Nieuw: The International Stream

The International Stream maakt deel uit van de talentlessen op De Ring van Putten. Voor veel opleidingen na de middelbare school is het belangrijk dat je goed Engels spreekt en dat je een ‘internationale kijk op de wereld’ hebt. Ook kun je kiezen voor Spaans of Chinees!

Kortom: kiezen voor The International stream, is kiezen voor de toekomst!

Jij kiest op De Nieuwe Ring
Op De Nieuwe Ring valt er veel te kiezen. Leerlingen stellen hun lesrooster gedeeltelijk zélf samen. Zo kunnen zij kiezen voor:

  • extra vakuren wanneer zij extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben;
  • werkuren als zij onder begeleiding op school aan hun opdrachten willen werken en
  • talenturen als zij zich willen verdiepen in een onderwerp waarover zij meer willen weten of dat zij interessant vinden.

The International Stream is een uitgebreid talentprogramma, bedoeld voor alle leerlingen die goed Engels, Spaans of Chinees willen leren spreken en geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen.

Wat is The International Stream?
Op De Ring kies je dus zelf een aantal van je lessen –bijvoorbeeld de lessen die bij The International Stream horen:

English
Het wordt steeds belangrijker om goed Engels te kunnen spreken. Dat merken de leerlingen die na De Ring een beroepsopleiding volgen of naar de universiteit gaan.

Als je voor English op De Ring kiest, word je op basis van het niveau van je Engels ingedeeld in de groep die bij je past. Tijdens de ‘gewone’ lessen Engels leer je de basis van de taal en in de ‘English lessons’ van The International Stream verdiep en verbreed je je Engelstalige vaardigheden. Je kunt je zelfs voorbereiden op een van de internationale examens op het Cambridge-niveau dat aansluit bij jouw mogelijkheden! Daarnaast kan het volgen van lessen English er ook voor zorgen dat je op een hoger niveau eindexamen Engels kan doen.

Spaans
Als je voor Spaans kiest, zal de nadruk liggen op spreekvaardigheid/luistervaardigheid en het op een speelse manier verwerven van een basiswoordenschat Spaans. Tijdens de lessen wordt ook ingegaan op de culturele aspecten van Spanje en Latijns-Amerikaanse landen. Het doel is om aan het einde van de cursusreeks alledaagse gesprekjes te kunnen voeren in het Spaans.

Chinees
De Ring van Putten is een van de weinige scholen in Nederland waar je Chinees kunt kiezen.
Je leert niet alleen de taal en de karakters schrijven, maar besteedt ook aandacht aan de cultuur.
Er zijn steeds meer Nederlanders die Chinees willen leren: zij hebben het nodig voor hun werk, of omdat zij het een interessante taal vinden. Chinees leren? Het kan op De Ring!


Global Perspectives
Een ander keuzevak dat bij The International Stream hoort, is Global Perspectives. Hier leer je alles over hoe landen binnen Europa met elkaar samenwerken, over de Europese Unie, over internationale handel, internationale rechtspraak en nog veel meer. Zo vergroot je niet alleen je kijk op de wereld, maar bereid je je ook goed voor op je vervolgopleiding. Daar speelt internationalisering een steeds belangrijkere rol.

Excursies
We willen je ook laten zien wat internationalisering in het echt inhoudt. Daarom gaan wij af en toe met de leerlingen van The International Stream op excursie –bijvoorbeeld naar het Europees Parlement, de Tweede Kamer of een internationaal bedrijf.

Uitwisselingen
De Ring van Putten heeft contact met scholen in veel Europese landen. Wij gaan met onze leerlingen op bezoek bij deze scholen en onze buitenlandse partners komen ook bij ons. Tijdens deze uitwisselingen onderzoeken wij interessante onderwerpen, leren wij veel van elkaar én hebben wij veel plezier.

De afgelopen jaren heeft De Ring meegedaan aan projecten over duurzaamheid, techniek en fair trade in Duitsland, Scandinavië, Tsjechië, Spanje, Portugal, enzovoort.

Leerlingen die The International Stream volgen kunnen voor deze uitwisselingen in aanmerking komen.


Praktische zaken

  • Leerlingen uit alle klassen kunnen voor het programma van The International Stream kiezen.
  • Het programma bestaat uit twee delen: English en Global Perspectives. Leerlingen kiezen voor één taal en/of voor Global Perspectives.
  • De leerlingen maken bij aanvang van het schooljaar de keuze voor The International Stream en volgen dat programma vervolgens de rest van het schooljaar.
  • Er zijn voor deelname aan The International Stream geen kosten verbonden. Indien een leerling ervoor kiest een afrondend, internationaal erkend examen af te leggen (niet verplicht), zijn de bijbehorende kosten voor eigen rekening.
  • Op De Nieuwe Ring kiezen alle leerlingen zelf een minimaal aantal lesuren. De lessen van The International Stream maken hiervan ook deel uit. Een leerling die The International Stream kiest, hoeft dus niet ‘meer uren’ naar school.
  • Voor de niveaugroepen English, Spaans en Chinees geldt een maximum van 20 leerlingen per groep. Bij overschrijding van dat aantal zal worden geloot.