Verslag lokaal verkiezingsdebat

Het wordt een traditie. Als er democratische verkiezingen zijn, organiseert De Ring van Putten een verkiezingsdebat. Vorig jaar waren de deelnemers (kandidaat-)kamerleden voor de Tweede Kamer, want het waren landelijke verkiezingen. Binnenkort, 21 maart, zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De uitgelezen kans om ook in contact te komen met (kandidaats-)raadsleden ‘uit de buurt’.

Op woensdag 21 februari hebben we op De Ring dan ook een debat georganiseerd voor alle deelnemende politieke partijen in onze gemeente Nissewaard. Alle partijen reageerden enthousiast, maar helaas lukte het de PVV niet om een vertegenwoordiger te sturen. De overige partijen waren wel aanwezig. Immers met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is dit een mooi podium voor de partijen om hun standpunten over allerlei zaken naar voren te brengen.

Het is voor ‘de politiek’ juist ook heel belangrijk om die kiezer van morgen al te bereiken. Politiek moet leven, anders bloedt de democratie dood.
Het debat werd bijgewoond door de leerlingen van 4 atheneum en 4 havo. Zij waren niet alleen toeschouwer, maar legden de politici ook het vuur aan de schenen. De stellingen waarover gesproken werd, waren door de leerlingen in voorbereidende lessen naar voren gebracht. Onderwerpen die de revue passeerden, waren de recreatiemogelijkheden voor de jeugd tussen 14 en 18 jaar, het stadscentrum en inspraak door jongeren. Ook werd er gesproken over ouderenzorg, waarbij een leerling de problematische situatie rond zijn dementerende oma naar voren bracht. Een stelling die veel indruk maakte en de verschillen tussen de partijen goed naar voren bracht, was een verzoek om meer ondersteuning vanuit de gemeente voor gastlessen, maar vooral ook schooloverstijgende projecten. De leerling die dit inbracht, Vincent Korbee, had zojuist deelgenomen aan het internationale project Famun, waar hij met leerlingen uit heel de wereld een soort Verenigde Naties naspeelde. Maar ook rond de andere onderwerpen toonden de leerlingen zich zeer betrokken. En reageerden enthousiast.

Dit kwam mede door de deskundige leiding van Ferdinand Fransen, hoofd Communicatie van de Gemeente Nissewaard, die net als vorig jaar bereid was om op te treden als debatleider.

Naast het debat gaven de plaatselijke politieke partijen acte de présence op de verkiezingsmarkt in de hal van de school. De Ring doet ook mee aan de scholierenverkiezingen.

AD, 22 februari 2018

Groot Nissewaard, 13 februari 2018