Landelijke onderwijsstaking 15 maart

Onderwijsvakbond AOB voert samen met FNV Onderwijs en Onderzoek deze week actie. De week wordt afgesloten met een onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.

Het is een grote, landelijke actie en de bonden roepen medewerkers uit álle onderwijssectoren op deel te nemen: van basisonderwijs tot universitair onderwijs. De bonden stellen dat de investering in het onderwijs tekort schiet. Zo heeft het Ministerie van Onderwijs het budget voor VO-scholen minder verhoogd dan in de onderhandelingen over de cao VO was afgesproken. Daartegenover staan cao-afspraken die de scholen méér geld kosten, waardoor zij op den duur met tekorten te maken krijgen.

Op de website van de AOB kunt u hier hierover veel meer lezen.

Wat betekent de actie voor De Ring?

Onze school heeft geïnventariseerd welke medewerkers deelnemen aan de stakingsdag op vrijdag 15 maart; het gaat om ruim 25% van het onderwijzend personeel.  Met hun afwezigheid zal in het rooster van vrijdag rekening gehouden worden. De school is die dag open en –afhankelijk van het aantal actievoerende medewerkers- vinden de lessen plaats volgens een aangepast rooster. Gezien het hoge aantal afwezigen houden wij er rekening mee dat er veel tussenuren zullen zijn en dat er klassen zijn die later starten of eerder klaar zijn dan normaal gesproken op vrijdag.