De laptop in de klas: ict als hulpmiddel voor het onderwijsmodel van De Ring van Putten

Op De Ring van Putten bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomst. Dit doen wij in een snel veranderende wereld. Wat de gevolgen van die veranderingen precies gaan inhouden voor de vervolgopleiding(en) en -daarna- de beroepspraktijk van onze leerlingen is onduidelijk. Maar dat technologische en wetenschappelijk ontwikkelingen, robotisering, kunstmatige intelligentie en globalisering daar een grote invloed op hebben, is inmiddels duidelijk. U zult dat vrijwel dagelijks ervaren op uw werk en in uw privéleven.

Het onderwijs op De Ring van Putten houdt hiermee rekening en daarom speelt ict als hulpmiddel een rol op onze school.

Het onderwijsmodel van De Ring past bij deze tijd
Dit wetende, heeft onze school haar onderwijsmodel een paar jaar geleden wat aangepast. Vanzelfsprekend zijn wij onverminderd doorgegaan met het ervoor zorgdragen dat onze leerlingen hun diploma behalen, maar tegelijkertijd trainen wij hen in het ontwikkelen van vaardigheden die studenten en werknemers vandaag de dag in toenemende mate nodig hebben. Dit heeft onder andere te maken met: goed kunnen samenwerken, kunnen vaststellen wat je sterke punten zijn en wat punten zijn die nog kunt verbeteren en vervolgens wat je ervoor nodig hebt om dat doel te kunnen bereiken. Bovendien is een internationaal georiënteerde blik steeds belangrijker, daarom worden leerlingen op De Ring ‘world students’.
De leerling staat vaak aan het roer
Een kenmerk van het onderwijs op onze school is dat de leerlingen in bepaalde mate ‘eigenaar’ zijn van hun onderwijsproces. Natuurlijk moeten zij de klassikaal ingeroosterde vakken volgen en daarnaast kiezen zij zelf een deel van hun rooster. Hierbij maken zij keuzes die passen bij hun onderwijs- en ontwikkelbehoeften. Om dit te kunnen realiseren zijn er vak-, werk- en talenturen en gebruikt de school een dagrooster waarvan een deel van de lesuren flexibel in te zetten is. Zo ‘overkomt’ het onderwijs de leerling niet, maar hebben zij er zelf invloed op.

Een goede begeleiding is belangrijk en ict helpt daarbij!
De leerlingen spelen dus zelf een belangrijke rol in hun onderwijsproces, maar daarnaast ondersteunen wij onze leerlingen bij het maken van hun keuzes: dit doet hun (klassen)coach, maar dat gebeurt ook tijdens de les. Bovendien helpen ict-toepassingen de school rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Dit gebeurt zowel op cognitief terrein (niet iedere leerling vindt hetzelfde vak lastig), op het gebied van leerstijlen (niet iedere leerling leert op dezelfde manier) en wanneer het gaat om tempo (de ene leerling gaat sneller door de lesstof dan de andere).

Vrijwel alle lesmethoden hebben een uitgebreide digitale component waarmee diagnostische toetsen afgenomen kunnen worden, lesstof kan worden herhaald en leerlingen zich verder in de stof kunnen verdiepen. Voor een deel kunnen leerlingen dit thuis doen en op school gebruiken wij hiervoor de computerlokalen en de laptopkarren. De ondersteunende rol van ict neemt steeds meer toe, net als de behoefte om alle leerlingen gebruik te kunnen laten maken van een ‘device’ op school en thuis.

De laptop in de klas
Vanaf het komende schooljaar moeten alle brugklasleerlingen over een laptop kunnen beschikken die zij voor hun schoolwerk gaan gebruiken. Zij zullen dit als hulpmiddel dagelijks bij zich moeten hebben, net als hun ‘gewone’ schoolspullen en -boeken. Het afgelopen jaar heeft de school in een van de brugklassen proefgedraaid met het werken met een laptop in de klas. Bovendien zijn er heel veel scholen in het land die de laptop al langer in de klas gebruiken en hun ervaring met ons kunnen delen. De ouders kunnen de laptop voor hun kind huren of aanschaffen via een bedrijf (De RentCompany) dat landelijk laptops voor schoolgebruik levert en voor de service en garantie zorgt. Vanaf volgend jaar zal de laptop dus binnen een paar jaar de school ‘ingroeien’ en maken wij een volgende stap in de realisatie van ons toekomstgerichte onderwijs!

Antwoorden op veelgestelde vragen:

 

 • Is een Chromebook ook geschikt?
  Een Chromebook is zeker geschikt, veel programma’s die gebruikt worden staan namelijk in de Cloud.
 • Is een touch-functie noodzakelijk?
  Een touch-functie is niet noodzakelijk
 • Welke programma’s moeten worden geïnstalleerd?
  Zoals gezegd, we gebruiken vooral programma’s in de Cloud, dat betekent dat vooraf niets geïnstalleerd dient te worden. Leerlingen kunnen via hun schoolaccount voor Windows- en Apple-computers gratis het O365-pakket installeren.
 • Zijn er bijzondere hardware-eisen?
  Eigenlijk stellen we vooral eisen aan de accu, die zou een schooldag mee moeten gaan. We gaan er vanuit dat de laptops voor de helft van de tijd gebruikt worden, inclusief vak- en werkuren.
  Bij oudere laptops willen ook de netwerkkaartjes(wifi) nog wel eens problemen geven.
 • Kunnen we ook een tablet met een toetsenbord gebruiken?
  Dat raden we af, we hebben gemerkt dat tablets niet altijd goed omgaan met de gebruikte sites. Soms moeten er speciale apps geïnstalleerd worden en dat is vaak een probleem, leerlingen hebben de gegevens voor de appstore meestal niet direct paraat namelijk.
  Het maken van werkstukken is vaak ook wat lastiger.
 • Is er een vervangende computer beschikbaar als een eigen laptop kapot gaat?
  Nee, de vervangende laptops zijn uitsluitend beschikbaar voor leerlingen die een laptop via de RentCompany heeft, zij betalen daar ook extra voor.