Actualiteitentoets

Op de havo- en atheneumafdeling krijgen de leerlingen vanaf de tweede klas opdrachten waarmee ze zich zelfstandig moeten verdiepen in actuele onderwerpen.

Wij stimuleren daarmee onze leerlingen een brede belangstelling te ontwikkelen. Verder helpt het de leerlingen verbanden te leggen tussen de leerstof en actuele ontwikkelingen. Dit komt goed van pas, omdat in toetsen en examens uitgegaan wordt van deĀ algemene kennis van de leerlingen.

Iedere periode sluiten we in deze klassen af met een actualiteitentoets, waarin het nieuws van de voorliggende periode centraal staat.

Wanneer zijn de actualiteitentoetsen?

Toets Klassen Nieuws bijhouden Datum toets
I 26,35,36 Zaterdag 29 september t/m zondag 7 oktober Woensdag 10 oktober het tweede uur
II 26,35,36 Zaterdag 1 december t/m zondag 9 december Woensdag 12 december het derde uur
III 26,35,36 Zaterdag 9 februari t/mĀ  zondag 17 februari Donderdag 21 februari het vijfde uur

N.B. voor de bovenbouw gelden dezelfde afnamedagen. Afname-uur wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De actualiteitentoets wordt gezien als een handelingsdeel, dus iedere leerling uit klas 26, 35 en 36 moet dit onderdeel met een voldoende afsluiten. Om het handelingsdeel voldoende af te sluiten moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  • De drie toetsen meemaken (dat kan alleen op het vastgestelde uur, dus inhalen gaat niet) en voor de drie toetsen bij elkaar 16,5 punt halen (gemiddeld 3x 5,5). Lukt het niet om aan beide voorwaarden te voldoen, dan is er een extra toets. De leerlingen die hun handelingsdeel nog niet voldoende hebben afgesloten krijgen daar bericht over.
  • Inhaaltoets (nieuws bijhouden zondag 31 maart t/m zondag 7 april; afname toets op vrijdag 12 april 14.00 uur).

Is het na de inhaaltoets nog steeds niet gelukt om aan alle eisen te voldoen, dan volgt er een extra opdracht!!