Atheneum

Procedure ziekmelden

Organisatie van de atheneumafdeling

Afdelingsleider atheneum
mevrouw I.I. (Ivanka) Broer MA
(bre@deringvanputten.nl)

Afdelingscoördinatoren 2 tot en met 6 atheneum
De heer R.H. (Rob) Snijder
(sny@deringvanputten.nl)

Mevrouw L.J. (Leontine) Engelen MEd
(eng@deringvanputten.nl)

PTA

Inleiding PTA

PTA VWO 2020 2022 aangepast

PTA VWO 2020-2021

 

https://www.deringvanputten.nl/assets/uploads/2021/03/PTA-vwo-aangepast.pdf

Informatie per leerjaar

Onder de menu’s van de verschillende leerljaren treft u specifieke informatie aan voor 2, 3, 4, 5 en 6 atheneum.