Leerlingen De Ring vertegenwoordigen jongerenpanel Gemeente Nissewaard in Milton Keynes, Engeland

Op woensdag 2 oktober vertrokken Vincent Korbee en Wahaj Ghani uit 66a naar Milton Keynes, Engeland. Zij vertegenwoordigden daar het jongerenpanel van Gemeente Nissewaard, n.a.v. het project New Towns waar het debatteam van De Ring in februari 2019 aan deelnam. Samen met stichting JOZ Nissewaard bezochten zij de snelgroeiende stad. Hier leest u een verslag.

Op woensdag moesten we vóór 7 uur aanwezig zijn op Rotterdam Centraal. We maakten een tussenstop in Brussel en Londen om vervolgens aan te komen in het centrum van Milton Keynes. Het programma begon met een lunch bij het Utopia Station. Hierna volgde vrije tijd, waarin we gingen shoppen in één van de grootste overdekte winkelcentra van Europa. In de avond bezochten we het stadhuis van Milton Keynes waar we gingen praten met het Youth Cabinet van Milton Keynes, hun jongerenpanel. We hadden het o.a. over criminaliteit en vooral de maatregelen die we hiertegen moesten treffen. We brachten de jongeren veel bij omtrent veiligheid en deelden de ervaringen van onze eigen gemeente. Onder het genot van pizza en iets te drinken waren praatten we nog informeel verder over politiek, cultuur en debat. We sloten de avond af in het Premier Inn hotel, waar we verbleven.

Donderdag stonden we extra vroeg op voor een typisch English breakfast. We werden opgehaald door een taxi om naar het MK Academy te gaan, een middelbare school. We werden daar opgevangen door leerlingen en gingen in gesprek over de verschillen in onderwijssysteem en zorgstelsel. Vanaf daar werden we weer opgehaald om naar het stadion van de MK Dons te gaan. Hier kregen we een tour van de algemeen directeur van het stadion. Onze dag vervolgde zich met een bezoek aan het MK Museum. Hier worden allerlei antieke spullen bewaard zodat er niks verloren gaat van de geschiedenis van Milton Keynes, de stad groeit immers extreem snel. De middag werd afgesloten met een, ietwat gevaarlijke, fietstour door de stad. In de avond keken we naar een presentatie en een film van de verschillende steden die deelgenomen hadden aan het New Towns project. De dag werd afgesloten in een karaokebar.

Ook de vrijdag begon erg vroeg, dit was de dag waarop we in debat gingen met verschillende jongeren uit Milton Keynes. Het debat werd gevoerd in de MK Gallery, waar ook de presentatie plaatsvond. Veiligheid was wederom een veelbesproken onderwerp, echter werd er ook gepraat over jeugdcentra. Het niveau van het debat ervaarden we als erg laag, er zat weinig leven in en er werd vaak teveel afgeweken van de stellingen. Na het debat aten we nog wat op dezelfde plek waar de eerste lunch plaatsvond op woensdag. We namen afscheid van de jongeren en andere mensen waar we de afgelopen dagen veel gesprekken mee gevoerd hadden en begonnen aan onze reis terug. In de trein naar Rotterdam kregen we te horen dat het debatteam van De Ring de eerste plaats had bemachtigd op de BeNeLux debatcompetitie in Den Haag. Dit werd natuurlijk gevierd met het gepaste gejuich!

We kijken beiden terug op een aantal geslaagde dagen waarbij we veel te weten gekomen zijn over Milton Keynes. We hebben veel nieuwe mensen ontmoet en hebben een andere kijk op een aantal onderwerpen. We bedanken graag de gemeente Nissewaard voor deze kans en kijken uit naar mogelijke vervolgreisjes!

Vincent Korbee