Informatie over uitwisselingen

Beste ouders,

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent dat ook de uitwisselingen weer volop gaan beginnen. Vorig schooljaar kon er eindelijk na de coronajaren weer worden uitgewisseld en is het eerste Erasmus+ project van start gegaan met enkele leerlingen uit de brugklas. Zij zijn op reis geweest naar Sardinië (Italië).

Dit jaar hebben wij een aantal uitwisselingen van twee lopende projecten en de jaarlijkse uitwisseling met onze partnerschool in de zusterstad Hürth. Daarbij komen de Duitse leerlingen van 19 tot 21 oktober naar Nederland en gaan onze leerlingen in maart naar Duitsland. Dit schooljaar is het elfde jaar waarin dit project plaatsvindt en is tot op heden een betrouwbare en fijne uitwisseling. Het gaat hier om een uitwisseling van slechts drie dagen. Hierdoor is het een mooie uitwisseling om te kijken of uw zoon en/of dochter dit leuk vindt.

Verder vinden er meerdere uitwisselingen voor twee Erasmus+ dit schooljaar plaats. Deze uitwisselingen zijn gesubsidieerd waardoor een eigen bijdrage van ouders niet nodig is. De tickets e.d. worden door de school betaald.  De leerlingen spenderen bij een Erasmus+ uitwisseling een week op een school uit het buitenland (een van de drie partnerlanden) waarbij de leerlingen met twee reisdagen in totaal 7 dagen weg zijn onder begeleiding van twee docenten. Per uitwisseling naar het buitenland is er plek voor 5 leerlingen. De leerlingen verblijven in gastgezinnen en worden zorgvuldig gematcht op gender, leeftijd, interesses etc. Bovendien blijven de leerlingen uit het buitenland een week bij ons om een aangepaste projectweek te volgen op school. Daarbij zijn onze leerlingen die zich hebben opgegeven dan het gastgezin. We streven ernaar om dezelfde matches opnieuw bij elkaar te plaatsen. Tijdens de week op de school volgen de leerlingen workshops op school, maar gaan dikwijls ook op excursie om zo het land en de cultuur te ontdekken.

De uitwisselingen bevorderen wereldburgerschap, intercultureel leren en de specifieke thema’s gekoppeld aan de projecten. Hieronder treft u een lijst met de data van de uitwisselingen en of er nog ruimte is om uw zoon en/of dochter op te geven. Ook kunt u alleen als gastgezin in Nederland fungeren indien uw kind niet mee wil naar het buitenland, maar wel graag wil hosten.

Voor vragen en het opgeven van uw kind(eren) kunt u mevrouw Maxime Hoogstad mailen, de coördinator van internationalisering via hgs@deringvanputten.nl
AANMELDEN KAN TOT VRIJDAG 16 SEPTEMBER

  • Enkele leerlingen die al op reis zijn geweest hoeven zich niet nogmaals op te geven.
  • Schoolradio is voor jaar 2 t/m 4 (geen examenjaar), step up and face the challenge is voor jaar 1 t/m 3 en Hürth is voor jaar 2 en 3. De bovenbouw zal voor Hürth een aparte uitwisseling krijgen door middel van het vak biologie.

Hopelijk tot bij een van de uitwisselingen.

Indien u uw zoon en/of dochter inschrijft, ontvangt u nog verdere informatie middels mails en informatieavonden hoe alles te werk gaat. Tevens zal er naar de ouders van leerlingen in jaar 2 en 3 een brief worden verstuurd (per mail) over de uitwisselingen.

Met vriendelijke groet,

Maxime Hoogstad
Internationaliseringscoördinator