken rondom de afname van de schoolexamens in onze gymzalen gelden speciale maatregelen. Deze hebben onder andere te maken met de voorschriften van het RIVM, maar ze gaan ook over de wijze van ziekmelden. De uitgebreide informatie hierover ontvangen de examenkandidaten ook per e-mail.

Wat de zak-slaagregeling in de huidige situatie is, is nog niet bekend gemaakt door de minister van Onderwijs.

Over de herkansingsmogelijkheden informeren wij de examenkandidaten zo snel als dat mogelijk is.

Na 6 april
Voor de examenkandidaten zijn over een aantal belangrijke zaken gelukkig besluiten genomen, of dit zal snel gebeuren.

Voor de overige leerlingen is helaas nog veel onbekend: wanneer starten de lessen weer? Kunnen leerlingen naar de volgende klas bevorderd worden? Moeten toetsen ingehaald worden?

Voor het beantwoorden van een deel van deze vragen is de school afhankelijk van de besluiten die landelijk gemaakt worden. Naar verwachting zal morgen bekend gemaakt worden of de maatregelen die tot en met 6 april gelden al dan niet worden aangepast. Een van die maatregelen is de schoolsluiting.

Mediatheek online
In deze tijd heb je misschien wel tijd om te lezen (voor je lijst, bijvoorbeeld). Ontdek de mogelijkheden om digitale boeken te lezen via de online mediatheek van De Ring.

Met vriendelijke groeten,

​​​​​​​Jeroen Werleman,
rector

 

#14 - 27 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Bereikbaarheid van de school
De school is gesloten. Leerlingen die een schoolexamen moeten inhalen of een computer komen lenen, maken hiervoor altijd eerst een afspraak, zodat zij niet voor een dichte deur staan.

Aangezien veel medewerkers thuis werken, is de school telefonisch beperkt bereikbaar. Voor de komende week geldt:

 • Over het algemeen is de school tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar;
 • via e-mail is de school altijd bereikbaar, stuur bij voorkeur een bericht naar de coach;

Aanpassingen inschrijfdatum en intakeproces vervolgopleidingen
Ook vervolgopleidingen zijn gesloten vanwege de coronacrisis. Dit heeft gevolgen voor de inschrijfdatum en het intakeproces van deze opleidingen:

Voor mbo-scholen geldt:

De uiterste inschrijfdatum om toelatingsrecht te behouden, is verplaatst van 1 april naar 1 mei 2020. Het intakeproces dat mbo-scholen hanteren, verschilt per opleiding. Houd de informatie van de mbo-instellingen goed in de gaten. Zij informeren hun aankomende studenten hierover zelf.

Voor hbo en wo geldt:

Voor examenkandidaten die zich al hebben aangemeld voor een hbo- of wo-instelling, of dit nog moeten doen, kunnen er veranderingen zijn in het inschrijf- en intakeproces. Op de website Studiekeuze 123 staan alle veranderingen voor het hoger onderwijs op een rijtje. Deze informatie wordt steeds geactualiseerd.

Tot slot, wens ik iedereen namens de medewerkers van De Ring van Putten een prettig weekend toe.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#13 - 26 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Geen school, tóch leerlingen in het gebouw?
Er mag nu niet ‘fysiek’ lesgegeven worden. Dat betekent dat er géén leerlingen naar school mogen komen voor lessen. Maar zoals inmiddels bekend is, mag dat wel voor het afnemen van schoolexamens. De toetsweek waarin dat gebeurt, start op 6 april, maar er zijn nu al leerlingen die schoolexamens komen inhalen. Gelukkig is er ruimte genoeg, zodat afstand houden geen probleem is.

Wanneer starten de lessen weer?
Je zou je het een paar weken geleden niet kunnen voorstellen, maar er zijn kinderen die nu verzuchten eigenlijk wel weer naar school te willen. Dat komt natuurlijk ook, omdat dit geen vakantie is: er moet thuis aan school gewerkt worden en er mogen geen leuke dingen buitenshuis worden gedaan. Wanneer de lessen weer beginnen, is nog onduidelijk.

De schoolsluiting maakt deel uit van de maatregelen die tot en met 6 april gelden. Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat er op dinsdag 31 maart meer duidelijk wordt over hoe met deze maatregelen na 6 april wordt omgegaan. Deze week is in Nederland een onderzoek gestart naar de rol die kinderen en jongeren hebben bij de verspreiding van het virus. De uitkomsten hiervan laten nog een aantal weken op zicht wachten. Minister Slob gaf aan dat hij hierop wil wachten voordat hij een besluit neemt over het al dan niet opheffen van de sluiting van de scholen. Voor Rutte staat dit echter niet vast. Hij zegt dat voor een schoolsluiting is gekozen, omdat er onrust was onder ouders en onderwijspersoneel.

Zoals gisteren geschreven, bereidt onze school zich voor op een situatie waarin ook na 6 april nog geen les gegeven kan worden.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#12 - 25 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vandaag een kort bericht; er zijn deze keer niet veel mededelingen vanuit de school.

6 april?
Minister Slob van Onderwijs laat onderzoeken welke rol kinderen en jongeren hebben bij de verspreiding van het coronavirus. Op basis van de uitkomsten wil hij besluiten of de scholen op 7 april weer open kunnen.

Nu is duidelijk dat die uitslag op 6 april nog niet voorhanden is. Wij moeten er dus rekening mee houden dat de schoolsluiting langer zal duren dan eerst vermoed. Dit zal gevolgen hebben voor de wijze waarop wij ons onderwijs op afstand vormgeven. Aanvankelijk was die manier van werken gericht op een periode van ongeveer drie weken, maar nu het waarschijnlijk langer zal duren, zullen we moeten overwegen het een en ander aan te passen.

Natuurlijk informeren wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hierover zodra er meer bekend is.

Afronden schoolexamens
Gisteravond hebben wij aan examenleerlingen en hun ouders/verzorgers een e-mail gestuurd met informatie over de aangepaste gang van zaken rondom de afname van de laatste schoolexamens en over het vervallen van het eindexamen.

Deze periode staat voor examenkandidaten ook altijd in het teken van het inhalen van toetsen die zij nog niet hebben afgerond. Veel van de afspraken zijn inmiddels gemaakt, andere volgen snel. Als leerlingen hiervoor naar school moeten komen, is dat ook onder de huidige beperkingen toegestaan. Dit benoemt de minister nadrukkelijk in zijn brief van gisteren.

Twee mededelingen naar aanleiding van het ‘coronabericht’ van gisteren:
1. Naar aanleiding van het bericht over het ‘chataanbod’ van Enver -de instelling die het schoolmaatschappelijk werk voor onze school verzorgt. Geef ik op verzoek van onze schoolmaatschappelijk werkster haar telefoonnummer en e-mailadres door:

Saskia Schild, 06-43085686, saskiaschild@enver.nl.

Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen haar persoonlijk en rechtstreeks benaderen als dat nodig is.

2. Indien binnen een gezin geen of onvoldoende computers / laptops zijn om alle kinderen uit het gezin aan school te kunnen laten werken, geef dit dan door aan de coach of de teamcoördinator of -leider. De school zal dan naar een oplossing zoeken.

Tot slot wens ik iedereen succes en gezondheid toe in deze onwerkelijke situatie.

Groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#11 - 24 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De eindexamens gaan niet door

Onze examenleerlingen en hun ouders ontvangen hierover een e-mail met meer gedetailleerde informatie. Dit bericht ontvangen zij zo spoedig mogelijk; op dit moment moet er over een paar zaken nog een besluit genomen worden.

Voor de overige geïnteresseerden:

 • Vanochtend heeft minister Slob van Onderwijs besloten dat de eindexamens dit jaar niet zullen doorgaan.
 • De scholen zullen op basis van de schoolexamencijfers moeten beslissen of een leerling is geslaagd.
 • Dit houdt in dat de schoolexamens alsnog zullen moeten worden afgerond.

Zijn alle examenleerlingen nu geslaagd?

Nee. Of een leerling is geslaagd, wordt vastgesteld op basis van de resultaten van het schoolexamen. De minister gaf aan dat er een aangepaste ‘zak-slaagregeling’ zal komen; deze is nu nog niet bekend. Verder moeten de schoolexamens die nu nog niet afgenomen zijn nog door de examenleerlingen worden gemaakt.

Wat betekent dit voor de examenkandidaten van De Ring van Putten?

Zij zullen zich moeten blijven voorbereiden op de laatste schoolexamens en het eventueel inhalen van schoolexamens die zij nog moeten maken.

Wij laten deze examenleerlingen en hun ouders/verzorgers zo snel als mogelijk weten hoe De Ring van Putten met de sinds vandaag veranderde situatie omgaat.

Mogen er nu wel schoolexamens in de school worden afgenomen?

Ja, dat mag. De strengere maatregelen die de overheid gisteren heeft afgekondigd, beperken de ‘vitale sectoren’ niet om hun noodzakelijke activiteiten te verrichten, zolang zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Tot zover over de (school)examens.

Houd een goed dagritme aan

Juist nu er veel thuis gewerkt wordt door leerlingen en hun ouders is het belangrijk een goed dagritme aan te houden. De vakgroep lichamelijke oefening van De Ring heeft hiervoor een aantal tips op een rijtje gezet. Deze zijn hier te lezen.

Chataanbod Enver
Enver is de organisatie die jeugd- en opvoedhulp biedt in onze regio. Dit doet zij onder andere via schoolmaatschappelijk werk. Saskia Schild is de schoolmaatschappelijk werkster binnen onze school. Ook onder de huidige omstandigheden is deze hulpverlening bereikbaar. Vanwege de beperkingen is dat niet persoonlijk, maar via ‘chat’. Op www.helpff.nl kunnen jongeren en ouders veilig en eventueel anoniem chatten met hulpverleners van Enver. Help ff is er voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Jongeren en ouders kunnen nu chatten met één van hun hulpverleners van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 22:00 uur. Enver hoopt hiermee een helpende hand te bieden aan jongeren en ouders die in deze tijden voor nog meer uitdagingen komen te staan.

Leerlingen zonder computer

Het is vrijwel onmogelijk om zonder computer of laptop (en internet) te kunnen deelnemen aan onderwijs op afstand. Mochten er binnen een gezin te weinig computers zijn voor alle leerlingen uit het gezin of geen computer, neem dan contact op met de coach of team- of afdelingsleider. De school gaat vervolgens op zoek naar de mogelijkheden.

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Werleman,
rector

 

#10 - 23 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vandaag is de tweede week waarin de leerlingen onder bijzondere omstandigheden ‘naar school gaan’. We hebben de eerste ervaring opgedaan met onderwijs op afstand: wat gaat er goed en wat kan er beter? Daarover gaat het onder andere in dit bericht.

Verder gaat er nu veel tijd zitten in het voorbereiden van het afnemen van de schoolexamens vanaf 30 maart: dat geldt zowel voor de leerlingen als voor hun docenten.

Hieronder gaat het eerst over de schoolexamens. Sinds vanmiddag zijn de onderwijsbonden en de minister van Onderwijs met elkaar in overleg over de examens. De uitkomst van dit overleg is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Aan het einde van dit bericht gaat het over onderwijs op afstand.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman, rector

De schoolexamens

De schoolexamens maken deel uit van het programma van de eindexamenklassen: 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. De minister van Onderwijs heeft vorige week toestemming gegeven deze schoolexamens af te nemen, zodat de examenleerlingen in mei kunnen deelnemen aan het eindexamen.

De schoolexamenstof

 • De stof is voor sommige schoolexamens wat aangepast. Dat mag onder deze omstandigheden.
 • De docenten hebben de toetsstof aan hun leerlingen doorgegeven. De examensecretaris maakt er bovendien een overzicht van.

Het rooster van het schoolexamen

 • Dit staat voor de examenleerlingen in Zermelo.

Het afnemen van de schoolexamens

Wij moeten voorzichtig zijn als er groepen of groepjes mensen bijeen zijn. Hiermee houden wij rekening bij de afname van de schoolexamens. Om een indruk te geven, staan hieronder een paar van de aandachtspunten. De examenleerlingen krijgen een volledig overzicht van de maatregelen en afspraken. Deze zullen misschien wat overdreven lijken, maar het is belangrijk het serieus te nemen. Bovendien is het een goede voorbereiding voor de afname van de eindexamens; hiervoor gelden ook altijd strenge afspraken.

 • De toetsen worden afgenomen in onze drie sporthallen, waarvan de tussenwanden gesloten zijn.
 • In een zaal zitten niet meer dan 38 leerlingen.
 • De leerlingen zitten op ruime afstand van elkaar: >1,50 meter. De zaal is inmiddels ingericht; er is veel ruimte.
 • De leerlingen hebben per toets een vastgestelde plek; deze wordt ze vooraf bekend gemaakt, zodat ze meteen en zonder zoeken naar hun plaats kunnen gaan.
 • Bij aanvang van de toets komen de leerlingen per zaal via een eigen ingang het gebouw binnen: de hoofdingang, de brugklasingang en de zijdeur van de sporthal (een van de nooduitgangen van de sporthal). Vooraf wordt ze verteld welke ingang zij moeten gebruiken.
 • De leerlingen mogen niet naar hun kluisje, zij mogen geen gebruik maken van de kleedkamer en nemen hun jas en tas mee de examenzaal in. De tas moet gesloten op de grond staan en de jas hangen zij aan hun stoel.
 • Er is desinfecterende handgel die leerlingen en medewerkers moeten gebruiken.
 • Er zijn wegwerphandschoenen die leerlingen en medewerkers kunnen gebruiken.
 • De toetsen liggen voor aanvang al klaar op de tafel van de leerlingen.

Zo zorgen wij voor een zo veilig mogelijke afname. De gang van zaken is gedetailleerder. Medewerkers, examenleerlingen en hun ouders zullen hierover nadere informatie ontvangen.

Wat moet je doen als je ziek bent?

Zowel leerlingen als medewerkers die ziek zijn of milde ziekteklachten hebben, mogen niet naar school komen. Leerlingen die uit preventieve redenen thuis blijven -bijvoorbeeld omdat zij in thuisquarantaine zitten, of vanwege andere redenen van voorzorg- komen ook niet naar school. Deze leerlingen kunnen (een deel van) de schoolexamens dus niet maken. Zo’n leerling wordt op de gebruikelijke manier door ouders/verzorgers afgemeld.

Om aan het eindexamen te kunnen deelnemen, moet je alle schoolexamens hebben afgerond. Indien dit vanwege afwezigheid niet is gebeurd, moeten de schoolexamens later afgenomen worden. Dat kan betekenen dat het eindexamen ook later moet worden afgelegd: tijdens ‘het tweede of derde tijdvak’.

Waarom neemt de school schoolexamens af onder deze omstandigheden?

Hoewel wij op dit moment worden gewaarschuwd voor grote groepen, moet tegelijkertijd het examenprogramma doorgaan.

De eindexamenleerlingen sluiten hun opleiding af met het afleggen van het landelijke eindexamen. Wanneer wij ons eigen plan zouden trekken -bijvoorbeeld door de schoolexamens nog meer uit te stellen- lopen wij het risico niet te voldoen aan de verplichting dat de schoolexamens moeten zijn afgerond vóórdat de eindexamens in mei starten. Zo zouden wij onze leerlingen tekortdoen.

Onderwijs op afstand

Deze dagen zijn wij aan het beoordelen hoe ‘onderwijs op afstand’ in de praktijk verloopt. Dit doen we op basis van de ervaringen van de docenten en van de leerlingen en naar aanleiding van contact dat wij hierover met ouders hebben.

Een van de punten van aandacht is: hoe kunnen leerlingen hun vragen stellen aan hun docenten? Wij willen weten welke manieren hierbij goed werken en welke er beter niet gebruikt kunnen worden.

Natuurlijk is het nog niet bekend hoe lang deze situatie duurt. Maar als het langer duurt dan wij aanvankelijk dachten, is een goede manier waarop leerlingen en docenten contact kunnen hebben belangrijk!

 

#9 - 20 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

De eerste week van de schoolsluiting zit er bijna op.

Het zal voor iedereen een rare week geweest zijn. Er is veel onduidelijk -niet alleen wanneer het over school gaat- en sommigen zullen zich zorgen maken om hun gezondheid of om die van anderen.

Uit reacties en vragen van leerlingen en van hun ouders blijkt dat veel leerlingen serieus bezig zijn met het schoolwerk. Het is goed om te merken dat er ouders zijn die hun kinderen hierbij ondersteunen! Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over inloggen, over de lesstof en over de afname van toetsen. Wij proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Verder informeren wij de leerlingen en ouders via de dagelijkse ‘coronaberichten’, of rechtstreeks via e-mail als het om een bepaalde groep gaat.

Morgen is het weekend –niet sporten, niet shoppen, niet feesten…

Ik ga ervan uit dat ik mij maandag weer meld.

Prettig weekend!

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

Toetsweek 3

 • Toetsweek 3 gaat dit jaar voor de niet-examenklassen niet door.
 • Er zal per klas voor iedere toets vastgesteld moeten worden wat hiermee gaat gebeuren.
 • Voor toetsen uit het examendossier van voorexamenklassen zal extra aandacht zijn. Deze maken namelijk deel uit van het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA). Als deze toetsen niet doorgaan, moet het PTA worden aangepast. Hiervoor gelden speciale afspraken.
 • Er wordt nu nagedacht hoe we met deze punten omgaan. Zodra hierover meer bekend is, laten wij dat weten.

Schoolexamens

 • De schoolexamens van examenklassen gaan wèl door tijdens deze schoolsluiting. Zie ook het bericht van gisteren.
 • Het rooster voor de schoolexamens staat inmiddels in Zermelo. Hieraan ontbreken nog wat gegevens zoals tijdstip en plaats. Die informatie komt nog. Wij vonden het belangrijk dat de leerlingen snel wisten op welke dag zij schoolexamens hebben, zodat zij hiermee in hun studieplanning rekening kunnen houden.
 • Er is nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid en hygiëne voor leerlingen en medewerkers tijdens de afname.
 • Volgende week krijgen de examenleerlingen informatie met details over de afname van de schoolexamens onder deze bijzondere omstandigheden.

Vandaag zijn er al schoolexamens afgenomen:

 • Een herkansing van de cito-toets Engels.
 • Leerlingen uit 4 mavo werken aan hun praktijkexamen.
 • vwo-leerlingen hebben vandaag het laatste schoolexamen wiskunde D afgelegd.

Onderwijs op afstand

De docenten van De Ring hebben in zeer korte tijd onderwijs op afstand voor onze leerlingen weten te realiseren. De schoolleiding heeft veel waardering voor hun inzet! Omdat zij hiervoor maar weinig tijd ter beschikking hadden, heeft de schoolleiding de docenten geadviseerd gebruik te maken van de programma’s waarmee zij ervaring hebben. Zo hoefden zij zich niet eerst te verdiepen in een nieuw, algemeen systeem.

Het gevolg is dat binnen een klas de lesstof op verschillende manieren aan de leerlingen wordt aangeboden. Een paar leerlingen en ouders hebben aangegeven dat dit verwarrend is. Wij hebben de docenten gevraagd zoveel mogelijk gebruik te maken van SOM en/of Fronter, omdat de meeste docenten en leerlingen hiermee goed kunnen werken. SOM is inmiddels weer als vanouds te bereiken vanuit het leerlingenportaal.

De langere termijn

Hoe nu verder?
Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met de bevordering van leerlingen naar het volgende leerjaar?
De scholen in Nederland gaan zich nu buigen over deze vraag. Bij het beantwoorden hiervan kunnen wij alleen maar rekening houden met wat nu bekend is. Tegelijkertijd is het niet ondenkbaar dat er andere aanvullende maatregelen komen vanuit de overheid. Dan zullen wij daarmee ook moeten werken.

Vanzelfsprekend houden wij onze leerlingen en hun ouders telkens op de hoogte.

 

#8 - 19 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerlingen, heer/mevrouw,

Net als alle leerlingen zijn veel van de medewerkers van onze school thuis aan het werk. De mensen die op school zijn, hebben zich onder andere beziggehouden met de gang van zaken rondom de schoolexamens. Zoals inmiddels bekend is, heeft de minister van Onderwijs toestemming gegeven om de scholen te openen om schoolexamens af te nemen.

Hierover gaat het voornamelijk in dit bericht.

Waarop baseert de school haar besluiten tijdens de coronacrisis?

De besluiten die de school neemt die te maken hebben met de coronacrisis, zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen die op dit moment gelden. We hebben de afgelopen dagen gezien dat deze snel kunnen veranderen. Daarom houden wij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers zoveel mogelijk op de hoogte.

Schoolexamens examenklassen

Dit stukje gaat over de schoolexamens voor klas 4 mavo, 5 havo en 6 vwo:

 • De schoolexamens mogen dus worden afgenomen, dat gaat De Ring van Putten ook doen.
 • Er komt een nieuw toetsrooster voor de afname van de schoolexamens; het oude geldt niet meer.
 • Dit nieuwe rooster is vermoedelijk na het weekend klaar.
 • De nieuwe toetsweek (toetsweek 3) start op 30 maart 2020.
 • Voor sommige vakken is de toetsstof wat veranderd: er is stof afgehaald.
 • Voor sommige vakken is er een ander soort toets, bijvoorbeeld omdat een mondelinge toets nu lastiger te organiseren is.
 • De docent vertelt wat de toetsstof is en wat voor soort toets de leerlingen kunnen verwachten.
 • Er wordt/is vastgesteld op welke punten vakgroepen willen afwijken van het PTA (dat mag in sommige gevallen) en wat de gevolgen hiervoor zijn voor de schoolexamens. Ook dit krijgen de leerlingen van hun docent te horen.

L E T  O P :

 • Er worden in deze periode alleen schoolexamens afgenomen en géén toetsen voor niet-examenklassen.
 • Leerlingen en medewerkers die ziek zijn, milde ziekteklachten hebben, of in thuisquarantaine zitten, mogen niet op school komen. Dat geldt ook voor hen die uit voorzorg thuis blijven. Verder moeten leerlingen zich uit angst voor het niet behalen van hun diploma niet gedwongen voelen naar school te komen. Deze leerlingen zullen wij in staat moeten stellen om op een later moment hun schoolexamen(s) af te leggen. Indien nodig kunnen de eindexamens van deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen, zodat er voor de eindexamens meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Enkele vragen en antwoorden over het schoolexamen

Waarom is de toetsstof en het soort toets van sommige vakken veranderd?
De laatste week kon niet ‘gewoon’ lesgegeven worden. Wij willen voorkomen dat leerlingen hiervan de dupe worden. Daarnaast zijn sommige soorten toetsen nu lastig af te nemen, zoals een mondeling. Daarom mogen scholen van de minister het PTA aanpassen.

Is het verplicht de schoolexamens te maken?
Om aan het eindexamen in mei te kunnen deelnemen, moeten examenkandidaten alle onderdelen uit het PTA hebben afgerond. Daarbij behoren ook de toetsen van het schoolexamen (toetsweek 3). We gaan er daarom van uit dat leerlingen die geen gezondheidsklachten hebben, meedoen met deze toetsweek.

Wat gebeurt er als je ziek bent tijdens de schoolexamens?
Als een leerling ziek is, in thuisquarantaine zit, of uit voorzorg thuisblijft, moet deze leerling het/de gemiste schoolexamen(s) later inhalen. Dat was voor de coronacrisis ook al zo. Vanwege de bijzondere omstandigheden hebben wij hiervoor meer tijd gekregen van de minister, maar het inhalen moet vóór de eindexamens in mei gebeurd zijn.
Neem in geval van twijfel over de gezondheid contact op met de huisarts.

Mogen deze toetsen herkanst worden?
Gemaakte toetsen mogen herkanst worden zoals dat is beschreven in het PTA. Ook hiervoor geldt: het herkansen moet vóór de start van het eindexamen in mei gebeurd zijn.

Zijn er lessen op school om de leerlingen voor te bereiden op deze schoolexamens?
Nee, het is niet toegestaan om ‘fysiek onderwijs’ op school te geven. Dat mag ook niet in kleine groepen. De toestemming om leerlingen naar school te laten komen om schoolexamens te laten maken, is een uitzondering.

Hoe zit het met de praktijkexamens?
Dit gaat over het praktische deel van het examen van kunst: beeldende vorming en muziek. Leerlingen die deze vakken volgen, ontvangen hierover meer informatie van hun docent.

Gaan de eindexamens in mei gewoon door?
Dit bepaalt de school niet; het is landelijk geregeld. Wij gaan er nu van uit dat de eindexamens gewoon starten zoals gepland is: na de meivakantie dus.

Wanneer is het toetsrooster klaar?
Waarschijnlijk is dit na het weekend klaar. De examenkandidaten worden hierover geïnformeerd.

Hoe worden de toetsen veilig afgenomen?
De toetsen worden afgenomen in de sporthal. Hierbij zijn er niet meer mensen bijeen dan onder de huidige omstandigheden is toegestaan. Er kan in de sporthal voldoende ruimte tussen de leerlingen gehouden worden. Het uitdelen en innemen van het toetswerk gebeurt volgens een protocol en de tafels en stoelen worden tussen de toetsen door schoongemaakt.

Tot slot

Onderwijs op afstand
Na de technische opstartproblemen met Fronter en SOM van gisteren kan er vandaag beter worden gewerkt met deze programma’s. De druk op internetverbindingen blijft natuurlijk groot met zoveel thuiswerkers in Europa.

Binnen de afdelingen is er overleg over het verloop van onderwijs op afstand: wat gaat goed en wat kan beter?

Thuiswerken, hoe doe je dat?
Thuiswerken blijkt niet voor iedereen zo gemakkelijk te zijn. Zo vinden sommigen het moeilijk een ritme aan te houden of de discipline te vinden om aan het werk te gaan en te blijven. Vanuit onze vakgroep lichamelijke opvoeding komen binnenkort tips die de leerlingen -en misschien ook hun ouders- hierbij kunnen helpen.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#7 - 18 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Beste leerling, heer/mevrouw,

Vandaag zijn wij gestart met onderwijs op afstand.
De afgelopen dagen zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Wij zijn voor de uitvoering van dit onderwijs sterk afhankelijk van onze onderwijsprogramma’s (SOM en Fronter) en het internet. Aangezien er in Nederland nu veel mensen vanuit huis werken en dat ook voor alle scholieren en studenten geldt, legt dat grote druk op de netwerken. Zo zijn er inlogproblemen met SOM en werkt Fronter trager. Er wordt aan gewerkt om deze problemen op te lossen.

De schoolexamens

Gisteren heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat leerlingen naar school mogen komen om schoolexamens af te leggen. Hiervoor gelden aangepaste richtlijnen. Op dit moment is de school aan het vaststellen wat dat voor onze schoolexamens en de afname ervan betekent. Naar verwachting is hierover morgen meer bekend. Wij zullen de examenkandidaten en hun ouders/verzorgers dan op de hoogte stellen.

Voor het afnemen van de schoolexamens zal een nieuw rooster opgesteld moeten worden. Deze afname gebeurt dus niet volgens het toetsrooster dat al eerder bekend gemaakt is. De start zal later zijn. Wij laten zo snel mogelijk horen wat het nieuwe schoolexamenrooster is, zodat de leerlingen hiermee met hun voorbereidingen rekening kunnen houden.

Zieke leerlingen en het schoolexamen

Het afnemen van de schoolexamens moet onder de huidige veiligheidsregels gebeuren. Dit houdt onder andere in dat leerlingen en medewerkers die ziek zijn, milde ziekteklachten hebben, of in thuisquarantaine zitten niet op school mogen komen. Dat geldt ook voor hen die uit voorzorg thuis blijven. Verder moeten leerlingen zich uit angst voor het niet behalen van hun diploma niet gedwongen voelen naar school te komen. Deze leerlingen zullen wij in staat moeten stellen om op een later moment hun schoolexamen(s) af te leggen. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen, zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

Van leerlingen die geen gezondheidsklachten hebben, wordt verwacht dat zij deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen.

Ook nu geldt: Leerlingen kunnen alleen deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen indien zij het schoolexamen hebben afgerond.

Zoals gezegd: Gedetailleerde informatie over de wijze waarop onze school met deze situatie omgaat, volgt zo snel als kan en zal gestuurd worden aan de examenkandidaten en hun ouders/verzorgers.

Gaat de toetsweek ook voor niet-examenklassen door?

Nee, de uitzondering die de minister heeft gemaakt, heeft alleen betrekking op de schoolexamens voor examenleerlingen.

Wat betekent de huidige situatie voor de overgang naar het volgende leerjaar?

Wij willen voorkomen dat de leerlingen de dupe worden van de schoolsluiting. Maar we moeten er ook voor zorgen dat het bevorderingsproces op een verantwoorde wijze verloopt. De manier waarop dit gaat gebeuren, is sterk afhankelijk van het verdere verloop. Hierop zullen wij later terugkomen.

Wat de eindexamens betreft: Zoals het er nu naar uitziet, zullen deze gewoon volgens de oorspronkelijke planning afgenomen worden.

De school is dicht, maar de mediatheek is altijd (online) geopend

Mocht je nog willen of moeten lezen (voor je lijst, bijvoorbeeld): Via het lidmaatschap van de openbare bibliotheek kan je als leerling ook e-books en luisterboeken lenen. Die laatste rubriek wordt nu uitgebreid, ook met gratis te beluisteren boeken waarvoor geen abonnement bij de bibliotheek nodig is.

Via de mediatheek online kun je voor betrouwbare informatie ook bij de Uittrekselbank terecht.

De mediatheek online vind je via de website van school onder de tab leerlingen en dan bij de links.

Of klik hier.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#6 - 17 maart

Ook vandaag wordt er hard gewerkt aan het opzetten van ‘onderwijs op afstand’, zodat de leerlingen van De Ring vanaf morgen kunnen beginnen aan hun schoolwerk. Gisteren en vandaag hebben zij de gelegenheid gehad hun schoolspullen op te halen als deze nog in hun kluisje lagen.

Het laatste nieuws van vandaag gaat over het besluit van de Minister van Onderwijs dat scholen ondanks de schoolsluiting de schoolexamens mogen afnemen.

Minister van Onderwijs: ‘Scholen mogen schoolexamens tóch afnemen’

De school is op dit moment druk bezig met het organiseren van onderwijs op afstand ter voorbereiding op het examen voor de examenkandidaten. Het afnemen van schoolexamens maakt hiervan deel uit. Minister Slob heeft in overleg met het RIVM vandaag ruimte gegeven voor het afnemen van schoolexamens op school.

Er blijft gelden dat personeel en leerlingen die op school aanwezig zijn volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven.

Wat betekent dit voor de examenleerlingen van De Ring van Putten?

De brief van vanmiddag van de minister aan de Tweede Kamer heeft ons aan het einde van de middag bereikt. Morgen (woensdag) zullen wij vaststellen op welke manier wij vorm zullen geven aan deze aanpassing. Waarschijnlijk beschikken wij dan ook over meer informatie van onder andere het RIVM over de voorwaarden waaronder de afname van de schoolexamens onder deze bijzondere omstandigheden moet plaatsvinden.

Wat moeten de examenkandidaten nu doen?

In afwachting van nadere berichten gaan zij met hun schoolwerk aan de slag zoals dat uiterlijk morgen voor hen klaar staat. Hierover staat hieronder meer. Als hier onverhoopt onduidelijkheid over bestaat, kunnen zij de docent van het betreffende vak een e-mail sturen.

Wanneer laat de school hierover meer weten?

Wij zullen morgen meer laten weten aan de eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers.

Onderwijs op afstand

Virus is geen vakantie. Net als alle andere leerlingen in Nederland gaan de leerlingen van De Ring thuis aan de slag met hun schoolwerk. Dat is voor iedereen even wennen!

De schoolleiding is trots op de medewerkers van De Ring die in korte tijd hun lesplanning en -programma hebben aangepast aan de bijzondere situatie waarin ons land zich nu bevindt. Zij hebben een heel andere manier van lesgeven moeten ontwikkelen die het mogelijk maakt om leerlingen vanuit huis te laten werken.

SOM, Fronter, e-mail

Het lesrooster is weer in SOM gezet. Dat betekent niet dat de lessen op school weer gaan beginnen. Nu kunnen de docenten hun planningen en huiswerk in SOM opnemen, zodat de leerlingen erbij kunnen. Verder zijn er docenten die materiaal in Fronter zetten.

Verzoek aan de leerlingen: Kijk een paar keer per dag op je e-mail, zodat je geen informatie mist.

Kijk in de planners en werkwijzers

In de planners en werkwijzers staat wat de lesstof is en welke opdrachten er gemaakt moeten worden. Verder zal er op verschillende manieren toelichting worden gegeven: schriftelijk, filmpjes en animaties. Ook staat er op welke manier leerlingen vragen kunnen stellen of uitleg kunnen vragen aan hun docenten.

Bovendien staan er aanwijzingen over hoe en wanneer leerlingen hun werk moeten inleveren. Op die manier kunnen de docenten hun leerlingen volgen, hun werk nakijken en aanwijzingen geven.

Verzoek aan de leerlingen: Kijk in SOM, Fronter en je mail waar je deze gegevens per vak kunt vinden.

COL-gesprekken

De geplande COL-gesprekken op school kunnen niet doorgaan. Indien er een afspraak is gemaakt, neemt de coach hierover contact op. In sommige gevallen kan het gesprek telefonisch gevoerd worden en in andere gevallen zal er worden uitgeweken naar een ander moment.

ICT-faciliteiten voor leerlingen

Als er in een gezin geen of onvoldoende computers zijn om leerlingen onderwijs op afstand te kunnen laten volgen, bespreek dit dan met de coach. De school kan dan op zoek gaan naar een oplossing.

Schoolreisje naar de Efteling

Rond deze tijd zouden wij de tweedeklassers vragen of zij zouden willen deelnemen aan het schoolreisje naar de Efteling aan het einde van het schooljaar. Gezien de omstandigheden wachten wij hier nu mee.

#5 - 16 maart

De scholen zijn dicht

Alle scholen in Nederland zijn gesloten. Dit is nog niet eerder gebeurd, dus in heel het land bespreken scholen hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan. Leerlingen, hun ouders en de medewerkers van onze school hebben veel vragen. Er is nog niet op alles een antwoord, maar wij verwachten in de komende dagen meer te weten.

Onderwijs op afstand

De leerlingen hebben geen vrij! Wij hebben de opdracht om onderwijs op afstand te verzorgen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De docenten zijn hiermee vandaag en morgen druk bezig. Zij zijn vanochtend bijgepraat over de eisen die aan onderwijs op afstand gesteld worden en over de wijze waarop zij ict kunnen inzetten als hulpmiddel.

Vanaf woensdag 18 maart neemt de school contact op met de leerlingen om ze te informeren over de wijze waarop zij les op afstand krijgen.

Houd je e-mail in de gaten

Veel van de informatie aan de leerlingen wordt via e-mail gegeven. Het is daarom belangrijk een paar keer per dag je inbox te controleren.

De schoolexamens

In toetsweek 3 ronden de examenleerlingen het schoolexamen af. Vanwege de schoolsluiting vindt deze toetsweek niet op het geplande moment plaats. Van overheidswege is aangegeven dat het vooralsnog niet is toegestaan om de komende tijd geplande schoolexamens af te nemen. Ook dit is een probleem waarmee alle Nederlandse scholen te maken hebben. Wij zijn in afwachting van nadere instructies hierover.

Ondertussen gaan wij de examenleerlingen via onderwijs op afstand zo goed mogelijk voorbereiden op het laatste schoolexamen en op het eindexamen. Dit geldt ook voor de leerlingen uit voorexamenklassen die zich voorbereiden op de toetsen voor het examendossier.

Schoolexamentraining mavo wiskunde
Een aantal mavo-leerlingen uit de examenklas zou deze week deelnemen aan een schoolexamentraining wiskunde. Deze zal verplaatst worden naar een later moment.

Examentraining

Examenleerlingen van De Ring kunnen deelnemen aan een externe examentraining in de meivakantie. Deze leerlingen en hun ouders hebben hierover al informatie ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat deze training gewoon door, omdat deze plaatsvindt ná 6 april. Houd de uiterste inschrijfdatum van 5 april in de gaten.

Schoolboeken halen

Ook voor onderwijs op afstand hebben onze leerlingen hun schoolboeken nodig. Vandaag en morgen hebben leerlingen die schoolboeken in hun kluisje hebben liggen de gelegenheid deze op te halen. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bijeen zijn, is hiervoor een schema opgesteld, dit is inmiddels per e-mail verzonden. In dit schema kan iedereen zien wanneer zij of hij op school terecht kan om boeken te halen.

 • Als er géén schoolboeken in je kluisje liggen, kom dan niet naar school. Er wordt morgen geen informatie of planning uitgereikt. Deze informatie volgt woensdag.
 •  Als je je spullen uit je kluisje hebt gehaald, moet je meteen weer naar huis.

Onderwijs op afstand en ict

Voor onderwijs op afstand zijn we sterk afhankelijk van ict: de communicatie verloopt via e-mail en de digitale platformen waarmee de school werkt. De verwerking door leerlingen moet via een computer, laptop of een ander geschikt device gebeuren.
Leerlingen moeten hiervoor thuis over internet en apparatuur beschikken. Mogelijk is dit in individuele gevallen niet het geval. Neem dan contact op met de coach of een lid van de afdelingsleiding. Er zal vervolgens geprobeerd worden een oplossing te vinden.

Opvang?

In de informatievoorziening van de overheid wordt gesproken over de opvang van kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn binnen een van de cruciale beroepen. Deze opvang zou door scholen worden geboden. Dit geldt niet voor de leerlingen uit de doelgroep van het voortgezet onderwijs.

Vooruitblik

Dinsdag ronden de vakgroepen de eerste voorbereiding van onderwijs op afstand af. Vanaf woensdag kunnen de leerlingen ermee aan de slag. Verder zullen dinsdag leerlingen volgens een schema hun boeken kunnen ophalen.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

 

#4 - 15 maart (avond)

In de persconferentie van vanavond heeft ons kabinet onder andere medegedeeld dat de scholen voor voortgezet onderwijs tot 6 april gesloten zijn.

Zij gaf verder aan dat nadere bijzonderheden rondom examenkandidaten en ‘les op afstand’ volgen. Wij zijn hiervan op dit moment nog in afwachting.

Het is in ieder geval duidelijk dat voor alle leerlingen uit alle klassen de lessen morgen (16 maart 2020) vervallen. Dit is inmiddels in Zermelo verwerkt.

Wij verwachten morgen over meer informatie te beschikken waarop wij ons handelen kunnen baseren. Vanzelfsprekend houden wij de leerlingen en hun ouders/verzorgers hiervan op de hoogte.

 

#3 - 15 maart (middag)

Zondagmiddag 15 maart is er overleg tussen het kabinet en onderwijs- en gezondheidsorganisaties. Na afloop van dit overleg zal er meer duidelijk zijn over een eventuele sluiting van scholen in Nederland in verband met het coronavirus.


Wat betekent dit voor De Ring?
 

Hierover is nu nog niets duidelijk. Dit hangt af van de uitkomst van het overleg van het kabinet.

De school kan dus nog geen maatregelen nemen. Maar wij denken wel na over wat de school kan en moet doen indien wij te horen krijgen dat de scholen in Nederland moeten sluiten / gedeeltelijk sluiten.

Hierover hebben wij vandaag en morgen vergaderingen. Wihebben dan aandacht voor de verschillende groepen binnen de school, zoals de examenklassen. Maar wij denken ook na hoe wij moeten omgaan met activiteiten die binnenkort plaatsvinden: de toetsweek, de 3 tto-reis, enzovoort.


Houd Zermelo goed in de gaten, zodat je kunt zien of er morgen iets in het rooster verandert.


Let op:
nadat bekend is wat de uitslag is van het overleg van het kabinet zal het nog even duren voordat 
duidelijk is wat dit precies voor De Ring van Putten betekent. Eventuele gevolgen voor het rooster van maandag zullen wij zo snel als mogelijk is bekend maken. Wat de overige maatregelen zijn, volgt waarschijnlijk wat later.

#2 - 13 maart

Gisteren hebben onze leerlingen en hun ouders een e-mail ontvangen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) en de school. Hierin vertelden wij nogmaals dat de school de richtlijnen en adviezen aanhoudt van de formele instanties zoals RIVM, de GGD en de Rijksoverheid. Verder noemden wij de hygiënische voorzorgsmaatregelen die men moet treffen om besmetting te voorkomen. Deze week is daaraan toegevoegd: wij schudden elkaar voorlopig niet de hand.

Aanvullende maatregelen

Naast de hierboven genoemde maatregelen gelden sinds gisteren aanvullende maatregelen die ook betrekking hebben op leerlingen en medewerkers van scholen in Nederland:

1. Kinderen die last hebben van ‘milde gezondheidsklachten’ moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden
 • Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

2. Daarnaast mogen er geen (grote) evenementen worden gehouden.

Activiteiten

Bij het organiseren van activiteiten is het coronavirus nadrukkelijk punt van aandacht. Zo hebben wij de voorbereidingen van het jaarlijkse uitje voor eindexamenleerlingen opgeschort. Er is op dit moment te veel onduidelijk over eventuele beperkingen. Wij hebben dit de eindexamenkandidaten inmiddels verteld en aangegeven dat wij later zullen vaststellen of er mogelijkheden zijn voor een uitstapje.

Verder is er een tto-groep die over een paar weken naar Engeland gaat. Het besluit of deze reis kan doorgaan, is afhankelijk van de ontwikkelingen. Het is lastig daarover nu definitieve uitspraken te doen.

De scholen in Nederland blijven open

Verder is door de overheid aangegeven dat onderwijsinstellingen in Nederland gewoon open blijven. Uit het debat dat de Tweede Kamer gisteravond over de corona-uitbraak hield, bleek dat de meningen over dit besluit zeer uiteenlopen.

Indien er later alsnog besloten wordt tot sluiting van de scholen over te gaan, levert dit een nieuwe situatie op, waaraan wij ons handelen zullen moeten aanpassen.

Wij moeten elkaar informeren

Het is belangrijk dat betrokkenen bij de school elkaar op de hoogte houden van bijzonderheden die met het virus te maken hebben. Indien bij een leerling of medewerker is vastgesteld dat er sprake is van een coronabesmetting, dan zullen wij elkaar hiervan op de hoogte moeten stellen.

Op het moment van schrijven zijn op de school géén besmettingsgevallen bekend. Dat geldt ook voor de leerlingen en medewerkers die op dit moment thuis zijn wegens ziekte, of omdat zij gezien hun persoonlijke medische situatie uit voorzorg thuis blijven.

Wij dringen erop aan dat betrokkenen bij de school de aanwijzingen opvolgen en thuis blijven indien zij gezondheidsklachten hebben, zodat de kans beperkt wordt dat besmettelijke mensen op school komen.

De nieuwe maatregel om ook bij milde klachten thuis te blijven, kan gevolgen hebben voor de doorgang van lessen. De school zal hiermee omgaan zoals gebruikelijk is bij uitval wegens ziekte: aanpassingen doen in het lesrooster en streven naar vervanging indien de afwezigheid onverhoopt langer duurt.

Indien een leerling wegens ziekte afwezig is, geldt ook de gebruikelijke gang van zaken: overleg eventueel met de coach hoe het beste kan worden omgegaan met de gevolgen van de afwezigheid van de leerling.

Meer informatie over het coronavirus

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus kunt u terecht op de websites van de formele instanties zoals RIVM, de GGD en de Rijksoverheid.

U kunt uw vragen persoonlijk stellen via een telefoonnummer van het RIVM: 0800-1351. Veel gestelde vragen over coronavirus en het onderwijs en kinderopvang vindt u hier.

Neem in geval van zorgen of twijfel telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk.

Tot slot

Het is onbekend hoe het coronavirus zich verder zal ontwikkelen en wat de gevolgen hiervan voor onze omgeving zullen zijn. Wij hopen natuurlijk dat de effecten beperkt zullen blijven. Bij ontwikkelingen houden wij de adviezen aan van de instanties die er veel van weten en wij informeren u zodra dat van belang is.

 

#1 - 1 maart

Aan de leerlingen van De Ring van Putten en hun ouder(s)/verzorger(s)

Beste leerling, heer/mevrouw,

De voorjaarsvakantie is afgelopen en ik hoop dat iedereen een fijne week heeft gehad.

Tijdens deze week is er in de media veel aandacht geweest voor het coronavirus. In de nieuwsberichten gaat het onder andere over hoe je moet handelen om de kans op besmetting te beperken en wat je moet doen wanneer je vermoedt besmet te zijn.

Onze school houdt hierbij de richtlijnen en adviezen aan van de formele instanties zoals het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid.

Voor scholen betekent dat het volgende:

Kunnen scholen open blijven?
De school is gewoon open; er is geen reden de school te sluiten.

Zonder advies van de plaatselijke GGD of een besluit van de lokale autoriteiten (de burgemeester) moeten scholen onderwijs blijven verzorgen en komen leerlingen gewoon naar school.

Kunnen leerlingen die op (wintersport)vakantie zijn geweest naar school?

 • Leerlingen die niet ziek zijn, kunnen gewoon naar school;
 • als een leerling ziek (verkouden en grieperig) is en hij/zij is niet in besmette gebieden geweest, dan gaat het waarschijnlijk om een gewone griep of verkoudheid. Handel zoals u gewoonlijk doet en neem telefonisch contact op met de huisarts indien u zich zorgen maakt;
 • is het gezin wel in besmet gebied geweest én is er sprake van koorts met luchtwegklachten, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Wat kun je doen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

 • Was je handen regelmatig;
 • hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes.

Wij vragen de medewerkers van de school onze leerlingen hierop te wijzen.

Kunnen schoolreizen of uitwisselingsprojecten doorgaan?

Bij het beantwoorden van deze vraag houdt de school de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse zaken aan. Op dit moment staan er geen reizen op het programma naar bestemmingen die ontraden worden.

Als er nieuwe instructies zijn waarmee scholen rekening moeten houden, zullen wij hiernaar handelen en dit laten weten.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus is te vinden op de site van het RIVM: www.rivm.nl.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector