Nationaal Media Paspoort 

De begeleidingslessen van 2 mavo staan gedurende zeven lessen in het teken van het Nationaal Media Paspoort. Aan de hand van zeven actuele thema’s leert de klassencoach de leerlingen omgaan met media waarmee leerlingen al vanaf zeer jonge leeftijd in aanraking komen.

Onno Ronteltap, de mediacoach van onze school vertelt:
“Al vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met uiteenlopende media. Via een tablet en mobiele telefoon zien en beleven kinderen al vroeg van alles. In samenwerking met de makers van het Nationaal Media Paspoort geven wij kinderen de kans om op een bewuste wijze met verschillende media om te gaan. Het Nationaal Media Paspoort is door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Wat leren onze leerlingen? 

In de onderbouw zijn er zeven lessen per leerjaar. Alle leerlingen leren in hun verschillende levensfasen met media omgaan. Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar juist ingaat op het gevoel dat media bij mensen opwekt. Leerlingen leren zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzes te maken. Zo laten wij de leerlingen kennismaken met ‘de Denkpauze’: eerst even rustig worden en tot jezelf komen, voordat in de klas de oefeningen van start gaan. Deze wetenschappelijk beproefde methode wordt door veel leerlingen als zeer prettig ervaren! De leerlingen leren vanuit hun eigen motivatie (het ‘Willen’) een strategie (het ‘Doen’) te beschrijven.” 

De zeven verschillende thema’s die tijdens de begeleidingslessen behandeld worden, zijn:

  1. Weet wat je ziet (Wat is waar en wat is niet waar in de media?)
  2. Bewaak je identiteit (Wie ben jij op internet?)
  3. Wat je geeft, krijg je terug (Over respectvol omgaan met elkaar en online pesten)
  4. Houd de klok in de gaten (Over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
  5. Maak goede keuzes (Hoe deel je je online leven in?)
  6. Bescherm je privacy (Wat is privé en wat mogen anderen van je weten?)
  7. Zorg voor je eigen veiligheid (Bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?) 

Onno Ronteltap, mediacoach en Karin Neijzen, mediathecaris