Atheneum

Procedure ziekmelden

Organisatie van de atheneumafdeling

Afdelingsleider atheneum
De heer drs. A.F.M. (Sander) Siebelink (sbl@deringvanputten.nl)

Afdelingscoördinator 2, 4 ,5, 6 atheneum
De heer R.H. (Rob) Snijder (sny@deringvanputten.nl)

Afdelingscoördinator 3, 4 ,5, 6 atheneum
Mevrouw L.J. (Leontine) Engelen MEd (eng@deringvanputten.nl)

Informatie per leerjaar

Onder de menu’s van de verschillende leerljaren treft u specifieke informatie aan voor 2, 3, 4, 5 en 6 atheneum.