nearly Zero Engergy Building project Denemarken

Leerlingen van 4 havo en 4 vwo zijn afgelopen maart voor een Europees project een week naar Denemarken geweest. Het project nZEB, is een Europees project waaraan in totaal 8 landen meedoen. Deze landen zijn: Italië, Bulgarije, Roemenië, Turkije, Frankrijk, Denemarken, Finland en Nederland. Ieder land heeft 10 leerlingen afgevaardigd om mee te doen aan dit project.

Wat is ‘nZEB’?
nZEB staat voor: nearly Zero Energy Building.
Letterlijk vertaald: ‘een energie nul gebouw’, een gebouw waar het energieverbruik op jaarbasis vrijwel gelijk is aan de hoeveelheid energie dat het gebouw opwekt uit hernieuwbare bronnen. Om het energieverbruik (van de gebouw gebonden installaties) te kunnen compenseren, is het noodzakelijk dat deze installaties gebruik maken van een energievorm die lokaal is op te wekken en gebruik maakt van hernieuwbare bronnen. De hoeveelheid energie die lokaal wordt opgewekt, dient ongeveer gelijk te zijn aan de hoeveelheid energie die de gebouw gebonden installaties** gebruiken. De investering die het compenseren met zich meebrengt, blijkt in de praktijk van dusdanige aard dat het lucratief is om het energieverbruik te minimaliseren. De installatie die het verbruik dient te compenseren, wordt op die manier zo klein mogelijk gehouden.

Het doel van het project
Het doel van dit project is tweeledig:

  1. De leerlingen ontwikkelen de zogenaamde STEM-vaardigheden
    • STEM staat voor: Science, Technology, Engineering, Mathematics
  2. Bewustzijn creëren met betrekking tot de energie- en milieu-aspecten van het steeds maar toenemende energie verbruik in de wereld.

Natuurlijk zullen de leerlingen naast deze twee speerpunten ook hun taalvaardigheid verder kunnen ontwikkelen en samen moeten werken met leerlingen uit andere culturen en gewoonten.

In Denemarken lag de nadruk vooral op het inlezen en bekend geraken met de materie. Dat betekent: uitzoeken waar nZEB precies voor staat en welke Europese- en nationale richtlijnen er zijn. Wat voor doelen zijn er gesteld door de Europese Unie en welke zijn er lokaal gesteld? De leerlingen hebben in gemixte groepen gewerkt, bestaande uit 8 leerlingen elk. Opbrengst van deze week was o.a. inzicht in de milieu-, energie- en bouwkundige problematiek aangaande nZEB.

Odense
Naast de project gerelateerde onderwerpen, was er natuurlijk ook tijd om de andere leerlingen te leren kennen en te genieten van de stad Odense, waar we op dat moment verbleven in een hostel. Midden in het centrum en prima verzorgd ! Genoeg om te ondernemen voor de leerlingen en om met elkaar de stad te gaan verkennen. Toch wel heel erg bijzonder om met een groep van in totaal zo’n 96 man een stadswandeling te maken… Erg leuk!

Het vervolg
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in Italië. Daar zullen de leerlingen wat meer praktisch werk gaan verrichten. Dat betekent gebouwen gaan bestuderen die al aan de nZEB eisen voldoen en deze gebouwen vergelijken met versies die nog niet voldoen. Wat moet er nog gebeuren en wat betekent dat op o.a. financieel en bouwkundig gebied? Al met al een superleuk project met echt veel diepgang.

(de heer Jan Chris van Osnabrugge)