Geen Centraal Examen, hoe gaan we daar op De Ring mee om?

Aan de examenleerlingen van De Ring van Putten en hun ouders/verzorgers

Beste leerling, heer/mevrouw,

Dit bericht gaat over de schoolexamens en het eindexamen naar aanleiding van de aanpassingen die de minister van Onderwijs vandaag bekend heeft gemaakt.
De besluiten van de minister zijn vastgelegd in zijn brief aan de Tweede Kamer.
Hieronder staat hoe De Ring van Putten met deze nieuwe situatie omgaat:

De brief van de minister van 24 maart 2020

In de brief van de minister van Onderwijs staat dat de centrale eindexamens voor alle leerlingen komen te vervallen. Verder staat er dat het resultaat van de schoolexamens gaat bepalen of een leerling is geslaagd.

De schoolleiding van onze school heeft na overleg met het managementteam en de examensecretaris besloten hoe wij op onze school met deze nieuwe situatie omgaan. De medezeggenschapsraad (mr) is met deze werkwijze akkoord gegaan. In de mr zijn leerlingen, ouders en medewerkers van de school vertegenwoordigd.

De afname van de laatste schoolexamens op De Ring van Putten

 • De toetsweek waarin de laatste schoolexamens worden afgenomen, wordt verplaatst naar twee nieuwe momenten: de eerste start op 6 april en de tweede start op 7 mei.
 • De examenleerlingen kiezen zelf in welke van deze twee perioden zij welke schoolexamens afleggen.
 • De examenleerlingen mogen óf alle schoolexamens in de eerste periode maken, óf alle schoolexamens in de tweede periode maken, óf de schoolexamens spreiden over beide perioden.
 • Na de tweede periode is een herkansingsgelegenheid.
 • Het rooster van deze toetsweken wordt binnenkort bekendgemaakt: de volgorde waarin de schoolexamens worden afgenomen, is hetzelfde als de volgorde van het toetsrooster dat vanaf 30 maart zou gelden.
 • Bovendien bieden wij de examenleerlingen een extra herkansing aan. Dit is een herkansing van een toets uit de laatste periode.

Waarom spreiding over twee perioden?

Door het wegvallen van de eindexamens heeft de school meer tijd om de schoolexamens af te laten leggen.
Hiermee kunnen wij rekening houden met verschillende situaties. Er zijn examenleerlingen die…

 • al (bijna) klaar zijn met het voorbereiden van hun schoolexamens en deze toetsen graag snel willen afleggen,
 • graag wat meer voorbereidingstijd nodig hebben en de schoolexamens wat later willen afleggen,
 • vanwege ziekte, milde ziekteklachten, thuisquarantaine, of vanwege preventieve redenen hun deelname nu nog willen uitstellen,
 • het prettig vinden de toetsen over een wat ruimere periode te spreiden.

Hoe moeten de leerlingen aangeven wanneer zij welk schoolexamen gaan afleggen?

 • De leerlingen worden met deze vraag benaderd en kunnen hun antwoord op een digitaal formulier aangeven.

Waarom kiest de school niet voor ‘toetsen op afstand?’

 • De leerlingen hebben zich voorbereid op een toetsvorm waaraan zij de afgelopen jaren gewend zijn geraakt en waarmee zij ervaring hebben. De spanning die het oplevert wanneer wij hiervan nu zouden afwijken, is ongewenst.
 • Bovendien zullen er minder leerlingen per afnamemoment zijn, omdat de schoolexamens gespreid worden.

Wordt de toetsstof aangepast?

 • Nu het centraal schriftelijk eindexamen komt te vervallen, zou voor een enkel vak de toetsstof wat kunnen wijzigen. Dit zou dan inhouden dat er minder stof getoetst wordt. Als dit zo is, worden de leerlingen hiervan op de hoogte gesteld.

Kan de school nu wel veilig schoolexamens afnemen?

 • In het nieuwsbericht van gisteren staat welke voorzorgsmaatregelen de school in acht neemt bij het afnemen van de schoolexamens.
 • Door het spreiden van de schoolexamens over twee perioden zal het aantal leerlingen per afnamemoment lager zijn.
 • De verder aangescherpte regelgeving van 23 maart laat toe dat er op scholen -volgens de richtlijnen van het RIVM- schoolexamens afgenomen worden.
 • Voorafgaand aan de afname van de schoolexamens zullen de examenleerlingen verdere informatie ontvangen over de richtlijnen die er gelden tijdens de schoolexamens.

Welke zak-slaagregeling geldt er?

Dat is op dit moment nog niet bekend. Wij zijn in afwachting van nadere mededelingen van het ministerie hierover.

Tot slot

Ik realiseer mij dat de onzekerheid rondom het afronden van het schoolexamen en de eindexamens bij veel leerlingen en hun ouders/verzorgers tot zorg en spanning heeft geleid. Daarom ben ik blij dat er met het besluit van de minister nu duidelijkheid is.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Werleman,
rector

De examenzaal in de sporthal van De Ring. (Foto uit 2015)