Ouder gezocht voor de MR

Beste ouder/verzorger,

De MR zoekt jou!

De Ring van Putten heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit 8 leden, de verdeling is als volgt:

  • personeel, 4 vertegenwoordigers;
  • ouders, 2 vertegenwoordigers;
  • leerlingen, 2 vertegenwoordigers.

Elk lid wordt gekozen vanuit de eigen geleding, personeel wordt gekozen door het personeel, ouders door de ouders en leerlingen door leerlingen. Eén ouder stopt dit schooljaar, omdat haar zoon de school gaat verlaten na het behalen van zijn einddiploma.

Voor de oudergeleding zoeken wij dus versterking!

Voor deze boeiende taak van actieve medezeggenschap wordt een gemotiveerde kandidaat gezocht voor de oudergeleding. Ervaring is niet vereist. Motivatie, enthousiasme en actieve deelname des te meer. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via de email bij Marianne Kranendonk krd@deringvanputten.nl

Het belangrijkste doel van de medezeggenschap is belangenbehartiging. Dit kan volgens de Wet Medezeggenschap Scholen door instemming- en/of adviesrecht op het door bestuur en directie ontwikkeld beleid. Dit kunnen gezamenlijke belangen zijn, zoals kwaliteit van het onderwijs, veiligheid op school en schooltijden, maar ook belangen van leerlingen: het aantal toetsen per dag, de spreiding van het aantal lessen over de week.

Bij vele aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via Marianne Kranendonk krd@deringvanputten.nl

Met vriendelijke groet,
namens de MR,
Jenny Langeveld
oudergeleding MR