Optreden popkoor bij verzorgingscentrum De Es, Argos

Dinsdag 27 juni heeft het popkoor, de leerlingen die een jaar lang de talentles meerstemmig zingen hebben gevolgd, opgetreden in verzorgingscentrum De Es. De zaal zat helemaal vol met bewoners die heel stil en met grote aandacht naar alle nummers hebben geluisterd.

Het slotnummer was een vierstemmige versie van Hallelujah en na het zingen hiervan werd ons door de leiding van het tehuis gevraagd of we dit lied nogmaals wilden zingen. Dit verzoek kwam van de familie van één van de bewoners die juist die ochtend overleden was en in de hal bijeen was gekomen om afscheid te nemen. Toen even later de deuren naar de hal opengezet waren, de familie in erehaag stond en de kist met de overledene langs kwam en weggedragen werd, hebben wij voor hen gezongen.

Het was een emotioneel einde van de middag, maar prachtig om het te kunnen doen.

Dat ook het hoofd activiteitenbegeleiding dankbaar was voor het mooie optreden blijkt wel uit het bijgevoegde bericht.

Ton Hordijk, docent muziek