Actualiteitentoets

Op de havo- en atheneumafdeling krijgen de leerlingen vanaf de tweede klas opdrachten waarmee ze zich zelfstandig moeten verdiepen in actuele onderwerpen.

Wij stimuleren daarmee onze leerlingen een brede belangstelling te ontwikkelen. Verder helpt het de leerlingen verbanden te leggen tussen de leerstof en actuele ontwikkelingen. Dit komt goed van pas, omdat in toetsen en examens uitgegaan wordt van deĀ algemene kennis van de leerlingen.

Iedere periode sluiten we in deze klassen af met een actualiteitentoets, waarin het nieuws van de voorliggende periode centraal staat.

Wanneer zijn de actualiteitentoetsen (2020-2021)?

De actualiteitentoets wordt afgenomen in de volgende klassen: 26, 35, 36 (verantwoording de heer Stengs), 45,46,56 (verantwoording mevrouw van der Burg)

Toets 1: donderdag 15 oktober
Nieuws bijhouden: zaterdag 3 oktober tot en met zaterdag 10 oktober

Toets 2: woensdag 9 december
Nieuws bijhouden: zaterdag 28 november tot en met zaterdag 5 december

Toets 3: donderdag 18 februari
Nieuws bijhouden: zaterdag 6 februari tot en met zaterdag 13 februari

Herkansing: woensdag 21 april
Nieuws bijhouden: zaterdag 10 april tot en met zaterdag 17 april

De toets zal maximaal 20-25 minuten in beslag nemen. Het lesuur waarin de toets wordt afgenomen wordt nog bekend gemaakt.

N.B.

  • Afname-uur wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
  • De actualiteitentoets wordt gezien als een handelingsdeel, dus iedere leerling uit klas 26, 35 en 36 moet dit onderdeel met een voldoende afsluiten.
  • Is het na de inhaaltoets nog steeds niet gelukt om aan alle eisen te voldoen, dan volgt er een extra opdracht!!