Introductie nieuwe rector Bert de Jong

Beste ouders en/of verzorgers,

In de maandbrief van december bent u geïnformeerd over een aantal personele veranderingen.

Eén van de veranderingen betrof het vertrek van de rector, de heer Hans Timmermans. Ik heb direct na de kerstvakantie zijn werkzaamheden als rector overgenomen. In dit licht wil ik mezelf graag kort bij u introduceren.

Mijn naam is Bert de Jong.

Ik woon sinds het begin van de zeventiger jaren in Spijkenisse. Ik ben sinds die tijd intensief bij het onderwijs in Spijkenisse betrokken geweest. De eerste tien jaar heb ik hier zelf in het toen nog lager onderwijs gewerkt als hoofd van verschillende scholen en daarna ben ik eerst als onderwijskundige en later als sectordirecteur bij de gemeente Spijkenisse bij het onderwijs betrokken gebleven.

Daarna heb ik een reeks van functies vervuld als schoolleider en als bestuurder van grote onderwijsorganisaties veelal in de grote steden van ons land.

Bijzonder voor mij is dat mijn beide dochters een aantal jaren geleden ook op De Ring van Putten hebben gezeten dus ik ken de school vanuit verschillende invalshoeken.

Ik zal een aantal van u in de toekomst ongetwijfeld nog ontmoeten via de school. Voor nu rest mij u te zeggen dat ik mij volledig inzet om samen met de medewerkers De Ring van Putten de school te laten blijven die op een prettige manier goed onderwijs aan uw kinderen verzorgt.

Met vriendelijke groeten,

Bert de Jong,
rector De Ring van Putten