atheneum (lob)

In 2 vwo beginnen de leerlingen met opdrachten om een beeld van zichzelf te krijgen en enkele beroepen. Deze opdrachten leveren gespreksonderwerpen op die met de coach (en ouders) besproken worden.

De leerlingen in 3 vwo gaan zich bezighouden met het maken van een profielkeuze. De profielkeuze bepaalt welke vakken de leerling in de bovenbouw krijgt en welke juist niet. Met de profielkeuze wordt er dus een keuze gemaakt uit verschillende vakkenpakketten. Het is belangrijk om een goede profielkeuze te maken omdat het vakkenpakket dat de leerling kiest de basis moet vormen voor de vervolgopleiding die zij leuk en interessant vinden. De leerling kiest met het profiel dus een richting waarin zij willen gaan studeren.

De leerlingen in 4 vwo en 5 vwo hebben al een profielkeuze gemaakt. Het gekozen profiel vormt de basis voor de vervolgopleiding die zij leuk en interessant vinden. Dit schooljaar is het de bedoeling dat de leerlingen geïnformeerd worden over studierichtingen die aansluiten op hun profiel, kennismaken met het hbo en d.m.v. diverse vragen, opdrachten en activiteiten zodat zij aan het einde van dit schooljaar gericht een (voorlopige) studierichting kunnen kiezen.

Leerlingen in 6 vwo staan dit schooljaar voor een belangrijke keuze: het kiezen van een vervolgopleiding. Dit schooljaar zal er een definitieve studiekeuze gemaakt moeten worden. Leerlingen moeten weten wat en waar zij willen studeren en hoe zij allerlei zaken rondom studeren (aanmelden, studiefinanciering, etc.) moeten regelen.