Leerlingen van De Ring in gesprek met Kinderombudsman

Afgelopen vrijdag 17 februari heeft de Kinderombudsman van onder andere de gemeente Nissewaard een gastles verzorgd voor leerlingen in de brugklas van De Ring van Putten. Bij het vak Global Perspectives komen de leerlingen in aanraking met kinderrechten. Aangezien de Kinderombudsman is aangesteld om deze rechten te beschermen, was het een uitgelezen kans om Kinderombudsman Stans Goudsmit voor te stellen aan de leerlingen. De leerlingen werden geïnformeerd over de bestaande kinderrechten. Daarna gingen zij met elkaar het gesprek aan over eventuele dilemma’s die dan zouden kunnen ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschermen van je veiligheid versus het beschermen van je privacy. Het leverde een aantal mooie gesprekken op en de leerlingen stelden veel vragen. Tot slot riep de Kinderombudsman de leerlingen op om zich actief te bemoeien met zaken die hen als jongeren raken.

Global perspectives is de internationale vorm van burgerschapsonderwijs en het vak staat in het teken van samenwerken, leren van elkaar en internationale oriëntatie.