Actualiteitentoets

Op de havo- en atheneumafdeling krijgen de leerlingen vanaf de tweede klas opdrachten waarmee ze zich zelfstandig moeten verdiepen in actuele onderwerpen.

Wij stimuleren daarmee onze leerlingen een brede belangstelling te ontwikkelen. Verder helpt het de leerlingen verbanden te leggen tussen de leerstof en actuele ontwikkelingen. Dit komt goed van pas, omdat in toetsen en examens uitgegaan wordt van deĀ algemene kennis van de leerlingen.

Iedere periode sluiten we in deze klassen af met een actualiteitentoets, waarin het nieuws van de voorliggende periode centraal staat.

Wanneer zijn de actualiteitentoetsen (2019-2020)?

De actualiteitentoets wordt afgenomen in de volgende klassen: 26, 35, 36 (verantwoording de heer Stengs), 45,46,56 (verantwoording mevrouw van der Burg)

Toets 1: woensdag 10 oktober
nieuws bijhouden: zaterdag 29 september- zaterdag 6 oktober
Toets 2: woensdag 11 december
nieuws bijhouden: zaterdag 1 december- zaterdag 8 december
Toets 3: donderdag 21 februari
nieuws bijhouden: zaterdag 9 februari- zaterdag 16 februari

Herkansing: 11 april
nieuws bijhouden: zaterdag 30 maart- zaterdag 6 april

De toets zal maximaal 20-25 minuten in beslag nemen. Het lesuur waarin de toets wordt afgenomen wordt nog bekend gemaakt.

N.B. voor de bovenbouw gelden dezelfde afnamedagen. Afname-uur wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De actualiteitentoets wordt gezien als een handelingsdeel, dus iedere leerling uit klas 26, 35 en 36 moet dit onderdeel met een voldoende afsluiten.

Is het na de inhaaltoets nog steeds niet gelukt om aan alle eisen te voldoen, dan volgt er een extra opdracht!!

INFORMATIE VOOR DE BOVENBOUW