Op weg naar een rookvrije school

Op 1 januari 2020 zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen wettelijk verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben.

De Ring ziet het als haar pedagogische verantwoordelijkheid een gezonde leefwijze te stimuleren en wil daarom graag éérder het schoolterrein rookvrij kunnen verklaren.

Ons schoolterrein kent nu nog twee plekken waar gerookt mag worden: een voor de medewerkers en een voor de leerlingen van 18 jaar en ouder.

Na de komende herfstvakantie komt de rookplek voor medewerkers te vervallen. Met ingang van 1 januari 2019 verdwijnt ook de rookplek voor de leerlingen en is ons terrein rookvrij. De komende tijd zal de school met betrokkenen overleggen over de gevolgen die deze aanpassingen hebben en hoe wij hiermee kunnen omgaan.