vwo

Procedure ziekmelden

Organisatie van de atheneumafdeling

Afdelingsleider atheneum
mevrouw I.I. (Ivanka) Broer MA
(bre@deringvanputten.nl)

Afdelingscoördinatoren 2 tot en met 6 atheneum
De heer R.H. (Rob) Snijder
(sny@deringvanputten.nl)

Mevrouw L.J. (Leontine) Engelen MEd
(eng@deringvanputten.nl)

PTA

Informatie per leerjaar

Onder de menu’s van de verschillende leerjaren treft u specifieke informatie aan voor 2, 3, 4, 5 en 6 vwo.