Ontdek de nieuwe Ring

In de vorige maandbrief heeft u kunnen lezen welke organisatorische aanpassingen onze school heeft doorgevoerd. Deze keer vertellen wij u over een drietal andere ontwikkelen.

De Ring van Putten staat bekend als een school voor goed onderwijs in een prettige sfeer. Wij willen er graag voor zorgen ook in de toekomst goede resultaten te blijven behalen. En om het goede te behouden, moet je soms wat zaken aanpassen.

Dat geldt ook voor De Ring. Daarom benadrukken wij vanaf het volgende schooljaar in de brugklas een aantal aandachtsgebieden die in de jaren erna de school ‘ingroeien’.

Waarom informeert de school u hierover?

Wij kiezen ervoor de vernieuwingen in de brugklas van 2019-2020 te laten ingaan. De brugklas is hiervoor een natuurlijk moment: de leerlingen zijn nieuw op school en kunnen meteen aan de hierna omschreven manier van werken wennen. Deze groeit vervolgens met de leerlingen mee de school in.

Het is mogelijk dat u hierover de komende tijd het een ander ter ore komt. Het is dan goed dat u dit kunt plaatsen.

De school ís de maatschappij

Onze samenleving is voortdurend in beweging: technologische vernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op en de gevolgen hiervan zijn voor iedereen merkbaar. Dit heeft onder andere te maken met online sociale netwerken, robotisering en kunstmatige intelligentie.

Onze school vindt het belangrijk om leerlingen voor te bereiden op de steeds veranderende samenleving.

Belangrijke vaardigheden

Om leerlingen dat succesvol te kunnen laten doen, is het belangrijk dat zij voldoen aan de verwachtingen die de hedendaagse maatschappij aan hen stelt. Zo is het vandaag de dag belangrijk dat je goed kunt analyseren en kritisch, logisch en gestructureerd kunt nadenken. Ook is het waardevol goed te kunnen samenwerken, problemen op te lossen en te creëren in plaats van te consumeren.

Iedere leerling heeft zijn eigen coach

Met ingang van het komende schooljaar hebben de brugklassers een persoonlijke coach die heb helpt bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. Verder begeleidt de coach de leerlingen bij het stellen van hun doelen: wat willen zij op korte en langere termijn bereiken en wat hebben zij nodig om hun doelen te behalen?

Voor sommige leerlingen zal blijken dat zij baat hebben bij vakinhoudelijke steun en voor andere zal het om sociaal-emotionele begeleiding of hulp bij plannen en ‘leren leren’ gaan.

Ready for the future en de leerlijn programmeren

Leerlingen moeten zich ervan bewust zijn dat zij zich telkens aan de veranderingen in onze samenleving moeten kunnen aanpassen. Deze hebben namelijk ook betrekking op hun toekomstige beroepspraktijk.

De leerlijn ‘programmeren’ is een voorbeeld van de manier waarop wij de leerlingen hierop gaan voorbereiden. We gaan hierbij uit van vaardigheden die nu en in de toekomst belangrijk zijn. Programmeren is het middel om leerlingen optimaal te laten presteren en ze bewust te laten werken aan hun positie van professional van de toekomst.

Programmeren leert de leerlingen gestructureerd denken, analyseren en op een oplossingsgerichte wijze naar vraagstukken te kijken. Wij werken hierbij met realistische opdrachten om zo het verband met de praktijk van alledag te leggen. Dat werkt motiverend!

Wereldstudent

Wij wonen in een zeer internationaal georiënteerd deel van Nederland: het Botlekgebied en wereldhaven Rotterdam zijn afhankelijke van goede internationale contacten. Onze leerlingen zijn de werknemers van de toekomst. Veel van hen zullen later in een van de bedrijven in onze omgeving aan het werk gaan. Wij zouden hen tekort doen wanneer wij ze daar niet op zouden voorbereiden.
Internationalisering is al jaren een belangrijk aandachtspunt binnen onze school. Het is een van de effecten van het tweetalig onderwijs dat De Ring aanbiedt. De school heeft inmiddels heel veel goede ervaring opgedaan met internationale projecten en uitwisselingen. In toenemende mate integreren wij ook een internationale kijk op de lesstof in de vakken van de reguliere vakken. Op die manier bereiden ook de leerlingen die geen tto volgen zich voor op de globalisering waarmee zij binnen hun vervolgopleiding en vervolgens in de beroepspraktijk te maken krijgen.